ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get-, *get*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get under feetมาเกะกะ มากวน มายุ่งวุ่นวาย, See also: S. get in the way, they annoy you because they are always near you in a way that mak

English-Thai: Longdo Dictionary
get(vt) ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.
get laid(vi) มีเพศสัมพันธ์
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
on a budget(phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, Syn. commentator

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get(vt) ได้, See also: ได้รับ, รับ, Syn. gain, procure
get(vt) มีอิทธิพลต่อ, See also: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง, Syn. arouse, stimulate
get(vi) เจริญ, See also: พัฒนา, Syn. grow
get(vi) เข้าใจ, Syn. comprehend
get(vi) มาถึง, See also: ไปถึง, บรรลุ, Syn. come to, reach
get(vt) ทำให้พอใจ, Syn. gratify
get at(phrv) สามารถไปถึง, Syn. come at
get at(phrv) ค้นพบ, See also: ค้นให้เจอ., เจอ, Syn. come at
get at(phrv) (สามารถ) ทำ (บางสิ่ง)
get at(phrv) แนะ, See also: หมายถึง, Syn. be at, drive at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
get(เกท) { got, gotten, getting, gets } vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร) .
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแบบ
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป, การหลบหนี, การเริ่มแข่ง, Syn. depart
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแบบ
all get-outสุดขีด, ที่สุด
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย, เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry, Ant. unrepentant
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
beget(บิเกท') { begot, begotten, begetting, begets } vt. ให้กำเนิด, ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed
budget(บัด'เจท) budgetted, budgetting, budgets } n. งบประมาณ, งบประมาณแผ่นดิน, ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget

English-Thai: Nontri Dictionary
get(vi) มาถึง, เข้าใจ, บรรลุ, กลายเป็น, ได้เงิน, มีรายได้
get(vt) ได้รับ, ได้มา, ชักชวน, จัดทำ, จัดแจง, หามาได้, ติด(โรค)
altogether(adv) ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, โดยสิ้นเชิง, พร้อมกัน
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
beget(vt) ทำให้เกิด, ก่อกำเนิด
budget(adj) ถูก, ประหยัด, ไม่แพง
budget(vi) ให้งบประมาณ, ทำงบประมาณ
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, ขะมักเขม้น
fidget(n) ความกระสับกระส่าย, ความกระวนกระวาย, ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข, กระสับกระส่าย, กระวนกระวาย, งุ่นง่าน, หงุดหงิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
GetRightเกตไรต์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get a move on(คำไมเป็นทางการ) เร็วเข้า
get a rush(slang) ตื่นเต้นหรือเมายา
get it on(vt) ได้แอ้ม, ได้อึ๊บ, มีเพศสัมพันธ์กับ, Syn. have sexual intercourse with
get on one's case(vphr) ตามรังควาน, คอยวิพากษ์วิจารณ์
get out of handเกินกว่าที่จะควบคุมได้ เช่น Listing the liquor industry on the stock exchange would promote liquor consumption which could get out of hand.
get serious(phrase) พูดจริงๆ, อย่าพูดเป็นเล่น
get the messageรับรู้หรือมองเห็นสาระสำคัญ
get your head around somethingสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ to be able to understand something (โดยปกติจะใช้ใ นเชิงลบ)
get your own house in order(phrase) สะสางแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน
getaรองเท้าแตะญี่ปุ่น, รองเท้าไม้, เกี๊ยะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Get out!ลงมา Nothing to Lose (1997)
Get out.ออกไป The Red Violin (1998)
Get out.ออกไป Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Get out!ออกไปซะ! The Kids Are Alright (2007)
Get up.ลุกขึ้น Page Turner (2008)
Get out.ออกไป Joy (2008)
- Get out!. Haunted (2009)
Get in!ขึ้นมา! Logorama (2009)
Get out!ออกไป Frankie & Alice (2010)
Get him!- เคลียร์ Peleliu Hills (2010)
Get him!จับมัน! Special Education (2010)
Get off me!- ปล่อยผม ! Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
getA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
getAbout how many days will it take to get there?
getAccording to one legend, it gets its name from a priest.
getAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
getAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
getA child should not get more spending money than is necessary.
getActually, the earth is getting warmer.
getAdd 5 and 2, and you get 7.
getAdd two to three, and you get five.
getAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
getAfter a month's stay here I will get much better.
getAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตื้น(v) improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai Definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
พุ่งประเด็น(v) get to the point, See also: be to the point, Syn. ยิงประเด็น, มุ่งประเด็น, Example: คดีฆาตกรรมรายนี้ ตำรวจพุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาว, Thai Definition: มุ่งความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษ
งงเป็นไก่ตาแตก(v) get confused, See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea, Example: พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน, Thai Definition: งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้, Notes: (สำนวน)
เต้นเป็นเจ้าเข้า(v) get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai Definition: อาการแสดงความโกรธ
เป็นเรื่อง(v) get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai Definition: เป็นเหตุลุกลาม
พ้นตัว(v) succeed in escaping, See also: get clear of, Syn. รอดตัว, Example: เขาพ้นตัวจากคดีเรื่องนี้ไปได้อย่างโล่งอก, Thai Definition: รอดตัวไปได้
รับเละ(v) get much money, Example: คุณเป็นทั้งผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว เงินเดือนก็รับเละเลยสิ, Thai Definition: ได้เงินมาก, Notes: (สแลง)
หลงตัวเอง(v) be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai Definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
หลงทาง(v) get lost, See also: lose one's way, Example: ปศุสัตว์หลงทางเข้าไปในสนามยิงเป้า, Thai Definition: จำทิศทางไม่ได้
เข้ากันได้ดี(v) get along well with, Syn. เข้ากันได้, Ant. ไม่ถูกกัน, Example: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน, Thai Definition: คบหากันได้เป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [ f ] ; nourriture végétarienne [ f ] ; alimentation végétarienne [ f ]
อาหารปาก[āhān pāk] (n, exp) EN: target for gossip
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
อนุมัติงบประมาณ[anumat ngoppramān] (v, exp) EN: approve the budget
เอา[ao] (v) EN: take ; get ; bring  FR: prendre ; saisir
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
อรรถกถาจารย์[atthakathājān] (n) EN: commentator ; exegete  FR: exégète [ m ] ; commentateur [ m ]
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
get
get
gets
gets
getz
geter
getts
getty
getman
gettel

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
get
gets
get-up
get-ups
getaway
getting
getaways
get-at-able
get-together
get-togethers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back #2,698 [Add to Longdo]
相处[xiāng chǔ, ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ,   /  ] get along with each other #5,910 [Add to Longdo]
亲近[qīn jìn, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] get close to sb; get intimate #10,249 [Add to Longdo]
闻讯[wén xùn, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ,   /  ] get the news (of) #12,771 [Add to Longdo]
滚蛋[gǔn dàn, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄢˋ,   /  ] get out of here!; beat it! #21,741 [Add to Longdo]
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ,     /    ] get round fast; spread like wildfire #44,137 [Add to Longdo]
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ,   /  ] get or supply meals at a fixed rate; board #50,576 [Add to Longdo]
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ,   /  ] get the materials ready; prepare feed (for livestock) #66,300 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] get rid of; scatter; surname Xie #67,276 [Add to Longdo]
挨近[āi jìn, ㄞ ㄐㄧㄣˋ,  ] get close to; be near to #76,243 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
getragenborne [Add to Longdo]
Getöse { n }bluster [Add to Longdo]
Getöse { n }din; (deafening) noise; noisiness [Add to Longdo]
Getränk { n } | Getränke { pl }beverage | beverages [Add to Longdo]
Getrampel { n }trampling [Add to Longdo]
Getränk { n }; Trank { m }; Trunk { m } | Getränke { pl }; Trünke { pl } | alkoholfreies Getränkdrink | drinks | soft drink [Add to Longdo]
Getränk { n } | Getränke { pl }potation | potables [Add to Longdo]
Getränkeautomat { m }drinks dispenser [Add to Longdo]
Getränkeindustrie { f }beverage industry [Add to Longdo]
Getränkekarte { f }list of beverages; wine list [Add to Longdo]
Getreide { n }cereal [Add to Longdo]
Getreide { n }corn [Add to Longdo]
Getreide { n }rick [Add to Longdo]
Getreide { n }; Korn { n } | Getreide auf dem Halmgrain | standing grain [Add to Longdo]
Getreideanbau { m } [ agro. ]growing of cereals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まと, mato] (n) mark; target; (P) #46 [Add to Longdo]
これ[kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo #115 [Add to Longdo]
除去[じょきょ, jokyo] (n, vs) removal; getting rid of; (P) #180 [Add to Longdo]
[もく, moku] (n) (1) (biological) order; (2) item (of a budget revision, etc.); (ctr) (3) (See 囲碁) counter for go pieces; counter for surrounded positions (in go) #185 [Add to Longdo]
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n, vs, adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P) #254 [Add to Longdo]
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) #441 [Add to Longdo]
シーズン[shi-zun] (n, adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) #511 [Add to Longdo]
対象[たいしょう, taishou] (n, adj-no) target; object (of worship, study, etc.); subject (of taxation, etc.); (P) #516 [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) #550 [Add to Longdo]
[とく, toku] (v2a-s, vt) (1) (See 得る・うる) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (2) (as 〜することを得, etc.) to be possible #716 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ターゲット[たーげっと, ta-getto] target [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
陰付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading [Add to Longdo]
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]
指示先[しじさき, shijisaki] target [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
対象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine [Add to Longdo]
辺線種[へんせんしゅ, hensenshu] edgetype [Add to Longdo]
目的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下駄[げた, geta] (japanische) Holzsandale [Add to Longdo]
分かれる[わかれる, wakareru] geteilt_sein [Add to Longdo]
別便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]
別棟[べつむね, betsumune] getrenntes_Gebaeude, Nebengebaeude [Add to Longdo]
月曜[げつよう, getsuyou] Montag [Add to Longdo]
月曜日[げつようび, getsuyoubi] Montag [Add to Longdo]
月末[げつまつ, getsumatsu] Ende_des_Monats, Monatsende [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]
[こく, koku] GETREIDE [Add to Longdo]
穀倉[こくそう, kokusou] Getreidespeicher, Kornkammer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Get \Get\ (j[e^]t), n.
   Jet, the mineral. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Get \Get\ (g[e^]t), n. [OF. get.]
   1. Fashion; manner; custom. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Artifice; contrivance. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Get \Get\ (g[e^]t), v. t. [imp. {Got} (g[o^]t) (Obs. {Gat}
   (g[a^]t)); p. p. {Got} (Obsolescent {Gotten} (g[o^]t"t'n));
   p. pr. & vb. n. {Getting}.] [OE. geten, AS. gitan, gietan (in
   comp.); akin to Icel. geta, Goth. bigitan to find, L.
   prehendere to seize, take, Gr. chanda`nein to hold, contain.
   Cf. {Comprehend}, {Enterprise}, {Forget}, {Impregnable},
   {Prehensile}.]
   1. To procure; to obtain; to gain possession of; to acquire;
    to earn; to obtain as a price or reward; to come by; to
    win, by almost any means; as, to get favor by kindness; to
    get wealth by industry and economy; to get land by
    purchase, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, with have and had, to come into or be in possession
    of; to have. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast got the face of man.    --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. To beget; to procreate; to generate.
    [1913 Webster]
 
       I had rather to adopt a child than get it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain mental possession of; to learn; to commit to
    memory; to memorize; as to get a lesson; also with out;
    as, to get out one's Greek lesson.
    [1913 Webster]
 
       It being harder with him to get one sermon by heart,
       than to pen twenty.          --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
   5. To prevail on; to induce; to persuade.
    [1913 Webster]
 
       Get him to say his prayers.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To procure to be, or to cause to be in any state or
    condition; -- with a following participle.
    [1913 Webster]
 
       Those things I bid you do; get them dispatched.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To betake; to remove; -- in a reflexive use.
    [1913 Webster]
 
       Get thee out from this land.     --Gen. xxxi.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       He . . . got himself . . . to the strong town of
       Mega.                 --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   Note: Get, as a transitive verb, is combined with adverbs
      implying motion, to express the causing to, or the
      effecting in, the object of the verb, of the kind of
      motion indicated by the preposition; thus, to get in,
      to cause to enter, to bring under shelter; as, to get
      in the hay; to get out, to make come forth, to extract;
      to get off, to take off, to remove; to get together, to
      cause to come together, to collect.
      [1913 Webster]
 
   {To get by heart}, to commit to memory.
 
   {To get the better of}, {To get the best of}, to obtain an
    advantage over; to surpass; to subdue.
 
   {To get up}, to cause to be established or to exit; to
    prepare; to arrange; to construct; to invent; as, to get
    up a celebration, a machine, a book, an agitation.
 
   Syn: To obtain; gain; win; acquire. See {Obtain}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Get \Get\ (g[e^]t), v. i.
   1. To make acquisition; to gain; to profit; to receive
    accessions; to be increased.
    [1913 Webster]
 
       We mourn, France smiles; we lose, they daily get.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrive at, or bring one's self into, a state,
    condition, or position; to come to be; to become; -- with
    a following adjective or past participle belonging to the
    subject of the verb; as, to get sober; to get awake; to
    get beaten; to get elected.
    [1913 Webster]
 
       To get rid of fools and scoundrels.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       His chariot wheels get hot by driving fast.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   Note: It [get] gives to the English language a middle voice,
      or a power of verbal expression which is neither active
      nor passive. Thus we say to get acquitted, beaten,
      confused, dressed.
      --Earle.
      [1913 Webster]
 
   Note: Get, as an intransitive verb, is used with a following
      preposition, or adverb of motion, to indicate, on the
      part of the subject of the act, movement or action of
      the kind signified by the preposition or adverb; or, in
      the general sense, to move, to stir, to make one's way,
      to advance, to arrive, etc.; as, to get away, to leave,
      to escape; to disengage one's self from; to get down,
      to descend, esp. with effort, as from a literal or
      figurative elevation; to get along, to make progress;
      hence, to prosper, succeed, or fare; to get in, to
      enter; to get out, to extricate one's self, to escape;
      to get through, to traverse; also, to finish, to be
      done; to get to, to arrive at, to reach; to get off, to
      alight, to descend from, to dismount; also, to escape,
      to come off clear; to get together, to assemble, to
      convene.
      [1913 Webster]
 
   {To get ahead}, to advance; to prosper.
 
   {To get along}, to proceed; to advance; to prosper.
 
   {To get a mile} (or other distance), to pass over it in
    traveling.
 
   {To get among}, to go or come into the company of; to become
    one of a number.
 
   {To get asleep}, to fall asleep.
 
   {To get astray}, to wander out of the right way.
 
   {To get at}, to reach; to make way to.
 
   {To get away with}, to carry off; to capture; hence, to get
    the better of; to defeat.
 
   {To get back}, to arrive at the place from which one
    departed; to return.
 
   {To get before}, to arrive in front, or more forward.
 
   {To get behind}, to fall in the rear; to lag.
 
   {To get between}, to arrive between.
 
   {To get beyond}, to pass or go further than; to exceed; to
    surpass. "Three score and ten is the age of man, a few get
    beyond it." --Thackeray.
 
   {To get clear}, to disengage one's self; to be released, as
    from confinement, obligation, or burden; also, to be freed
    from danger or embarrassment.
 
   {To get drunk}, to become intoxicated.
 
   {To get forward}, to proceed; to advance; also, to prosper;
    to advance in wealth.
 
   {To get home}, to arrive at one's dwelling, goal, or aim.
 
   {To get into}.
    (a) To enter, as, "she prepared to get into the coach."
      --Dickens.
    (b) To pass into, or reach; as, " a language has got into
      the inflated state." --Keary.
 
   {To get loose} or {To get free}, to disengage one's self; to
    be released from confinement.
 
   {To get near}, to approach within a small distance.
 
   {To get on}, to proceed; to advance; to prosper.
 
   {To get over}.
    (a) To pass over, surmount, or overcome, as an obstacle or
      difficulty.
    (b) To recover from, as an injury, a calamity.
 
   {To get through}.
    (a) To pass through something.
    (b) To finish what one was doing.
 
   {To get up}.
    (a) To rise; to arise, as from a bed, chair, etc.
    (b) To ascend; to climb, as a hill, a tree, a flight of
      stairs, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Get \Get\, n.
   Offspring; progeny; as, the get of a stallion.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 get \get\ (g[e^]t), n.; pl. {gittin} or {gitim}.
   A divorce granted by a Rabbi in accordance with Jewish law;
   also, the document attesting to the divorce. --RHUD
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get
   n 1: a return on a shot that seemed impossible to reach and
      would normally have resulted in a point for the opponent
   v 1: come into the possession of something concrete or abstract;
      "She got a lot of paintings from her uncle"; "They acquired
      a new pet"; "Get your results the next day"; "Get
      permission to take a few days off from work" [syn: {get},
      {acquire}]
   2: enter or assume a certain state or condition; "He became
     annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more
     serious"; "her face went red with anger"; "She went into
     ecstasy"; "Get going!" [syn: {become}, {go}, {get}]
   3: cause to move; cause to be in a certain position or
     condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in
     for a big surprise"; "He got a girl into trouble" [syn:
     {get}, {let}, {have}]
   4: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of
     civilization do not find expression or receive an
     interpretation"; "His movie received a good review"; "I got
     nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive},
     {get}, {find}, {obtain}, {incur}]
   5: reach a destination; arrive by movement or progress; "She
     arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until
     after midnight" [syn: {arrive}, {get}, {come}] [ant: {go
     away}, {go forth}, {leave}]
   6: go or come after and bring or take back; "Get me those books
     over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog
     fetched the hat" [syn: {bring}, {get}, {convey}, {fetch}]
     [ant: {bear away}, {bear off}, {carry away}, {carry off},
     {take away}]
   7: go through (mental or physical states or experiences); "get
     an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "receive
     injuries"; "have a feeling" [syn: {experience}, {receive},
     {have}, {get}]
   8: take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll
     fix him good!"; "This time I got him" [syn: {pay back}, {pay
     off}, {get}, {fix}]
   9: achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian
     team got 4 goals"; "She made 29 points that day" [syn:
     {have}, {get}, {make}]
   10: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads
     induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy
     a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn:
     {induce}, {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}]
   11: succeed in catching or seizing, especially after a chase;
     "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
     [syn: {get}, {catch}, {capture}]
   12: come to have or undergo a change of (physical features and
     attributes); "He grew a beard"; "The patient developed
     abdominal pains"; "I got funny spots all over my body";
     "Well-developed breasts" [syn: {grow}, {develop}, {produce},
     {get}, {acquire}]
   13: be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He
     got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a
     chill" [syn: {contract}, {take}, {get}]
   14: communicate with a place or person; establish communication
     with, as if by telephone; "Bill called this number and he
     got Mary"; "The operator couldn't get Kobe because of the
     earthquake"
   15: give certain properties to something; "get someone mad";
     "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the
     meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention
     will make you a millionaire"; "Make yourself clear" [syn:
     {make}, {get}]
   16: move into a desired direction of discourse; "What are you
     driving at?" [syn: {drive}, {get}, {aim}]
   17: grasp with the mind or develop an understanding of; "did you
     catch that allusion?"; "We caught something of his theory in
     the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?";
     "She didn't get the joke"; "I just don't get him" [syn:
     {catch}, {get}]
   18: attract and fix; "His look caught her"; "She caught his
     eye"; "Catch the attention of the waiter" [syn: {catch},
     {arrest}, {get}]
   19: reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock
     caught her in the back of the head"; "The blow got him in
     the back"; "The punch caught him in the stomach" [syn:
     {get}, {catch}]
   20: reach by calculation; "What do you get when you add up these
     numbers?"
   21: acquire as a result of some effort or action; "You cannot
     get water out of a stone"; "Where did she get these news?"
   22: purchase; "What did you get at the toy store?"
   23: perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't
     get his name when they met the first time" [syn: {catch},
     {get}]
   24: suffer from the receipt of; "She will catch hell for this
     behavior!" [syn: {catch}, {get}]
   25: receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in
     prison" [syn: {get}, {receive}]
   26: leave immediately; used usually in the imperative form;
     "Scram!" [syn: {scram}, {buzz off}, {fuck off}, {get},
     {bugger off}]
   27: reach and board; "She got the bus just as it was leaving"
   28: irritate; "Her childish behavior really get to me"; "His
     lying really gets me" [syn: {get}, {get under one's skin}]
   29: evoke an emotional response; "Brahms's `Requiem' gets me
     every time"
   30: apprehend and reproduce accurately; "She really caught the
     spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just
     right in her photographs" [syn: {catch}, {get}]
   31: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He
     drew a base on balls" [syn: {draw}, {get}]
   32: overcome or destroy; "The ice storm got my hibiscus"; "the
     cat got the goldfish"
   33: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]
   34: take the first step or steps in carrying out an action; "We
     began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as
     soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive
     in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down
     to work now" [syn: {get down}, {begin}, {get}, {start out},
     {start}, {set about}, {set out}, {commence}] [ant: {end},
     {terminate}]
   35: undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a
     fracture in the accident"; "He had an insulin shock after
     eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He
     got his arm broken in the scuffle" [syn: {suffer},
     {sustain}, {have}, {get}]
   36: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
     children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
     {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
     forth}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 get
  1. she‐goat
  2. goat

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top