ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquire into

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquire into-, *inquire into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquire into[PHRV] สอบสวน, See also: สืบสวน, ไต่ถาม, Syn. enquire into

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquire intoAfter returning home I will inquire into the matter.
inquire intoHe had to inquire into the record of the event.
inquire intoHe says he will inquire into the matter.
inquire intoShe hired a private detective to inquire into the case.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khit khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
คิดค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khit khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   
ค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
ค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   

Japanese-English: EDICT Dictionary
跡付ける[あとづける, atodukeru] (v1,vt) to trace; to inquire into [Add to Longdo]
本を正す;元を正す;本を糺す;元を糺す;本をただす;元をただす[もとをただす, motowotadasu] (exp,v5s) (See 糺す,正す・3) to go to the bottom of an affair; to inquire into the origin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top