ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have

HH AE1 V   
136 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have-, *have*
Possible hiragana form: はう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
have a go (at)พยายาม, พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น You have a go at designing a synthesis of it.
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have[VT] คลอด, See also: ให้กำเนิด
have[VT] จัด, See also: เตรียมการ
have[VT] ได้รับ, See also: ได้, Syn. get, obtain, receive
have[VT] เป็นโรค, See also: ป่วยเป็นโรค
have[VT] มี, See also: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ
have[VT] มีแขก, See also: ให้การต้อนรับแขก
have[VT] รับประทาน, See also: กิน, ทาน
haven[VT] จัดที่หลบภัย, See also: จัดที่พักอาศัย
haven[N] ท่าเรือ, See also: ที่จอดเรือ
haven[N] ที่หลบภัย, See also: ที่พักอาศัย, Syn. sanctuary, shelter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
have(แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ), Syn. possess,own,suffer
have come out of the arkเป็นคนหัวโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว
havelockn. หมวกแก๊ปกันแดดกันฝนชนิดหนึ่ง
haven(เฮ'เวิน) n. ท่าเรือ,ที่พำนักอาศัย,ที่หลบภัย. vt. พักอาศัย, Syn. refuge,asylum
haven't(แฮฟ'เวินทฺ) have not
haver(แฮฟ'เวอะ) n. ดูoats vi. พูดโง่ ๆ
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว
shave(n) การไสไม้,การโกน,เครื่องขูด
shave(vt) เฉียด,โกน,แฉลบ,ทำให้โกร๋น,ขูด,ลอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haversian systemระบบฮาเวอร์เซียน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
have a good day (phrase ) saying this phrase after conversation.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you decided on the theme for your next book?ไม่ทราบว่ามีแนวสำหรับ หนังสือเล่มใหม่หรือยังครับ Emotions (2017)
I'm not allowed to have a pet here.ที่นี่เขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์นะ Emotions (2017)
Have you read it?เคยอ่านหรือยัง Emotions (2017)
Sorry, but I still haven't written anything.ขอโทษด้วยนะครับ แต่ผมยังเขียนอะไรไม่ออกเลย Emotions (2017)
If he did, he wouldn't have looked like that.ถ้าเขาอยากจะจำ ก็คงไม่แสดงอาการแบบนั้น Emotions (2017)
He must have been surprised.เขาน่าจะตกใจเหมือนกันสินะ Emotions (2017)
With her, we would have a hit for sure.ถ้าเป็นเธอหนังจะต้องดังแน่นอน Emotions (2017)
Do you have any idea why they came to you?คุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเธอถึงมาหาคุณ Confrontation (2017)
All humans have feelings.มนุษย์ทุกคนต่างก็มีความรู้สึก Confrontation (2017)
Mr. Michima, it appears you do not understand this, but if you have money and reliable contacts, there's almost nothing you can't do.คุณมิชิมะ ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่เข้าใจนะ แต่ถ้าคุณมีเงิน และเส้นสายที่ไว้ใจได้ Confrontation (2017)
If you've got these three, you'll always have a hit.ถ้ามีสามอย่างนี้ รับรองยังไงก็ดัง Confrontation (2017)
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.คุณมิชิมะ ดูเหมือนว่าจริง ๆ คุณก็มีพรสวรรค์ ที่จะเป็นนักเขียนนิยายนะ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
haveAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
haveAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
haveAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
haveAbout how much will I have to pay for all the treatments?
haveA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
haveA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
haveA careful reader would have noticed the mistake.
haveAccidents have increased in number.
haveAccording to a study, big women are more prone to have twins.
haveAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
haveAccording to What I heard, they have broken up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้อยโอกาส[V] have no chance, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเสียเปรียบสังคม, Thai definition: ไม่มีโอกาส
ปวดแปลบ[V] have shocking pain, See also: have shooting pain, Syn. เจ็บแปลบ, Example: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
มวน[V] be colicky, See also: have angina, Example: พอรับประทานน้ำมันละหุ่งเข้าไป ผมก็รู้สึกมวนท้องขึ้นมาทันที, Thai definition: รู้สึกปวดป่วนอยู่ในท้อง
มองโลก[V] have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
มีแผน[V] plan, See also: have a plan, Example: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง, Thai definition: กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
มีเหตุมีผล[V] reason, See also: have reason, be reasonable, Syn. มีเหตุผล, Ant. ไร้เหตุผล, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักคิด มีเหตุมีผล
ลอยตัว[V] have no obligation, Example: เขาลอยตัวไปคนเดียวแล้ว ปล่อยให้ฉันกับพี่สาวต้องแบกรับหนี้สิ้นทั้งหมดแทน, Thai definition: หมดภาระหรือพ้นข้อผูกพัน
ลัดเลาะ[V] have a short cut, Syn. ลัด, Ant. เดินตรง, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฝากหนึ่งเพื่อเก็บดอกบัวได้ง่ายขึ้น, Thai definition: เดินลัดตัดทางไปเพื่อย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้น
คาใจ[V] be doubtful, See also: have doubts, be under in one's mind, Example: ประเด็นเหล่านี้ยังคาใจระหว่างกันและกันอยู่ ไม่มีทางออกอันใดมาคลี่คลายได้, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVE    HH AE1 V
HAVEN    HH EY1 V AH0 N
HAVES    HH AE1 V Z
HAVER    HH EH1 V ER0
HAVEY    HH EY1 V IY0
HAVEL    HH AE1 V AH0 L
HAVENS    HH EY1 V AH0 N Z
HAVEMAN    HH EY1 V M AH0 N
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N T
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
have    (v) hæv (h a v)
haven    (n) hˈɛɪvn (h ei1 v n)
haves    (n) hˈævz (h a1 v z)
havens    (n) hˈɛɪvnz (h ei1 v n z)
haven't    (v) hˈævnt (h a1 v n t)
Havering    (n) hˈɛɪvərɪŋ (h ei1 v @ r i ng)
Haverhill    (n) hˈɛɪvərɪl (h ei1 v @ r i l)
haversack    (n) hˈævəsæk (h a1 v @ s a k)
haversacks    (n) hˈævəsæks (h a1 v @ s a k s)
Haverfordwest    (n) hˌævəfədwˈɛst (h a2 v @ f @ d w e1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没有[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be, #46 [Add to Longdo]
具有[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess, #387 [Add to Longdo]
有着[yǒu zhe, ㄧㄡˇ ㄓㄜ˙, / ] have; possess, #1,544 [Add to Longdo]
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, ] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid, #2,127 [Add to Longdo]
无奈[wú nài, ˊ ㄋㄞˋ, / ] have no choice, #2,436 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] have as remainder, #3,394 [Add to Longdo]
开会[kāi huì, ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ, / ] have a meeting; be at a meeting; to hold or attend a meeting, #5,144 [Add to Longdo]
出事[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] have an accident; meet with a mishap, #6,760 [Add to Longdo]
只得[zhǐ dé, ㄓˇ ㄉㄜˊ, ] have no alternative but to; be obliged to, #6,838 [Add to Longdo]
不能不[bù néng bù, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄅㄨˋ, ] have to; cannot but, #6,969 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Habenichts {m}have not [Add to Longdo]
freihabenhave a holiday [Add to Longdo]
haben; müssenhave got to [Add to Longdo]
weggescherthave been off [Add to Longdo]
weggewesenhave been away [Add to Longdo]
Bitte, nehmen Sie Platz!Have a seat, please! [Add to Longdo]
Gute Reise!Have a nice trip! [Add to Longdo]
Guten Rutsch (ins neue Jahr)!Have a good New Year!; Happy New Year! [Add to Longdo]
Haben Sie Kleingeld?Have you any change? [Add to Longdo]
haben sich ausgewirkt wie ein Hammerschlag ...have dealt a hammer blow ... [Add to Longdo]
Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte?Have you an idea where he could be? [Add to Longdo]
Hast du Wasser aufgesetzt?Have you put on some water? [Add to Longdo]
Machen Sie, was Sie wollen!Have it your own way! [Add to Longdo]
Probieren Sie mal!Have a go! [Add to Longdo]
Schämen Sie sich gar nicht?Have you no self-respect? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Have \Have\ (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr.
   & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he
   {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben
   (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D.
   hebben, OFries. hebba, OHG. hab[=e]n, G. haben, Icel. hafa,
   Sw. hafva, Dan. have, Goth. haban, and prob. to L. habere,
   whence F. avoir. Cf. {Able}, {Avoirdupois}, {Binnacle},
   {Habit}.]
   1. To hold in possession or control; to own; as, he has a
    farm.
    [1913 Webster]
 
   2. To possess, as something which appertains to, is connected
    with, or affects, one.
    [1913 Webster]
 
       The earth hath bubbles, as the water has. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He had a fever late.         --Keats.
    [1913 Webster]
 
   3. To accept possession of; to take or accept.
    [1913 Webster]
 
       Break thy mind to me in broken English; wilt thou
       have me?               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to obtain; to get. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire;
    to require.
    [1913 Webster]
 
       I had the church accurately described to me. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou have me turn traitor also? --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]
 
   6. To bear, as young; as, she has just had a child.
    [1913 Webster]
 
   7. To hold, regard, or esteem.
    [1913 Webster]
 
       Of them shall I be had in honor.   --2 Sam. vi.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause or force to go; to take. "The stars have us to
    bed." --Herbert. "Have out all men from me." --2 Sam.
    xiii. 9.
    [1913 Webster]
 
   9. To take or hold (one's self); to proceed promptly; -- used
    reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to
    have after one; to have at one or at a thing, i. e., to
    aim at one or at a thing; to attack; to have with a
    companion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To be under necessity or obligation; to be compelled;
     followed by an infinitive.
     [1913 Webster]
 
        Science has, and will long have, to be a divider
        and a separatist.          --M. Arnold.
     [1913 Webster]
 
        The laws of philology have to be established by
        external comparison and induction.  --Earle.
     [1913 Webster]
 
   11. To understand.
     [1913 Webster]
 
        You have me, have you not?      --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To put in an awkward position; to have the advantage of;
     as, that is where he had him. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   Note: Have, as an auxiliary verb, is used with the past
      participle to form preterit tenses; as, I have loved; I
      shall have eaten. Originally it was used only with the
      participle of transitive verbs, and denoted the
      possession of the object in the state indicated by the
      participle; as, I have conquered him, I have or hold
      him in a conquered state; but it has long since lost
      this independent significance, and is used with the
      participles both of transitive and intransitive verbs
      as a device for expressing past time. Had is used,
      especially in poetry, for would have or should have.
      [1913 Webster]
 
         Myself for such a face had boldly died.
                          --Tennyson.
      [1913 Webster]
 
   {To have a care}, to take care; to be on one's guard.
 
   {To have (a man) out}, to engage (one) in a duel.
 
   {To have done} (with). See under {Do}, v. i.
 
   {To have it out}, to speak freely; to bring an affair to a
    conclusion.
 
   {To have on}, to wear.
 
   {To have to do with}. See under Do, v. t.
 
   Syn: To possess; to own. See {Possess}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 have
   n 1: a person who possesses great material wealth [syn: {rich
      person}, {wealthy person}, {have}]
   v 1: have or possess, either in a concrete or an abstract sense;
      "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful
      daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
      [syn: {have}, {have got}, {hold}]
   2: have as a feature; "This restaurant features the most famous
     chefs in France" [syn: {have}, {feature}] [ant: {lack},
     {miss}]
   3: go through (mental or physical states or experiences); "get
     an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "receive
     injuries"; "have a feeling" [syn: {experience}, {receive},
     {have}, {get}]
   4: have ownership or possession of; "He owns three houses in
     Florida"; "How many cars does she have?" [syn: {own}, {have},
     {possess}]
   5: cause to move; cause to be in a certain position or
     condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in
     for a big surprise"; "He got a girl into trouble" [syn:
     {get}, {let}, {have}]
   6: serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of
     chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee" [syn:
     {consume}, {ingest}, {take in}, {take}, {have}] [ant:
     {abstain}, {desist}, {refrain}]
   7: have a personal or business relationship with someone; "have
     a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover"
   8: organize or be responsible for; "hold a reception"; "have,
     throw, or make a party"; "give a course" [syn: {hold},
     {throw}, {have}, {make}, {give}]
   9: have left; "I have two years left"; "I don't have any money
     left"; "They have two more years before they retire"
   10: be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a
     fine mess"
   11: undergo; "The stocks had a fast run-up" [syn: {have},
     {experience}]
   12: suffer from; be ill with; "She has arthritis"
   13: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads
     induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy
     a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn:
     {induce}, {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}]
   14: receive willingly something given or offered; "The only girl
     who would have him was the miller's daughter"; "I won't have
     this dog in my house!"; "Please accept my present" [syn:
     {accept}, {take}, {have}] [ant: {decline}, {pass up},
     {refuse}, {reject}, {turn down}]
   15: get something; come into possession of; "receive payment";
     "receive a gift"; "receive letters from the front" [syn:
     {receive}, {have}]
   16: undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a
     fracture in the accident"; "He had an insulin shock after
     eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He
     got his arm broken in the scuffle" [syn: {suffer},
     {sustain}, {have}, {get}]
   17: achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian
     team got 4 goals"; "She made 29 points that day" [syn:
     {have}, {get}, {make}]
   18: cause to be born; "My wife had twins yesterday!" [syn: {give
     birth}, {deliver}, {bear}, {birth}, {have}]
   19: have sex with; archaic use; "He had taken this woman when
     she was most vulnerable" [syn: {take}, {have}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 have
  1. have; havegot
  2. garden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top