ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สืบสาวราวเรื่อง

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบสาวราวเรื่อง-, *สืบสาวราวเรื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสาวราวเรื่อง[V] trace, See also: search, probe, seek, Syn. สืบเสาะ, สืบ, สืบสาว, สืบสวน, Example: เราต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนหลังขึ้นไปให้ไกลพอที่จะรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัด, Thai definition: ติดตามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ทราบชัดเจน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบสาวราวเรื่องก. ค้นคว้าให้ได้เรื่อง เช่น ไฟไหม้ครั้งนี้สืบสาวราวเรื่องได้ว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She wants to pull on that thread until it unravels everything, and if that were to happen...เธอต้องการที่จะสืบสาวราวเรื่อง ทุกอย่างเพื่อให้มันคลี่คลาย และถ้านั่นมันเกิดขึ้น.. Infamy (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบสาวราวเรื่อง[v.] (seūpsāorāoreūang) EN: investigate   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

สืบสาวราวเรื่อง

 


  

  สืบสาวราวเรื่อง
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top