ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pink

P IH1 NG K   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pink-, *pink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pink[ADJ] ซึ่งมีสีชมพู, See also: สีชมพู, ชมพู, Syn. rosy, reddish, pinkish
pink[N] สีชมพู, Syn. rose, red, blush-rose, salmon
pink[N] นักล่าสุนัขจิ้งจอก
pink[N] แบบที่ดีเลิศ
pink[N] คนหัวเอียงซ้ายในทางการเมือง (ปานกลาง)
pink[VT] ตกแต่งด้วยลูกไม้, See also: ประดับด้วยลูกไม้, Syn. scallop
pink[VT] ทำให้รำคาญ, See also: ทำให้เจ็บใจ
pink[VT] แทง, See also: ทิ่ม, เจาะ, เสียบ, Syn. stab
pinky[N] นิ้วก้อย, Syn. pinkie
pinkie[N] นิ้วก้อย, Syn. pinky

English-Thai: Nontri Dictionary
pink(adj) สีชมพู,สีแดงเรื่อ,สีปูนแห้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pink sunday (slang uniq) วันพักผ่อนของคู่รัก, วันอาทิตย์ที่หวานสดใสสำหรับคนที่กำลังมีความรัก, ร้านที่ให้บริการคู่รัก คู่แต่งงาน(Uniue name)
See also: R. happy day
pink sunday (slang uniq) การให้บริการแก่ผู้ที่กำลังจะแต่งงาน เช่น จัดเตรียมงานแต่งงาน การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย
pinky swear (n ) การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
From a pink and white carriageกับขบวนรถสีชมพู-ขาว The Great Dictator (1940)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ Don Juan DeMarco (1994)
I mean, it's like the stand-up comedian you have to sit through before Pink Floyd comes out.เหมือนการเล่นตลก ต้องนั่งดูไปจนกว่า วงพิงค์ฟลอยด์จะออกมา The One with the Sonogram at the End (1994)
Hey, Aramis... if you can name me one thing, one single thing... that is more sublime than the feel... of a plump, pink nipple between my lips...อะรามิส บอกข้าสักอย่างสิ ขอสักอย่างที่มันเหนือกว่า การได้ซุกไซ้กับอกอิ่มนิ่มแน่นน่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
You like Pink Floyd?ชอบพิงค์ ฟลอยด์มั้ย American Beauty (1999)
You will see that they are ready when they turn pink and begin to curl.รู้ได้ว่ากุ้งสุกตอนตัวมันงอ และออกสีชมพู Woman on Top (2000)
-You running for pink slips? -See you in hell, Bat Boy.ความฝันมันยิ่งใหญ่นะ Rock Star (2001)
Whoever said orange was the new pink was seriously disturbed.เสื้อสเว็ตเตอร์สักหลาดขนแพะน่าเกลียดนั่น ใครกันบอกว่าสีส้มจะมาแรงแทนสีชมพู Legally Blonde (2001)
- How about a pink slip?- ชุดชั้นในเหรอ ? Mulan 2: The Final War (2004)
You know, pink is the new red.เจ้ารู้มั๊ย? Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pinkActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
pinkAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
pinkAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
pinkHe is in the pink.
pinkHer cheeks were tinged with pink.
pinkHer face become pink.
pinkHer face went very pink.
pinkHe's tickled pink.
pinkI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
pinkIn that pink dress she was it.
pinkIt's only the anti-war pinkos who say things like Saddam isn't a threat.
pinkMy urine is pink.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาแดง[N] conjunctivitis, See also: pink eye, Syn. โรคตาแดง, Example: ถ้าเป็นตาแดงมากขนาดมีขี้ตาติดจนลืมตาไม่ขึ้นให้รีบไปพบแพทย์, Count unit: ข้าง, Thai definition: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
ชมพู[N] pink, Example: สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5
ชวนชม[N] Pink Bignonia, See also: Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Kudu Lily, Sabi Star, Syn. ลั่นทมแดง, Count unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomphū) EN: pink hibiscus   FR: hibiscus rose [m]
ชมพู[adj.] (chomphū) EN: pink ; rose coloured   FR: rose ; rosé
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom Thai ) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
กัลปพฤกษ์ [n.] (kanlapaphreuk) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree   
กระทือด่าง[n. exp.] (kratheū dāng) EN: Shell Ginger ; Pink Porcelain Lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
PINK P IH1 NG K
PINKY P IH1 NG K IY0
PINKS P IH1 NG K S
PINKUS P IH1 NG K AH0 S
PINKOS P IH1 NG K OW0 Z
PINKER P IH1 NG K ER0
PINKIE P IH1 NG K IY0
PINKLEY P IH1 NG K L IY0
PINKNEY P IH1 NG K N IY0
PINKARD P IH1 NG K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pink (v) pˈɪŋk (p i1 ng k)
pinks (v) pˈɪŋks (p i1 ng k s)
pinked (v) pˈɪŋkt (p i1 ng k t)
pinker (j) pˈɪŋkər (p i1 ng k @ r)
pinkest (j) pˈɪŋkɪst (p i1 ng k i s t)
pinking (v) pˈɪŋkɪŋ (p i1 ng k i ng)
pinkish (j) pˈɪŋkɪʃ (p i1 ng k i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粉红[fěn hóng, ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink, #13,506 [Add to Longdo]
粉红色[fěn hóng sè, ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] pink, #14,516 [Add to Longdo]
桃红[táo hóng, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink, #29,498 [Add to Longdo]
品红[pǐn hóng, ㄆㄧㄣˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink; light red, #76,667 [Add to Longdo]
银红[yín hóng, ㄧㄣˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink; silvery red; pale rose color, #148,323 [Add to Longdo]
品蓝[pǐn lán, ㄆㄧㄣˇ ㄌㄢˊ, / ] pinkish blue, #160,283 [Add to Longdo]
萍卡菲尔特[Píng kǎ fēi ěr tè, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄚˇ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄜˋ, / ] Pinkafeld (Hungarian Pinkafő) Austrian town on the border with Hungary [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pinkel {m}dope [Add to Longdo]
Pinkelpause {f}break for a pee [slang] [Add to Longdo]
Rotdorn {m} [bot.]pink hawthorn; red haw [Add to Longdo]
pinkeln; pissen; "Pipi machen" [ugs.]to piss; to pee [slang] [Add to Longdo]
pink {adj}shocking pink [Add to Longdo]
pinkelnto tinkle [slang] [Add to Longdo]
pinkeln | pinkelnd | gepinkelt | pinkelt | pinkelteto piddle [slang] | piddling | piddled | piddles | piddled [Add to Longdo]
Rosentaube {f} [ornith.]Pink Pigeon [Add to Longdo]
Pinkpink-Cistensänger {m} [ornith.]Tink-tink Cisticola [Add to Longdo]
Rosenbrustschnäpper {m} [ornith.]Pink Robin [Add to Longdo]
Rosa Anemonenfisch {m}; Halsband-Anemonenfisch {m} (Amphiprion perideraion) [zool.]pink skunk (anemone) clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[, adarutokontentsu] (n) adult content; pink content [Add to Longdo]
キングクリップ[, kingukurippu] (n) kingklip (Genypterus blacodes); pink cusk-eel [Add to Longdo]
クロモンガラ[, kuromongara] (n) pinktail durgon (durgeon) (triggerfish) (Melicthys vidua) [Add to Longdo]
ケロモンガラ[, keromongara] (n) pinktail durgon (type of triggerfish) (Melichthys vidua) [Add to Longdo]
サーモンピンク[, sa-monpinku] (n) salmon pink [Add to Longdo]
ショッキングピンク[, shokkingupinku] (n) shocking pink [Add to Longdo]
チェリーピンク[, chieri-pinku] (n) (cerise) cherry [Add to Longdo]
ピンカール[, pinka-ru] (n) pin curl [Add to Longdo]
ピンキー[, pinki-] (n) pinky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pink \Pink\, n. [D. pink.] (Naut.)
   A vessel with a very narrow stern; -- called also {pinky}.
   --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]
 
   {Pink stern} (Naut.), a narrow stern.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pink \Pink\, v. i. [D. pinken, pinkoogen, to blink, twinkle with
   the eyes.]
   To wink; to blink. [Obs.] --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pink \Pink\, a.
   Half-shut; winking. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pink \Pink\, v. t. [imp. & p. p. {Pinked}; p. pr. & vb. n.
   {Pinking}.] [OE. pinken to prick, probably a nasalized form
   of pick.]
   1. To pierce with small holes; to cut the edge of, as cloth
    or paper, in small scallops or angles.
    [1913 Webster]
 
   2. To stab; to pierce as with a sword. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To choose; to cull; to pick out. [Obs.] --Herbert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pink \Pink\, n.
   A stab. --Grose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pink \Pink\, n. [Perh. akin to pick; as if the edges of the
   petals were picked out. Cf. {Pink}, v. t.]
   1. (Bot.) A name given to several plants of the
    caryophyllaceous genus {Dianthus}, and to their flowers,
    which are sometimes very fragrant and often double in
    cultivated varieties. The species are mostly perennial
    herbs, with opposite linear leaves, and handsome
    five-petaled flowers with a tubular calyx.
    [1913 Webster]
 
   2. A color resulting from the combination of a pure vivid red
    with more or less white; -- so called from the common
    color of the flower. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything supremely excellent; the embodiment or perfection
    of something. "The very pink of courtesy." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The European minnow; -- so called from the color
    of its abdomen in summer. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Bunch pink} is {Dianthus barbatus}.
 
   {China pink}, or {Indian pink}. See under {China}.
 
   {Clove pink} is {Dianthus Caryophyllus}, the stock from which
    carnations are derived.
 
   {Garden pink}. See {Pheasant's eye}.
 
   {Meadow pink} is applied to {Dianthus deltoides}; also, to
    the ragged robin.
 
   {Maiden pink}, {Dianthus deltoides}.
 
   {Moss pink}. See under {Moss}.
 
   {Pink needle}, the pin grass; -- so called from the long,
    tapering points of the carpels. See {Alfilaria}.
 
   {Sea pink}. See {Thrift}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pink \Pink\, a.
   Resembling the garden pink in color; of the color called pink
   (see 6th {Pink}, 2); as, a pink dress; pink ribbons.
   [1913 Webster]
 
   {Pink eye} (Med.), a popular name for an epidemic variety of
    ophthalmia, associated with early and marked redness of
    the eyeball.
 
   {Pink salt} (Chem. & Dyeing), the double chlorides of
    (stannic) tin and ammonium, formerly much used as a
    mordant for madder and cochineal.
 
   {Pink saucer}, a small saucer, the inner surface of which is
    covered with a pink pigment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pink
   adj 1: of a light shade of red [syn: {pink}, {pinkish}]
   n 1: a light shade of red
   2: any of various flowers of plants of the genus Dianthus
     cultivated for their fragrant flowers [syn: {pink}, {garden
     pink}]
   3: a person with mildly leftist political views [syn: {pinko},
     {pink}]
   v 1: make light, repeated taps on a surface; "he was tapping his
      fingers on the table impatiently" [syn: {tap}, {rap},
      {knock}, {pink}]
   2: sound like a car engine that is firing too early; "the car
     pinged when I put in low-octane gasoline"; "The car pinked
     when the ignition was too far retarded" [syn: {pink}, {ping},
     {knock}]
   3: cut in a zigzag pattern with pinking shears, in sewing

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pink /piŋk/
  bark; barque

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top