Search result for

invest

(155 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invest-, *invest*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
investment horizon (n ) ระยะเวลาในการลงทุน

English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invest[VT] แต่งตั้ง, See also: ให้อำนาจ, Syn. empower, authorize
invest[VT] ลงทุน, See also: ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร, Syn. spend
invest[VT] อุทิศ (เวลา, กำลัง), See also: สละ, มอบ, Syn. devote
investor[N] นักลงทุน, See also: ผู้ลงทุน
invest in[PHRV] ลงทุน
investment[N] การลงทุน, Syn. speculation, venture
investment[N] เงินลงทุน, Syn. stake, ante
invest with[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้, สวมให้
investigate[VT] ตรวจสอบหาความจริง, See also: ค้นหาความจริง, Syn. examine, research, explore
investigate[VT] สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. examine, inquire, probe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invest(อินเวสทฺ') vt. ลงทุน,ใช้จ่าย,สวม,ปกคลุม,ให้,มอบ,พระราชทาน,ทำให้มี., See also: investable,investible adj. investor n., Syn. spend,empower
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
invest(vt) ลงทุน,ปกคลุม,ตกแต่ง,ห้อมล้อม,สวมให้,ใช้จ่าย
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
investor(n) นักลงทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invest๑.ทำเบ้า๒. ฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investigationการสืบค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
investigationการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
investigationการสืบสวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Investigation, Federal Bureau of (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
investigative powerอำนาจสืบสวน (ของสภานิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
investing๑. การทำเบ้า๒. การฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investitureการสถาปนา (เข้าดำรงตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
investitureพิธีสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investmentการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigateชันสูตร [การแพทย์]
Investigationการสืบสวน, การตรวจสอบ, วิธีการค้นคว้า, การตรวจสืบสวน, การตรวจช่วยวิเคราะห์ [การแพทย์]
Investigation, Appropriateการชันสูตรที่เหมาะสม [การแพทย์]
Investigation, Specialการตรวจพิเศษ [การแพทย์]
Investigations ; Investigationการสืบสวน [TU Subject Heading]
Investigative reportingการสื่อข่าวเชิงสืบสวน [TU Subject Heading]
Investing activitiesกิจกรรมการลงทุน [การบัญชี]
Investmentเงินลงทุน [การบัญชี]
Investment advisorsที่ปรึกษาการลงทุน [TU Subject Heading]
Investment analysisการวิเคราะห์การลงทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am buying it. It's a good investment.ฉันซื้อมันเพราะฉันคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี Chuck in Real Life (2008)
Paving the way for future investment.การปูทางนี้เป็นหนทางสู่อนาคต Chuck in Real Life (2008)
My dad's not an investment banker in Manhattan.พ่อผมไม่ใช่นักลงทุนจากแมนฮัทตั้น Committed (2008)
He's apparently a very bad private investigator.เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนแย่ๆ Not Cancer (2008)
So i can find out if i need a private investigator.ฉันก็เลยรู้ว่า ฉันต้องการนักสืบเอกชน Not Cancer (2008)
Why are you investigating him?แล้วทำไมคุณถึงได้ติดตามดูเค้า? Not Cancer (2008)
Because they've hired me to investigate the wrong person.เพราะเค้าจ้างชั้น เพื่อจะสำรวจคนที่ผิด Not Cancer (2008)
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ Not Cancer (2008)
She means are you the private investigatorเธอหมายถึงนาย. \ .เป็นนักสืบเอกชน Adverse Events (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
You want to investigate him because he ate a donut?คุณต้องการสืบหาเกี่ยวกับตัวเขา เพราะเขาเคยกินโดนัท Lucky Thirteen (2008)
You expect me to believe that you hired Lucas to investigate everyone except for me?คุณต้องการให้ผมเชื่อ คุณจ้างลูกัสทำ เพื่อสืบทุกๆคน ยกเว้นตัวผม Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investA 6% yield is guaranteed on the investment.
investA committee has been set up to investigate the problem.
investA committee was constituted to investigate prices.
investA few important facts emerged after the investigation.
investA good method for investing is a monthly allotment.
investA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
investAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
investA research organization investigated the effect.
investAside from his salary, he receives money from investments.
investA thorough investigation is now in progress.
investBy investing wisely she accumulated a fortune.
investCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบการ[V] engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai definition: ดำเนินกิจการ
ผู้ตรวจการณ์[N] inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้สัมภาษณ์[N] interviewer, See also: investigator, Syn. คนสัมภาษณ์, Example: นางสาวไทยทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอบถามเรื่องราวเพื่อต้องการทราบเรื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่
สอบสวน[V] investigate, See also: inquire, Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
สืบสวนคดี[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
สืบค้น[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบสาว[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai definition: สืบถามให้ได้เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jatkān longthun) EN: investment trust   
บริษัทลงทุน[n. exp.] (børisat longthun) EN: investment company   FR: société d'investissement [f]
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question   FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
จำนวนเงินลงทุน[n. exp.] (jamnūan ngoen longthun) EN: investment   
การลงทุน[n.] (kānlongthun) EN: investment ; capital investment   FR: investissement [m]
การลงทุนมากเกินไป[n. exp.] (kānlongthun māk koēnpai) EN: over-investment   
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng) EN: high-risk investment   

CMU English Pronouncing Dictionary
INVEST    IH2 N V EH1 S T
INVESTS    IH2 N V EH1 S S
INVESTS    IH2 N V EH1 S T S
INVESTS    IH2 N V EH1 S
INVESTED    IH2 N V EH1 S T AH0 D
INVESTOR    IH2 N V EH1 S T ER0
INVESTNET    IH2 N V EH1 S T N EH2 T
INVESTORS    IH2 N V EH1 S T ER0 Z
INVESTING    IH2 N V EH1 S T IH0 NG
INVESTCORP    IH2 N V EH1 S T K AO0 R P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invest    (v) (i1 n v e1 s t)
invests    (v) (i1 n v e1 s t s)
invested    (v) (i1 n v e1 s t i d)
investor    (n) (i1 n v e1 s t @ r)
investing    (v) (i1 n v e1 s t i ng)
investors    (n) (i1 n v e1 s t @ z)
investment    (n) (i1 n v e1 s t m @ n t)
investigate    (v) (i1 n v e1 s t i g ei t)
investiture    (n) (i1 n v e1 s t i ch @ r)
investments    (n) (i1 n v e1 s t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Investition {f}; Anlage {f}; Kapitalanlage {f} | Investitionen {pl}; Anlagen {pl}; Kapitalanlagen {pl} | die Investition hereinwirtschafteninvestment; capital investment | investments | to recoup one's initial outlay; to recoup one's investment [Add to Longdo]
Investition {f}; Kapitalaufwand {m}capital expenditure [Add to Longdo]
Investitions...; Anlagen...investment [Add to Longdo]
Investitionsabbau {m}disinvestment [Add to Longdo]
Investitionsanreiz {m}investment incentive [Add to Longdo]
Investitionsgelder {pl}smart money [Add to Longdo]
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods [Add to Longdo]
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.] [Add to Longdo]
Investitionsrechnung {f}investment [Add to Longdo]
Investitionssumme {f}amount to be invested [Add to Longdo]
Investitions- und Kostenrechnung {f}investment and costing [Add to Longdo]
Investmentfonds {m}investment fund [Add to Longdo]
Investmentgesellschaft {f}investment company [Add to Longdo]
Investor {m}investor [Add to Longdo]
investieren | investierend | investiert | investiert | investierte | nicht investiertto invest | investing | invested | invests | invested | uninvested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
インベスター[, inbesuta-] (n) investor [Add to Longdo]
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
インベステメントバンク[, inbesutementobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
インベストメント[, inbesutomento] (n) investment [Add to Longdo]
インベストメントアナリスト[, inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst [Add to Longdo]
インベストメントバンキング[, inbesutomentobankingu] (n) investment banking [Add to Longdo]
インベストメントバンク[, inbesutomentobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦察性[zhēn chá xìng, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] investigatory [Add to Longdo]
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, ] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc [Add to Longdo]
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc [Add to Longdo]
投产[tóu chǎn, ㄊㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] invest [Add to Longdo]
投资[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, / ] investment; to invest [Add to Longdo]
投资人[tóu zī rén, ㄊㄡˊ ㄗ ㄖㄣˊ, / ] investor [Add to Longdo]
投资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] investor [Add to Longdo]
投资银行[tóu zī yín háng, ㄊㄡˊ ㄗ ˊ ㄏㄤˊ, / ] investment banking [Add to Longdo]
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] investigative reporter [Add to Longdo]
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, / ] investigate; probe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation [Add to Longdo]
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invest \In*vest"\, v. t. [imp. & p. p. {Invested}; p. pr. & vb.
   n. {Investing}.] [L. investire, investitum; pref. in- in +
   vestire to clothe, fr. vestis clothing: cf. F. investir. See
   {Vest}.]
   [1913 Webster]
   1. To put garments on; to clothe; to dress; to array; --
    opposed to {divest}. Usually followed by with, sometimes
    by in; as, to invest one with a robe.
    [1913 Webster]
 
   2. To put on. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Can not find one this girdle to invest. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To clothe, as with office or authority; to place in
    possession of rank, dignity, or estate; to endow; to
    adorn; to grace; to bedeck; as, to invest with honor or
    glory; to invest with an estate.
    [1913 Webster]
 
       I do invest you jointly with my power. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To surround, accompany, or attend.
    [1913 Webster]
 
       Awe such as must always invest the spectacle of the
       guilt.                --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To confer; to give. [R.]
    [1913 Webster]
 
       It investeth a right of government.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) To inclose; to surround or hem in with troops, so
    as to intercept reinforcements of men and provisions and
    prevent escape; to lay siege to; as, to invest a town.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay out (money or capital) in business with the view of
    obtaining an income or profit; as, to invest money in bank
    stock.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence: To expend (time, money, or other resources) with a
    view to obtaining some benefit of value in excess of that
    expended, or to achieve a useful pupose; as, to invest a
    lot of time in teaching one's children.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invest \In*vest"\, v. i.
   To make an investment; as, to invest in stocks; -- usually
   followed by in.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invest
   v 1: make an investment; "Put money into bonds" [syn: {invest},
      {put}, {commit}, {place}] [ant: {disinvest}, {divest}]
   2: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
     {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]
   3: furnish with power or authority; of kings or emperors [syn:
     {invest}, {clothe}, {adorn}]
   4: provide with power and authority; "They vested the council
     with special rights" [syn: {invest}, {vest}, {enthrone}]
     [ant: {disinvest}, {divest}]
   5: place ceremoniously or formally in an office or position;
     "there was a ceremony to induct the president of the Academy"
     [syn: {induct}, {invest}, {seat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top