ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อคติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อคติ-, *อคติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อคติ(อะคะ-) น. ความลำเอียง มี ๔ อย่าง คือ ฉันทาคติ = ความลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ความลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ความลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ความลำเอียงเพราะเขลา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interviewer biasอคติของผู้สัมภาษณ์, ความลำเอียงของผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age reporting biasอคติในการรายงานอายุ, ความลำเอียงในการรายงานอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prejudicesอคติ [TU Subject Heading]
Bias, Detectionอคติที่เกิดในขั้นตอนของการวัด [การแพทย์]
Bias, Expectationอคติเกิดจากการคาดหวัง [การแพทย์]
Bias, Interviewerอคติที่เกิดจากผู้เก็บข้อมูล [การแพทย์]
Bias, Recallอคติที่เกิดจากการลืม [การแพทย์]
Bias, Referralอคติจากการส่งต่อผู้ป่วย [การแพทย์]
Bias, Selectionอคติที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]
Bias, Selectiveอคติที่เกิดในกระบวนการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He's hated us since the world began.- มันมีอคติกับเราเสมอ The Little Prince (1974)
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ. Return of the Condor Heroes (1983)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
Look, I'm prejudiced.ฟังนะ ผมมีอคติ Basic Instinct (1992)
Maybe it says something about prejudice... in the judicial system.บางครั้งมันก็พูดเกี่ยวกับ /อคติ... ในชั้นศาล American History X (1998)
Don't be so negative! Säffle, Bengtsfors, Mellerud...อย่าอคตินักเลยน่า \ อย่าง Saffle, Bengtsfors, Mellerud Show Me Love (1998)
- I can't see why I agreed. - Don't be so negative. It might be fun.ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงตกลง \ อย่าอคตินักเลยน่า มันต้องสนุกแน่ๆ Show Me Love (1998)
I get to do some acting.คราวนี้ จะได้แสดงแอคติ้งด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
Compared to the prejudice the children of an unwed mother would sufferเมื่อเทียบกับความอคติ เด็กที่แ่ม่หย่าร้างคงต้องเสียใจ Sorry, I Love You (2004)
I think you've had one too many G and T's.ลูกพูดถูก เอลีนอร์ คุณมีฐิติและอคติกับเธอมากเกินไป Match Point (2005)
You're too negative about Bs.คุณอคตินี่ My Boyfriend Is Type-B (2005)
I have to be. Bs are negative.ฉันต้องอคติค่ะ เพราะกรุ๊ป B น่ะเป็นด้านลบอยู่แล้ว My Boyfriend Is Type-B (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bias(n) อคติ, See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ, Syn. prejudice
prejudice(n) ความลำเอียง, See also: อคติ, Syn. bias, unfairness, Ant. impartiality, tolerance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bias(ไบ'อัส) n. อคติ, เส้นเอียง, ความโน้มเอียง, adj. เอียง, เฉียง, ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง, มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง, ไม่มีอคติ, อดทน
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ขาว, ใส, บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท, การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี, เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว, เกี่ยวกับชนชาตินิโกร, ลวง, มีอคติ, มีใจโอนเอียง, ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี, เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว, เกี่ยวกับชนชาตินิโกร, ลวง, มีอคติ, มีใจโอนเอียง, ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
dispassionn. ความไรักังวล, อารมณ์, ใจสงบ, ใจเย็น, ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์, ใจสงบ, ใจเย็น, ไม่มีอคติ, Syn. impartial
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
jaundice { jaundicedn. โรคดีซ่าน, ความอคติ, ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง, ความลำเอียง, อคติ, อุปาทาน
candid(adj) จริงจัง, ตรงไปตรงมา, เปิดเผย, ไม่มีอคติ
dispassion(n) ความใจเย็น, ความไม่มีอคติ, ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่อคติ, ใจเย็น, ใจสงบ
jaundice(n) โรคดีซ่าน, ความหงุดหงิด, ความอิจฉาริษยา, ความอคติ
partial(adj) เป็นบางส่วน, ลำเอียง, อคติ, ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
predilection(n) ความลำเอียง, ความชอบ, อคติ
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง, ซึ่งอคติ, เป็นผลร้าย, เป็นอุปาทาน
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
vorurteil(n) อคติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top