ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*penetrate*

P EH1 N AH0 T R EY2 T   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: penetrate, -penetrate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrate[VT] แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate[VT] ขยายอิทธิพล, See also: แผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate[VT] ได้ส่วนแบ่งตลาด
penetrate[VT] เข้าใจ, Syn. discern, perceive, comprehend
penetrate[VT] สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก), Syn. insert, Ant. withdraw
penetrate to[PHRV] เข้าไปถึง, See also: ทะลุเข้าไปยัง
interpenetrate[VT] ซึมเข้าไป, See also: แผ่ซ่านเข้าไป, Syn. permeate
penetrate into[PHRV] แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
penetrate with[PHRV] แพร่กระจายไปด้วย, See also: อบอวลไปด้วย, Syn. imbue with, permeate with
penetrate through[PHRV] ลอดผ่าน, See also: ทะลุผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce,perforate,permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Films, Overpenetratedการถ่ายฟีล์มแบบรังสีกำลังสูงผ่านมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว Airplane! (1980)
your GLG-20s have penetrated successfully and are awaiting the go-code.GLG-20s เข้ายึดฐานยิงได้สำเร็จ กำลังรอคำสั่งต่อไป Spies Like Us (1985)
It seems the first bullet penetrated behind the right ear.ดูเหมือนกระสุนนัดแรก เข้าทางหลังหูขวา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Now, the second bullet penetrated the plaster wall above the front door.และ กระสุนลูกที่ 2 ทะลุผนังปูน เหนือประตูทางเข้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Someone penetrates the house, gets upstairs, jerks off on the bed.มีคนบุกรุกเข้ามาในบ้าน.. The Bodyguard (1992)
Only a few foreigners had penetrated its mysteries.มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คน ที่เข้าใจความลี้ลับนี้ Seven Years in Tibet (1997)
I've been dying to play your games but I have this phobia about having my body penetrated surgically.ผมกำลังจะตายเพราะเกมของคุณ ผมมีโรคประหลาด เกี่ยวกับการที่จะเจาะเข้าร่างกายผม โดยหมอ eXistenZ (1999)
Break the crust so that the milk can penetrate its center...บิเปลือกออก ให้กะทิชอนไชไปถึงใจกลาง Woman on Top (2000)
Remarkable, isn't it how quickly the venom of the basilisk penetrates the body?ยอดเยี่ยมทีสุด จริงมั้ย พิษของบาซิลิสก์ จะแทรกซึมทั่วร่างอย่างรวดเร็ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
No use in digging out the rest. Silver's penetrated his organs.ไปมีประโยชน์ที่จะเอากระสุนที่เหลือออกมา กระสุนเงินเจาะทะลุอวัยวะภายในของเค้าหมดแล้ว Underworld (2003)
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน I Heart Huckabees (2004)
We've intercepted information about allow to penetrate the securityเราพึ่งได้ข้อมูลในการเจาะระบบรักษาความปลอดภัย Æon Flux (2005)
How do we penetrate years, centuries, of historical distortion..ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนมาเป็นร้อยๆปีทำอย่างไรเราจะเข้าถึงแก่น The Da Vinci Code (2006)
- All mysteries penetrated. - MAN : Hear!ความลึกลับจะถูกทำลายลง The Illusionist (2006)
How can we penetrate the human mind?เราจะแทรกซึมจิตใจมนุษย์ได้อย่างไร Chuck Versus the Alma Mater (2007)
See... the enough for the message penetrate.กี่ครั้งครับ อืม ก็จนกว่า ข้อความจะซึมลงไปละจ้ะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Nestas classes I am going to try penetrate in your mind.บทเรียนนี้ฉันจะพยายามแทรกซึมเข้าไปในความคิดเธอ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Someone with active system knowledge penetrated our protocol.มีใครบางคนที่รู้เกี่ยวกับระบบได้เจาะเข้าโพรโตคอลของเราครับ The Bourne Ultimatum (2007)
The government itself has been penetrated.รัฐบาลเองยังถูกแทรกซึม Shooter (2007)
We picked up intel that someone might try to penetrate one of the lab's secure facilities.เราได้รับข่าวกรองว่า อาจจะมีคนพยายามเจาะเข้าไป ในระบบรักษาความปลอดภัยของห้องแล็บ Chuck Versus the Sensei (2008)
These are infrared photos, and they penetrate through multiple subdural layers.Eyedrops don't stop you from screaming or fighting back. All right. Power Trip (2008)
We could penetrate every goddamn Salafi mosque in the world and still not even get close.เราแทรกซึมไปตามมัสยิดทั่วโลก แต่ยังหาตัวเชาไม่ได้ Body of Lies (2008)
Once a player penetrates level 5, RIPLEY tags him as a security threat.เมื่อเล่นถึงระดับ 5 ริปลี่จะจัดเขาอยู่ในระดับ จับตามอง WarGames: The Dead Code (2008)
Penetrate our security protocols and exterminate 100,000 citizens.** แทรกซึมระบบสื่อสารของเรา ** และฆ่าชาวเมือง 100,00 WarGames: The Dead Code (2008)
They penetrated the heart of cells similar to the mother cell that is shared by all forms of life.พวกมันเจาะเข้าไปในใจกลางของเซลล์ เซลล์ที่กลายเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมด Home (2009)
The sunbeams that the ice sheet previously reflected back now penetrate the dark water, heating it up.แสงอาทิตย์ซึ่งแผ่นน้ำแข็งเคยสะท้อนกลับ ตอนนี้ได้ส่องทะลุลงไป ในน้ำและเพิ่มอุณหภูมิ Home (2009)
We're therefore are asking you to authorize the rescue operation before juma manages to penetrate the lockdown.เราจึงต้องการคำสั่งจากท่าน\ ในการปฏิบัติการ ก่อนที่จูม่าจะหาวิธีเปิดห้องล็อคดาวน์ได้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
- We can't get there. Water has penetrated the stern.เราไปไม่ได้ น้ำเข้าท้ายเรือ 2012 (2009)
That script on the funeral home -- We couldn't penetrate it.ที่นั่นเป็นบ้านที่ฝังศพ เราไม่สามารถเข้าไปได้ Death Takes a Holiday (2009)
Even if you could see in, you couldn't get a shot to penetrate.ถึงแม้คุณจะมองเห็นข้างใน แต่คุณก็ไม่สามารถยิงทะลุผ่านเข้าไปได้ Hostile Takeover (2009)
The weapon appears to have penetrated the eye and then entered the frontal lobe.อาวุธแทงทะลุ เข้าไปในเป้าตา และเข้าไปถึงกระดูก ตรงหน้าผาก A Night at the Bones Museum (2009)
There's this bubble of perfection around him we can't penetrate.แกร์แฮม คอลลิน เขาคืนชายหน่มที่ร้อนแรง ของที่นี่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
They have no weapon that can penetrate its heavy armor.พวกมันไม่มีอาวุธที่จะทำลาย เกราะอันแข็งแกร่งของมันได้ Weapons Factory (2009)
You try to penetrate my psychological armor, and...แน่นอนสิว่าคุณพยายามที่จะเจาะเกราะในจิตใจผมแล้ว... Environmental Science (2009)
She seemed intend to him to penetrate.ท่าทางของเธอทำให้เขารู้สึกกดดัน The Lovely Bones (2009)
Every day, every hour this very minute, perhaps dark forces attempt to penetrate this castle's walls.ทุกๆวัน ทุกๆชม หรืออาจจะนาทีนี้ ศาสตร์มืดพยายามที่จะเข้ามา ยังกำแพงโรงเรียน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The radiation will penetrate a mile into the Earth's crust! Do you hear me?รังสีจะผ่านลึกลงไปในโลกเป็นไมล์เลย คุณได้ยินผมไหม Knowing (2009)
There wasn't a powerful organization on earth they didn't penetrate, including the Vatican, by hiding in plain sight.- ใช่ ... - ... และ Apostolic วัง. Angels & Demons (2009)
One of their secure facilities was penetrated.นี่เป็นกุญแจที่พักของเธอ และนี่เป็นของใช้ส่วนตัวของเธอ Edge of Darkness (2010)
- What I'm saying is the centrifugal force of Batman's batarang would undoubtedly penetrate the Joker's force field,- นายมันขี้โม้ว่ะ - ฉันกำลังพูดถึงแรงเหวี่ยง Kick-Ass (2010)
The trick is to synchronize a kick that can penetrate all three levels.เคล็ดลับคือการประสานเตะที่สามารถเจาะทั้งสามระดับ Inception (2010)
Maybe the signal can't penetrate the rocks.บางทีสัญญาณไม่สามารถ ผ่านหินพวกนี้ไปได้ Lost (2010)
or else the four spikes will penetrate her throat,จำไว้ ว่าความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Now several of the venomous spines penetrated the eye area.ใช่ ตอนนี้หนามมีพิษหลายอัน ทะลุเข้าไปบริเวณตา The Predator in the Pool (2010)
To penetrate our world which createdการทะลุผ่านเข้ามายังโลก ที่พวกเราได้สร้าง ... . Over There: Part 1 (2010)
Maybe a stun cannon or a pulse could penetrate through the skin and short circuit its nervous system, like putting it into a deep sleep.บางทีปืนใหญ่สลบหรือไม่ก็พัลส์ อาจจะทะลุผ่านผิวหนังของมัน และทำให้ระบบประสาทของมันลัดวงจรได้ เหมือนทำให้มันหลับลึกน่ะ The Zillo Beast (2010)
U.V. Rays can't penetrate.ฉัันเคยมาที่นี่มาดูแสงสว่าง The Sacrifice (2010)
Uv rays can't penetrate.รังสี UV ผ่านเข้ามาไม่ได้ Katerina (2010)
It entered here, partially penetrated the skull, Embedded itself in the frontal lobe. It's...มันเข้าตรงนี้ ฝังตัวเองอยู่ใน สมองกลีบหน้า Bullet Proof (2010)
Yeah, one gunshot wound penetrated the abdominal cavity.ใช่, บาดแผลถูกยิงหนึ่งครั้ง เจาะเข้าที่ช่องท้อง Everything Is Illumenated (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penetrateA nail penetrated the car tyre.
penetrateI finally penetrated the meaning of the riddle.
penetrateIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
penetrateMicrowaves penetrate the food in the oven.
penetrateThe bullet penetrated him.
penetrateThe bullet penetrated his chest.
penetrateThe bullet penetrated his chest, leaving him critical condition.
penetrateThe bullet penetrated his muscular chest.
penetrateThe bullet penetrated the partition.
penetrateThe cold soon penetrated his quilted jacket.
penetrateThe light penetrate the darkness.
penetrateThe rain penetrated my clothes.
penetrateThe rain penetrated my raincoat.
penetrateThe smell penetrated through the whole school.
penetrateThe sunshine penetrated the thick leaves of the trees.
penetrateThey are always penetrated their disguise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมลึก[V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
หยั่งลึก[V] penetrate deeply, Example: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
ลอดผ่าน[V] pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
สอดใส่[V] insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai definition: ใส่เข้าไป
รู้ทันเหตุการณ์[V] penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ทะลุทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
ตามทัน[V] see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
ตะลุย[V] smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ทะลุ[V] pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ซอกซอน[V] get into, See also: go into, enter, search, penetrate, Syn. ดั้นด้น, Example: ที่พวกเขาซอกซอนไปจนถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้านั้น เป็นเรื่องของความบังเอิญ
ด้นดั้น[V] penetrate, See also: force one's way through, Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง, Example: ไม่ว่าจะยากเย็นเช่นไร เขาก็จะด้นดั้นไปหาเธอ
กำซาบ[V] permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai definition: ซึมซาบเข้าไป
แทรกซอน[V] insert, See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in, Syn. ซอนไช, Example: เขาแทรกซ้อนผ่านกลุ่มคนดูจนได้ออกมายืนแถวหน้า, Thai definition: แทรกไปทั่ว
เสียด[V] thrust into painfully, See also: penetrate painfully, Example: หวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่า รถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี, Thai definition: เจ็บแทงเข้าไปในเนื้อ
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
ด้น[v.] (don) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate   FR: piquer ; coudre
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through   FR: forcer le passage
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through   FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in   
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain   FR: ressentir une douleur aiguë
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: see through a trick ; penetrate   
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ทะลุทะลวง[v. exp.] (thalu thalūang) EN: pierce ; penetrate   
แหวก[v.] (waēk) EN: penetrate ; make one's way ; push aside   
หยั่งลึก[v. exp.] (yang leuk) EN: penetrate deeply   

CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATE P EH1 N AH0 T R EY2 T
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T AH0 D
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 D
PENETRATES P EH1 N AH0 T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrate (v) pˈɛnɪtrɛɪt (p e1 n i t r ei t)
penetrated (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪd (p e1 n i t r ei t i d)
penetrates (v) pˈɛnɪtrɛɪts (p e1 n i t r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穿[chuān, ㄔㄨㄢ, 穿] to bore through; pierce; perforate; penetrate; pass through; to dress; to wear; to put on; to thread, #594 [Add to Longdo]
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
[tòu, ㄊㄡˋ, ] to penetrate; thorough; penetrating; to pass through; to pierce, #2,938 [Add to Longdo]
穿透[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿] penetrate, #14,199 [Add to Longdo]
识破[shí pò, ㄕˊ ㄆㄛˋ, / ] to penetrate; to see through, #22,505 [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #93,744 [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #94,525 [Add to Longdo]
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]
沦肌浃髓[lún jī jiā suǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄟˇ, / ] lit. penetrates to the marrow; deeply affected; moved to the core, #612,503 [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate [Add to Longdo]
durchdringen; eindringen; dringen | durchdringend; eindringend; dringend | durchgedrungen; eingedrungen; gedrungen | er/sie/es dringt durch; er/sie/es dringt ein | ich/er/sie/es drang durch; ich/er/sie/es drang ein | er/sie/es ist/war durchgedrungen; er/sie/es ist/war eingedrungen | ich/er/sie/es drängeto penetrate | penetrating | penetrated | he/she/it penetrates | I/he/she/it penetrated | he/she/it has/had penetrated | I/he/she/it would penetrate [Add to Longdo]
durchdringtpenetrates [Add to Longdo]
völlig durchdringen | völlig durchdringend | dringt völlig durch | drang völlig durchto interpenetrate | interpenetrating | interpenetrates | interpenetrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P) [Add to Longdo]
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
突き通す[つきとおす, tsukitoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
突き通る[つきとおる, tsukitooru] (v5r,vi) to penetrate [Add to Longdo]
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r,vt) to break through; to penetrate; to pierce [Add to Longdo]
突き抜く;突抜く[つきぬく, tsukinuku] (v5k) to pierce; to shoot through; to penetrate [Add to Longdo]
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P) [Add to Longdo]
盤根錯節[ばんこんさくせつ, bankonsakusetsu] (n) hard to penetrate event or situation [Add to Longdo]
壁を貫く[かべをつらぬく, kabewotsuranuku] (exp,v5k) to penetrate the wall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrate \Pen"e*trate\, v. i.
   To pass; to make way; to pierce. Also used figuratively.
   [1913 Webster]
 
      Preparing to penetrate to the north and west. --J. R.
                          Green.
   [1913 Webster]
 
      Born where Heaven's influence scarce can penetrate.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
      The sweet of life that penetrates so near. --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrate \Pen"e*trate\, v. t. [imp. & p. p. {Penetrated}; p.
   pr. & vb. n. {Penetrating}.] [L. penetratus, p. p. of
   penetrare to penetrate; akin to penitus inward, inwardly, and
   perh. to pens with, in the power of, penus store of food,
   innermost part of a temple.]
   1. To enter into; to make way into the interior of; to effect
    an entrance into; to pierce; as, light penetrates
    darkness.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect profoundly through the senses or feelings; to
    touch with feeling; to make sensible; to move deeply; as,
    to penetrate one's heart with pity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The translator of Homer should penetrate himself
       with a sense of the plainness and directness of
       Homer's style.            --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. To pierce into by the mind; to arrive at the inner
    contents or meaning of, as of a mysterious or difficult
    subject; to comprehend; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Things which here were too subtile for us to
       penetrate.              --Ray.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top