ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ping-pong

P IH1 NG P AO2 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ping-pong-, *ping-pong*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ping-pong(n) ปิงปอง
ping-pong(vi) เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว, See also: สับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ping-pong(vt) ทำให้เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ping-pong(พิง'พอง) n. ลูกปิงปอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ping-Pong in the west arcade, softball in the east diamond.ปิงปองอยู่ตึกด้านตะวันตก ซอฟบอลอยู่ด้านตะวันออก Dirty Dancing (1987)
Turley, nobody gets to me. We'll play more Ping-Pong later, okay?เทอร์ลี่ ถ้าไม่มีใครเข้าถึงตัวฉัน ซ้อมเสร็จเราจะไปตีปิงปองกัน The Longest Yard (2005)
So, tell me, what's a beautiful, young, American Ping-Pong player doing mingling amongst the British upper class?ช่วยบอกที ว่าสาวน้อยอเมริกัน นักตีปิงปองกำลังทำอะไร ถึงมาอยู่ในงานสังคมชั้นสูง ของคนอังกฤษได้ Match Point (2005)
We have a Ping-Pong table in our basement.เรามีโต๊ะปิงปอง ที่ห้องใต้ดิน Monster House (2006)
You got a ping-pong for an eye or something?แกเกิดปิ๊งปั๊งฉันขึ้นมาหรือไง Unstoppable Marriage (2007)
Randy, you're only 12 years old, and already they're saying that your name will go down among those of the greatest Ping-Pong players ever to take up the sport.แรนดี้, คุณเพียงอายุ 12 ปี, และแล้วพวกเขากำลังบอกว่า ที่ชื่อของคุณ จะลงไปในหมู่ผู้ จากที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เล่นปิงปอง ที่เคยใช้เวลาถึงการเล่นกีฬา Balls of Fury (2007)
The Peppermill's very own Ping-Pong wizard...เปปเปอร์ของ ตัวช่วยสร้างปิงปองของตัวเองมาก ... Balls of Fury (2007)
You see, Randy, Feng is a Ping-Pong fanatic.คุณจะเห็นแรนดี้, ฮเป็นคนบ้าปิงปอง Balls of Fury (2007)
The world's greatest Ping-Pong instructor owns a takeout restaurant?ของโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สอนปิงปอง เจ้าของร้านอาหารที่ซื้อกลับบ้านได้หรือไม่ Balls of Fury (2007)
Ping-Pong is not the Macarena.ปิงปองไม่ได้เป็น Macarena Balls of Fury (2007)
Real Ping-Pong is not played for trophies.จริงปิงปอง คือไม่ได้เล่นเพื่อถ้วยรางวัล Balls of Fury (2007)
People bet on Ping-Pong here.คนเดิมพันปิงปองที่นี่ Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ping-pongBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
ping-pongHe is proud of never having been beaten in ping-pong.
ping-pongI'd like to play a game of Ping-Pong.
ping-pongIn tennis and ping-pong backhand the hand is turned backwards in making the stroke.
ping-pongNo matter how old I get, I'll still have the energy to play ping-pong.
ping-pongPing-Pong is also called table tennis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ปิงปอง(n) ping-pong bat, Example: ไม้ปิงปองที่ทำมาจากไม้, Count Unit: อัน, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาปิงปอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกปิงปอง[lūk ping pong] (n, exp) FR: balle de ping-pong [f]
ไม้ปิงปอง[māi ping-pøng] (n, exp) EN: ping-pong bat  FR: raquette de ping-pong [f] ; raquette de tennis de table [f]
ผู้เล่นปิงปอง[phūlēn pingpøng] (n, exp) EN: ping pong player  FR: joueur de ping-pong [m]
ปิงปอง[pingpøng] (n, exp) EN: table tennis ; ping pong   FR: tennis de table [m] ; ping-pong [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PING-PONG P IH1 NG P AO2 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乒乓[pīng pāng, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ, ] ping-pong, #23,495 [Add to Longdo]
乒乓球拍[pīng pāng qiú pāi, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄆㄞ, ] ping-pong bat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェークハンドグリップ[shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]
ピンポン(P);ピンポーン[pinpon (P); pinpo-n] (n) (1) ping-pong; table tennis; (int) (2) exactly!; surely!; that's it!; (P) [Add to Longdo]
卓球[たっきゅう, takkyuu] (n) table tennis; ping-pong; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ping-pong \Ping"-pong`\, v. i.
   1. To play ping-pong.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. to bounce back and forth, in the manner of a ping-pong
    ball.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ping-pong \ping"-pong`\, n. [Imitative.]
   1. An indoor modification of lawn tennis played with small
    bats, or battledores, and a very light, hollow, celluloid
    ball, on a large table divided across the middle by a net.
    Also called {table tennis}. [[originally a trade name]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   2. A size of photograph a little larger than a postage stamp.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ping-Pong
   n 1: a game (trademark Ping-Pong) resembling tennis but played
      on a table with paddles and a light hollow ball [syn:
      {table tennis}, {Ping-Pong}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top