ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -〆-, *〆*
Japanese-English: EDICT Dictionary
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you make the deadline?切に間に合いますか。
Reports are due next Monday.レポートは来週の月曜日が切です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you've suffered from so much injustice, and you've been tolerating it.[CN] 琌и笵﹠ г帝 Special ID (2013)
Feds, Interstellar Commerce Commission Colonial Administration, insurance company guys.[CN] 珹秸琩Ы 琍悔禩穦 崔チ︽現恨 玂繧そ Aliens (1986)
Tactful.[CN] 胞 Born to Be King (1983)
Politics are changing, and you don't want to be the last one holding a dog collar when the oversight committee comes.[CN] 現郸跑 单菏诡穦ㄓ も临帝渺 Zero Dark Thirty (2012)
Miss Corningstone, ma'am, you will do the stories to which you are assigned.[CN] 穛稲簈圭狥﹋ ﹑ゲ斗ЧΘ砆穝籇 Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
Maybe we should go down there and teach them to keep their mouths shut.[JA] 連中を黙らせましょうか? 俺たちが行ってめてきますが The Green Hornet (2011)
- My client is not on trial.[CN] - и癠ぃ琌糵 Daredevil (2003)
You know, the admissions committee was split on you.[CN] ┷ネ穦癸種ǎだ猍 The Internship (2013)
A wound collector is someone who uses a lifetime of sleights, grievances, and wrongs as justification for violence.[CN] 眞Τ端勃Μ栋聖 穦盢ネみ诀 ﹠㎝ぃそ笿 忌︽秨叉 Angels (2014)
The deciding member thought you showed promise.[CN] ê∕﹚粄Τ辨 The Internship (2013)
And... make this the close. See?[JA] そして これでる いい? Episode #1.5 (2013)
Every agent in this division is being subpoenaed to testify before a House committee to explain how the Federal Bureau of Investigation helped one of its own agents to violate international law.[CN] –硂柑贝 常砆渤某皘穦靡 秆睦羛ü秸琩Ы Formosa Betrayed (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top