ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด้อยโอกาส

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้อยโอกาส-, *ด้อยโอกาส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้อยโอกาส[V] have no chance, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเสียเปรียบสังคม, Thai definition: ไม่มีโอกาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
Love Your Underprivileged Brother Week?รักด้อยโอกาสบราเดอร์สัปดาห์ของคุณหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Feel... guilty for being so good looking and there are so many ugly fucks in the world?รู้สึกผิดกับอะไรบางอย่าง ก็เลยมาทำดีกับคนที่ด้อยโอกาสกว่า เพื่อให้ใจสบายขึ้นเหรอ Latter Days (2003)
Actually, no, you know what? You're more than that. You take care of disadvantaged kids.จริงๆแล้ว คุณยิ่งกว่านั้น คุณดูแลเด็กด้อยโอกาส Sectionals (2009)
An interest in working with those less fortunate, but--จะสนใจงานที่ทำกับคนด้อยโอกาส แต่ My Two Young Men (2010)
He runs an outreach program called libertad.เขาทำรายการเกี่ยวกับความด้อยโอกาส ชื่อว่า ลิเบอร์แทด Rite of Passage (2010)
I teach underprivileged children...ฉันสอนเด็กที่ด้อยโอกาส.. The San Lorenzo Job (2010)
Hand-me-downs are for charity and second children, not for the bride on her wedding day.ของมือสองมันมีไว้สำหรับ การกุศลหรือเด็กด้อยโอกาส ไม่ใช่สำหรับเจ้าสาว ในวันแต่งงาน Yes, Then Zero (2011)
Jake wanted to build a place where underprivileged kids could come and be safe.ให้เด็กด้อยโอกาส ที่จะแวะมาได้และปลอดภัย Ka Hakaka Maika'i (2011)
Just imagine how much it would mean to those poor unfortunate outcast kids to see him/her on national television leading his/her team to victory!ลองคิดซิว่ามันมีความหมายแค่ไหน สำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กที่ไม่เป็นที่ยอมรับ Nationals (2012)
You see, our charity supports foster kids who have aged out of the system.งานการกุศลของเราให้การสนับสนุนเด็กจากบ้านเด็กด้อยโอกาส ที่อายุเกินจากที่ระบบกำหนดที่จะให้อยู่ในบ้านต่อ Sabotage (2013)
Thea Queen. Trust fund brat.ธีอา ควีนส์ กองทุนสำหรับเด็กด้อยโอกาส Dodger (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
outreach (adj) ด้อยโอกาส
underprivilegedด้อยโอกาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top