Search result for

pinch

(84 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pinch-, *pinch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pinch[VT] หยิก, See also: เด็ด, คีบ, บีบ, หนีบ, Syn. nip, squeeze
pinch[VI] หยิก, See also: เด็ด, คีบ, บีบ, หนีบ, Syn. nip, squeeze
pinch[VI] รัดแน่นเกินไป, See also: บีบแน่นเกิน
pinch[VT] รัดแน่นเกินไป, See also: บีบแน่นเกิน, Syn. compression, hurt, torment
pinch[VT] ทำให้เหี่ยวแห้ง
pinch[VT] ทำให้ขัดสน, See also: ทำให้อัตคัด
pinch[VT] ขโมย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฉกฉวย, ลักเล็กขโมยน้อย, Syn. pilfer, purloin
pinch[VT] กักขัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จับกุม, Syn. arrest, catch
pinch[VT] ขัดขวาง, See also: กีดขวาง, กั้นขวาง
pinch[VI] ประหยัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน

English-Thai: Nontri Dictionary
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
pinch(vt) หยิก,จับ,บีบ,กัด,จิก,ฉก,เหน็บแนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A widow watching mating of dogs and her servant pinching her thyหญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ สาวใช้จึงหยิกขาผู้เป็นนาย Portrait of a Beauty (2008)
- Something pinched me!ใครหยิกฉันก็ไม่รู้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Hey, Mommy, I think I pinched a loaf in my brand new big boy pants.เฮ้ แม่จ๋า หนูคิดว่าป้ายสินค้ากางเกงใหม่ของหนู มันหนีบไข่ของหนู Pilot (2008)
Survival skills, and if he knew we were in a pinch and didn't sell it,he'd be mad.และถ้าเขารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์อัตคัดแบบนี้ แล้วไม่ยอมขายมันเขาคงจะโกรธ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
We get pinched selling bootlegs. The feds talk to us.ตอนเรากำลังขายของผิดกฎหมาย ตำรวจมาคุยกับเรา They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
By the way, if somebody was to get pinched, who knows their way around?และอีกอย่างสมมุติถ้ามีใครโดนจับ จะมีคนวิ่งเต้นให้ไหม Public Enemies (2009)
Oh-ho-ho, man. I got to go pinch a loaf.เพื่อนฉันต้องไปปลดทุกข์ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Somebody pinch me. I'm in my own worst nightmt e.ใครก็ได้หยิกชั้นที ฉันตกอยู่ในฝันร้ายสุดๆ Carrnal Knowledge (2009)
Celesta. I'm pinch-hitting.เชเลสต้า เล่นเชเลสต้าพอดีเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- He got pinched.เขาโดนบีบ\ - อะไรนะ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Pinch me.หยิกสิๆ Episode #1.13 (2009)
I could sleep here in a pinch.ฉันหลับในนี้ได้เลยนะเนี่ย Hard-Hearted Hannah (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pinchA pinch hitter was brought into action in the last inning.
pinchHe appeared as a pinch hitter in the game.
pinchHe pinched and scraped for many years to save money.
pinchHold your breath and pinch your nostrils.
pinchHow careless he was to pinch his fingers in the door!
pinchShe pinched my arm sharply.
pinchThe new shoes pinch my feet.
pinchThe wearer knows best where the shoe pinches.
pinchThis will come in handy in a pinch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิก[V] pinch, See also: nip, Example: พี่คนโตอาจจะแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักจากแม่, Thai definition: เอาเล็บกดให้เป็นรอย, เอานิ้วมือบีบทำนองแหนบ
คีบ[V] pinch, See also: tong, grip, clamp, nip, fork over, Syn. หนีบ, จับ, หยิบ, ถือ, Example: เขาใช้คีมคีบเหล็กที่ร้อนแดงออกมาวางบนทั่ง, Thai definition: เอาปลายสิ่งที่เป็นง่ามเช่นคีมหรือปลายไม้ 2 อันจับสิ่งอื่นให้อยู่
หนีบ[V] pinch, See also: grip, clamp, nip, fork out, Syn. คีบ, บีบ, Example: ฉันกลัวปูหนีบที่นิ้วหัวแม่มือ, Thai definition: คีบหรือบีบให้แรงให้แน่นด้วยของที่เป็นง่ามเช่น ง่ามนิ้วมือหรือตะไกรเป็นต้น
ลักเล็กขโมยน้อย[V] pilfer, See also: pinch, filch, steal, Syn. ขโมย, ลัก, ฉกฉวย, Example: สามีเธอได้แต่ลักเล็กขโมยน้อยเอาของมีค่าของคนอื่นไปวันๆ
บีบ[V] squeeze, See also: pinch, wring, press, Example: พ่อบีบใบย่านางให้เข้ากับน้ำเต็มที่แล้วจึงเอาตะแกรงกรองเศษใบออก, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นกดด้านทั้ง 2 ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหากัน
เฉี่ยว[V] seize, See also: pinch, carry away, Syn. โฉบ, Example: นกกระเต็นมีสายตาว่องไว และกะระยะแม่นยำมาก ขณะที่บินอยู่อาจโผลงเฉี่ยวปลา หรือกุ้งในน้ำได้อย่างแม่นยำ, Thai definition: กริยาของนกที่โฉบลงมาคว้าเอาอาหารโดยเร็ว
จิกหัว[V] pinch the hair and pull, See also: pull someone's hair, Example: ผู้ตรวจการแกเข้าไปจิกหัวตบแล้วกระหน่ำฟาดด้วยแซ่ซะจนตานั่นปางตาย, Thai definition: เอามือขยุ้มผมแล้วรั้งไป
นาก[ADJ] copper alloy, See also: pinchbeck, Example: นากเป็นโลหะผสมของทองคำเงินและทองแดง, Thai definition: โลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยเอาทองคำ เงิน กับทองแดงผสมเข้าด้วยกัน นิยมใช้ทำรูปพรรณต่างๆ
วิกฤติการณ์[N] crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ
แหนบ[V] pinch, See also: nip, clamp, Syn. หนีบ, คีบ, Example: เขาทำทะลึ่งต่อหน้าผู้ใหญ่เลยโดนแม่แหนบเอาที่แขน, Thai definition: หนีบด้วยนิ้ว, เอานิ้วมือบีบทำนองหยิก แต่ไม่ใช้เล็บ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair   
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer
ความตระหนี่ถี่เหนียว[n. exp.] (khwām tranī thī nīo) EN: penny-pinching   
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PINCH    P IH1 N CH
PINCHED    P IH1 N CH T
PINCHER    P IH1 N CH ER0
PINCHERS    P IH1 N CH ER0 Z
PINCHING    P IH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pinch    (v) (p i1 n ch)
pinched    (v) (p i1 n ch t)
pinches    (v) (p i1 n ch i z)
pinching    (v) (p i1 n ch i ng)
pinchbeck    (n) (p i1 n ch b e k)
pinchbecks    (n) (p i1 n ch b e k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andruckrolle {f}pinch roller [Add to Longdo]
in Daumendrucktechnik hergestelltes Gefäßpinch pot [Add to Longdo]
Einschnürung {f} | Einschnürungen {pl}pinch | pinches [Add to Longdo]
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt [Add to Longdo]
Quetschhahn {m}; Schraubklemme {f}pinch cock; spring clip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
パクる[, paku ru] (v5r) (1) to steal; to rip off; to nick; to filch; to pinch; (2) to arrest; to pinch; to nab [Add to Longdo]
ピンチ[, pinchi] (n) (1) crisis (eng [Add to Longdo]
ピンチコック[, pinchikokku] (n) pinchcock [Add to Longdo]
ピンチヒッター[, pinchihitta-] (n) pinch hitter; (P) [Add to Longdo]
ピンチランナー[, pinchiranna-] (n) pinch runner [Add to Longdo]
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
危機打者[ききだしゃ, kikidasha] (n) pinch hitter [Add to Longdo]
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pinch \Pinch\, n.
   1. A close compression, as with the ends of the fingers, or
    with an instrument; a nip.
    [1913 Webster]
 
   2. As much as may be taken between the finger and thumb; any
    very small quantity; as, a pinch of snuff.
    [1913 Webster]
 
   3. Pian; pang. "Necessary's sharp pinch." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A lever having a projection at one end, acting as a
    fulcrum, -- used chiefly to roll heavy wheels, etc. Called
    also {pinch bar}.
    [1913 Webster]
 
   {At a pinch}, {On a pinch}, in an emergency; as, he could on
    a pinch read a little Latin.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pinch \Pinch\, v. t. [imp. & p. p. {Pinched}; p. pr. & vb. n.
   {Pinching}.] [F. pincer, probably fr. OD. pitsen to pinch;
   akin to G. pfetzen to cut, pinch; perhaps of Celtic origin.
   Cf. {Piece}.]
   1. To press hard or squeeze between the ends of the fingers,
    between teeth or claws, or between the jaws of an
    instrument; to squeeze or compress, as between any two
    hard bodies.
    [1913 Webster]
 
   2. to seize; to grip; to bite; -- said of animals. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He [the hound] pinched and pulled her down.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. To plait. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full seemly her wimple ipinched was. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively: To cramp; to straiten; to oppress; to
    starve; to distress; as, to be pinched for money.
    [1913 Webster]
 
       Want of room . . . pinching a whole nation. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   5. To move, as a railroad car, by prying the wheels with a
    pinch. See {Pinch}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   6. To seize by way of theft; to steal; to lift. [Slang]
    --Robert Barr.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. to catch; to arrest (a criminal).
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pinch \Pinch\, v. i.
   1. To act with pressing force; to compress; to squeeze; as,
    the shoe pinches.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hunt.) To take hold; to grip, as a dog does. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To spare; to be niggardly; to be covetous. --Gower.
    [1913 Webster]
 
       The wretch whom avarice bids to pinch and spare.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   {To pinch at}, to find fault with; to take exception to.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pinch
   n 1: a painful or straitened circumstance; "the pinch of the
      recession"
   2: an injury resulting from getting some body part squeezed
   3: a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch
     of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite}, {pinch},
     {jot}, {speck}, {soupcon}]
   4: a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that
     requires immediate action; "he never knew what to do in an
     emergency" [syn: {emergency}, {exigency}, {pinch}]
   5: a small sharp bite or snip [syn: {nip}, {pinch}]
   6: a squeeze with the fingers [syn: {pinch}, {tweak}]
   7: the act of apprehending (especially apprehending a criminal);
     "the policeman on the beat got credit for the collar" [syn:
     {apprehension}, {arrest}, {catch}, {collar}, {pinch}, {taking
     into custody}]
   v 1: squeeze tightly between the fingers; "He pinched her
      behind"; "She squeezed the bottle" [syn: {pinch},
      {squeeze}, {twinge}, {tweet}, {nip}, {twitch}]
   2: make ridges into by pinching together [syn: {crimp}, {pinch}]
   3: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   4: cut the top off; "top trees and bushes" [syn: {top}, {pinch}]
   5: irritate as if by a nip, pinch, or tear; "smooth surfaces can
     vellicate the teeth"; "the pain is as if sharp points pinch
     your back" [syn: {pinch}, {vellicate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top