Search result for

บีบ

(80 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บีบ-, *บีบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีบ[V] oppress, See also: press, Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบคั้น, Example: เงื่อนไขของไอเอ็มเอฟบีบให้เกาหลีใต้เปิดตลาดภายในประเทศ, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
บีบ[V] squeeze, See also: pinch, wring, press, Example: พ่อบีบใบย่านางให้เข้ากับน้ำเต็มที่แล้วจึงเอาตะแกรงกรองเศษใบออก, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นกดด้านทั้ง 2 ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหากัน
บีบรัด[V] press, See also: force, push, Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
บีบรัด[V] oppress, See also: tyrannize, press, Example: กระหวัดรอบทวารมีหน้าที่บีบรัดให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกมา, Thai definition: ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด
บีบรัด[V] press, See also: force (someone to), compel (someone to), push, coerce, Syn. บีบ, บีบบังคับ, Ant. ปล่อย, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
บีบแตร[V] honk, See also: honk a horn, blow a horn, hoot, Syn. กดแตร, Example: เขาบีบแตรอย่างอารมณ์เสีย เพราะรถคันหน้าขับคร่อมเลนมาตลอด, Thai definition: กดหรือบีบแตรให้มีเสียงดัง
บีบแตร[V] stroke woman's breast, See also: squeeze woman's breast, Example: เธอเจ็บใจมากที่โดนผู้ชายกลุ่มนั้นบีบแตร เพราะคนในงานเบียดเสียดกันมาก, Thai definition: จับหน้าอกหญิงสาว, Notes: (ปาก)
บีบขมับ[V] press one's temple, Example: เขาบีบขมับแรงขึ้นเพื่อให้ชายผู้นั้นรับสารภาพ, Thai definition: เอาไม้คาบเข้าที่ขมับทั้ง 2 ข้าง แล้วผูกรวบรัดหัวท้ายไม้คาบนั้นเข้าด้วยกัน เป็นวิธีลงโทษในสมัยโบราณแบบหนึ่ง
บีบคั้น[V] oppress, See also: press, Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบ, Example: ผู้ชุมนุมบีบคั้นให้รัฐบาลมีการกระจายอำนาจ, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บีบก. ใช้มือเป็นต้นกดด้านทั้ง ๒ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหากัน เช่น บีบมะนาว, โดยปริยายหมายถึง กดดัน เช่น ถูกบีบ.
บีบขนมจีนก. บีบแป้งขนมจีนที่อยู่ในห่อผ้าที่เย็บติดกับหน้าแว่น แล้วโรยให้เป็นเส้นลงในนํ้าเดือด, โรยขนมจีน ก็ว่า.
บีบขมับก. เอาไม้คาบเข้าที่ขมับทั้ง ๒ ข้าง แล้วผูกรวบรัดหัวท้ายไม้คาบนั้นเข้าด้วยกัน เป็นวิธีลงโทษในสมัยโบราณแบบหนึ่ง.
บีบคั้นก. บีบบังคับให้ได้รับความลำบาก.
บีบน้ำตาก. แกล้งร้องไห้, ร้องไห้.
บีบบังคับก. กดขี่.
บีบรัดก. ทำให้รู้สึกอึดอัดใจเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compress; zipบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zip; compressบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
BBS (bulletin board system)บีบีเอส (ระบบกระดานข่าว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BBS (bulletin board system)บีบีเอส (ระบบกระดานข่าว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
zipบีบ, อัด, บีบอัด, บีบ, อัด, บีบอัด คำเดียวกับคำว่า compress [คอมพิวเตอร์]
compressบีบ, อัด, บีบอัด [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe if we all stopped wringing our hands, we could solve this thing and let her live to have a few more nightmares.บางทีถ้าพวกเราหยุด\ บีบน้ำออกจากมือ เราอาจจะเฉลยปัญหานี้ได้ และปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่กับฝันร้ายนิดหน่อย Emancipation (2008)
- What you don't face can't crush you. - Talk to each other.ทำไมคุณไม่บีบตัวเองให้คุณกับคนอื่นบ้าง Dying Changes Everything (2008)
Plus, I hate when she rubs my face and kisses me.แถมผมยังไม่ชอบเวลาน้าเค้าบีบแก้มแล้วก็หอมแก้มผม My Sassy Girl (2008)
They made me this way.พวกเขาบีบให้ฉันทำอย่างนี้ The Lazarus Project (2008)
He'll find him and make him squeal.มันจะตามลื้อเจอ และจะบีบให้ลื้อแฉ The Dark Knight (2008)
You crossed the line first, sir.คุณล้ำเส้นมันก่อนนะครับ คุณบีบพวกมัน The Dark Knight (2008)
They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.คนที่ไม่อาจซื้อ บีบคั้น คุยเหตุผลหรือต่อรองใดๆ The Dark Knight (2008)
Can't you see these commies have my hands tied? No maternity leave.ธอไม่เห็นหรอว่า พวกสหภาพกำลังบีบคั้นฉันอยู่ ไม่ ฉันไม่อนุมัติการลาคลอด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I have my hands strangled around the neck of Tae Sung Construction now.ฉัน.. กำลังบีบคอของแทซุงก่อสร้างอยู่ ตอนนี้ Episode #1.5 (2008)
All the time, honking like they own the place.ตลอดเลย ชอบบีบแตรราวกับว่า เป็นเจ้าถนนอย่างนั้นแหละ New York, I Love You (2008)
You force your opponent to take your pieces before he can do the same to you.คุณบีบให้คู่ต่อสู้กินเบี้ย กว่าที่เขาจะรู้ตัวว่าโดนหลอก WarGames: The Dead Code (2008)
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days, bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?แต่่ช่วยตั้งคำถามให้ง่ายอีกหน่อยเพื่อเดวิท สำหรับอีกสองวันข้างหน้า พยายามคำนึงไว้ในใจเป็นพิเศษ ถึงสถานการณ์ ที่เดวิทถูกบีบบังคับอยู่ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press   FR: forcer ; contraindre
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
บีบคอ[v. exp.] (bīp khø) EN: strangle   FR: étrangler
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press   
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage   FR: masser
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press   FR: forcer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress   

English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat into[PHRV] บังคับให้ทำ, See also: บีบให้ทำ
coerce[VT] บีบบังคับ, See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ, Syn. force, hale, pressure
compress[VT] บีบอัด, See also: กดเข้าด้วยกัน, Syn. condense, compact
constrain[VT] บังคับ, See also: บีบบังคับ, Syn. compel, force, restrain
crush[VT] กด, See also: บีบอัด, Syn. press, mash
crush[VI] กด, See also: บีบอัด
crush[VT] บีบคั้น
coerce into[PHRV] บีบบังคับ, See also: ขู่เข็ญ, Syn. railroad into
compel from[PHRV] บีบบังคับจาก (เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่ง), See also: บังคับเอา
exact from[PHRV] บังคับเรียกเก็บจาก, See also: บีบบังคับ (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย), Syn. exact of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clench(เคลนชฺ) {clenched,clenching,clenches} vt. หุบแน่น (มือ,ฟัน,ปาก) ,กำแน่น,ปิดแน่น,จับแน่น,กำหนดแน่นอน,ตกลง. vi. จับแน่น,กำแน่น,ตอกแน่น,บีบแน่น,ตอกติด

English-Thai: Nontri Dictionary
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
clench(vt) กำแน่น,บีบแน่น,ย้ำ,กอดรัด
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ
compress(vt) กด,บีบรัด,อัด,ย่อ,ทำให้แข็ง
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
駆る[かる, karu] Thai: บีบคั้น
強いる[しいる, shiiru] Thai: บีบบังคับ English: to force

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top