ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สละ

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สละ-, *สละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละ[N] Zalacca, See also: Zalacca wallichiana, sweet variety, Example: สละเป็นผลไม้ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของจังหวัดระยอง, Count unit: ผล, พะวง, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Zalacca edulis Reinw. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ คล้ายระกำ ผลสีคล้ำ ไม่มีหนาม เนื้อสีขาวหนาล่อน รสหวาน
สละ[N] species of marine fish, Syn. ปลาสละ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides sancti ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมาก มีจุดดำใหญ่อยู่บนเส้นข้างตัว 5-8 จุด ตาเล็กอยู่สูง ขนาดโตได้ถึง 1.5 เมตร
สละ[V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
สละ[V] leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
สละสลวย[V] be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
สละเวลา[V] devote time, See also: spend time, give time to, Example: ท่านอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเปิดงานให้เรา, Thai definition: ให้เวลาเพื่อมาช่วยเหลือเป็นต้น
สละสิทธิ์[V] give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป
สละสิทธิ์[V] give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป
สละตำแหน่ง[V] resign, See also: quit, abandon one's position, retire, leave, Example: ท่านตัดสินใจ สละตำแหน่ง หน้าที่ การงานและรายได้ทางโลก, Thai definition: ละทิ้งจากตำแหน่งนั้น
สละราชสมบัติ[V] abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สละ(สะละ) น. ขนเม่น.
สละ(สะหฺละ) น. ชื่อปาล์มชนิด Salacca zalacca (Gaertn.) Voss ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอคล้ายระกำ ผลสีคลํ้า ไม่มีหนาม เนื้อสีขาวหนาล่อน รสหวาน, สละชวา ก็เรียก. (เทียบ ม. salak)
สละชื่อระกำพันธุ์หนึ่ง ส่วนมากผลมีเมล็ดเดียว.
สละ(สะหฺละ) น. ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides commersonnianus Lacepède ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมาก ปากกว้าง ท้ายขากรรไกรบนยาวเลยแนวขอบหลังของตามาก เกล็ดเล็กยาวคล้ายเข็มหรือเสี้ยนฝังแน่นในหนัง บนเส้นข้างตัวไม่มีเกล็ดที่เป็นสันแข็ง ลำตัวสีเทา มีจุดดำใหญ่อยู่บนเส้นข้างตัว ๕-๘ จุด ตาเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านสันหัว ขนาดยาวได้ถึง ๑.๕ เมตร, ฉละ ก็เรียก.
สละ(สะหฺละ) ก. บริจาค เช่น สละทรัพย์ช่วยการกุศล, เสียสละ ก็ใช้
สละผละออก เช่น กัปตันสละเรือ, ละทิ้ง เช่น สละบ้านเรือนออกบวช, ละวาง, ปล่อยวาง, (สิ่งที่ยังต้องการจะรักษาไว้กับตนอยู่เพื่อเห็นแก่ความสุขความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อพลีบูชาเป็นต้น), เช่น สละกิเลส.
สละชวาดู สละ.
สละชีพเพื่อชาติก. ยอมเสียชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ.
สละราชสมบัติก. สละความเป็นพระมหากษัตริย์.
สละสลวย(สะหฺละสะหฺลวย) ว. ที่กล่าวหรือเรียบเรียงได้เนื้อถ้อยกระทงความ และมีสำนวนกลมกลืนไพเราะระรื่นหู (ใช้แก่ถ้อยคำสำนวน) เช่น บทความนี้มีสำนวนสละสลวย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiveสละ, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounce an inheritanceสละมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuse a legacyสละมรดก (มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender by operation of lawสละโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salakสละ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can spare one.ผมจะยอมสละเวลา The Great Dictator (1940)
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละThe Great Dictator (1940)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
- The ring.เธอไม่ได้สวมแหวนเสียสละ Help! (1965)
(Murmuring) She cannot be sacrificed without the ring.เธอไม่สามารถเสียสละโดยไม่ต้อง แหวน Help! (1965)
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation.จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม Help! (1965)
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
If he is to be sacrificed before Kaili, why is he not painted red?ก่อนที่จะเสียสละความกลัว ไคยีลี, ทำไมเขาไม่ได้ทาสีสีแดง? Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate   FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death   FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr
สละตำแหน่ง[v. exp.] (sala tamnaeng) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave   FR: démissionner
สละผลประโยชน์ส่วนตัว[v. exp.] (sala phonprayōt suantūa) EN: sacrifice one's personal interests   FR: sacrifier l'intérêt personnel
สละมรดก[v. exp.] (sala møradok) EN: disclaim an inheritance   
สละราชสมบัติ[v. exp.] (sala rātchāsombat) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)   FR: abdiquer (la couronne)
สละสลวย[v.] (salasalūay) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth   
สละสลวย[adj.] (salasalūay) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful   FR: élégant ; raffiné ; pittoresque
สละสิทธิออกเสียง[v. exp.] (sala sitthi øksīeng) EN: abstain from voting   FR: s'abstenir de voter
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = sala sitthi) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right   FR: renoncer à ses droits

English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdicate[VI] สละราชสมบัติ, See also: สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์), Syn. renounce, relinguish
abjure[VT] บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate
bestow[VT] ให้, See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้, Syn. confer, donate
disclaim[VI] สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
disclaim[VT] สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
flowery[ADJ] หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน), See also: สละสลวย, Syn. fancy, ornate, Ant. simple, clear
give over to[PHRV] อุทิศ (เวลา, ชีวิต) ให้กับ, See also: สละให้กับ, ทุ่มเทให้กับ, Syn. give up to
invest[VT] อุทิศ (เวลา, กำลัง), See also: สละ, มอบ, Syn. devote
polished[ADJ] สละสลวย, See also: ซึ่งขัดเกลาแล้ว
quitclaim[VT] ยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: สละสิทธิ์เรียกร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
demit(ดิมิท') vt.,vi. ลาออก,สละ, Syn. resign

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rutschig (n) สละ (ผลไม้ชนิดหนึ่ง มักใส่ในน้ำหวานเพื่อให้เกิดกลิ่นหอม)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
捨てる[すてる, suteru] Thai: สละทิ้ง English: to resign

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top