ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look into

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look into-, *look into*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look into(phrv) มองเข้าไปใน, Syn. look in
look into(phrv) พยายามหาข้อมู่ล
look into(phrv) สำรวจลวกๆ, See also: เปิดดูคร่าวๆ, ดูผ่านๆ, Syn. dip into
look into(phrv) พยายามหาความจริงของ, See also: ตรวจหาสาเหตุของ, Syn. enquire into, see into
look into(phrv) ตรวจสอบ, See also: สอบสวน, สืบค้น, Syn. inquire into, investigate, examine

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will you look into my eyes and tell me that you love me now?ทีนี้คุณจะมองตาผมเเละบอกว่าคุณรักผมได้อีกมั้ย Rebecca (1940)
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก The Old Man and the Sea (1958)
When I look into your eyes, Your love is there for meเมื่อฉันมองเข้าไปในดวงตาของคุณ ความรักของคุณจะมีสำหรับฉัน Yellow Submarine (1968)
look into it.แล้วมองเข้าไป Labyrinth (1986)
And when they were kids you could look into their eyes and if you looked carefully enough you'd already see herถ้าพวกเขาเป็นเด็ก คุณจะอ่านสายตาออก ถ้าคุณดูอย่างถี่ถ้วน คุณจะเห็นเธอเต็มตา The Legend of 1900 (1998)
I-I mean, you know, I could look into it.อะแฮ่ม.. คือว่า ผมจะหาดูนะครับ 10 Things I Hate About You (1999)
Will you look into the mirror?เจ้าลองมองในกระจกสิ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Ready to look into your heart, Tom Thornton.พร้อมที่จะมองเข้าไปในใจของเธอ Tom Thornton. A Walk to Remember (2002)
Too Lost In You) You look into my eyesเพลงทู ลอสท์ อิน ยู) คุณมาสบตาฉัน Love Actually (2003)
Jon Bon Jovi is as well and I'll definitely look into it.จอน บอง โจวี่ก็เหมือนกัน แล้วฉันจะคอยตามให้จ้ะ Love Actually (2003)
Look into the glass.ลองส่องดูสิ Girl with a Pearl Earring (2003)
Don't look back at the past, but look into the future.ฉันชอบอ่านหนังสือ Something About 1% (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look intoDon't look into my room.
look intoDon't look into the box.
look intoDo you want to look into it?
look intoHe began to look into the matter.
look intoIf at all possible, you should go and look into the matter yourself.
look intoIf you have any complaints, let me know, and I'll look into them.
look intoI will look into the matter.
look intoLook into the box.
look intoLook into the matter more carefully.
look intoPlease look into this matter as soon as you can.
look intoPrivate detectives were hired to look into the strange case.
look intoShe promised to look into the matter immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจดู(v) look into, See also: examine, check, Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา, Example: อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
ส่องกระจก(v) look into the mirror, Syn. ดูกระจก, Example: ตื่นเช้ามาให้คุณส่องกระจกดูว่าริ้วรอยเกิดขึ้นที่ใดบ้าง, Thai Definition: เพ่งมองเงาที่กระจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer
ส่องกระจก[søng krajok] (v, exp) EN: look into the mirror  FR: se regarder ; se mirer
สอบสวน[søpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into  FR: enquêter ; investiguer

Japanese-English: EDICT Dictionary
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1, vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P) [Add to Longdo]
覗き込む;覗きこむ;のぞき込む[のぞきこむ, nozokikomu] (v5m, vt) to look into; to peer in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look into
   v 1: investigate scientifically; "Let's investigate the syntax
      of Chinese" [syn: {investigate}, {look into}]
   2: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
     "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
     {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
     over}, {go over}, {check into}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top