ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้ม

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้ม-, *เข้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ม[V] be deep (for colour), See also: be dark, Syn. แก่, แก่จัด, Ant. อ่อน, Example: สีของผิวหนังบริเวณแขนมักจะเข้มกว่าส่วนอื่นของร่างกาย, Thai definition: มีสีแก่หรือจัดมาก, (มักใช้แก่สี)
เข้ม[ADJ] dark, Syn. แก่, แก่จัด, Example: บรรยากาศส่วนใหญ่ของภาพเป็นเงาเข้มผืนใหญ่, Thai definition: ที่มีสีแก่หรือจัดมาก, Notes: ใช้กับสี
เข้มข้น[V] be full-flavoured, See also: be rich, be strong, Syn. ข้น, แก่จัด, Ant. เจือจาง, Example: น้ำส้มแก้วนี้เข้มข้นมาก คงจะทำจากน้ำส้มสดแท้ๆ, Thai definition: มีความเข้มมากหรือเข้มจัด, Notes: ใช้กับรสชาติ
เข้มงวด[V] strict, See also: be rigid, be stiff, be severe, Syn. เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, Ant. ผ่อนปรน, Example: เจ้านายเข้มงวดกับลูกน้องเกินไป ระวังจะไม่มีใครอยู่ทำงานด้วย, Thai definition: กวดขันหรือสั่งให้ทำอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบ
เข้มแข็ง[V] be vigorous, See also: be strong, Syn. อดทน, แข็งแกร่ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เข้มเเข็ง[V] strong, See also: potent, solid, impregnable, Syn. แข็งแกร่ง, Example: สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เข้มงวดกวดขัน[V] strict, See also: be rigid, be rigorous, be stiff, be severe, be stern, Syn. เข้มงวด, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้มงวดกวดขันกับการลักลอบนำตัวนักศึกษาออกนอกประเทศ, Thai definition: กวดขันหรือเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้มว. แรงกล้า เช่น รสเข้ม เหล้าเข้ม
เข้มแก่, จัด, (มักใช้แก่สีและรส) เช่น สีเข้ม.
เข็ม ๑น. เหล็กแหลมใช้เย็บผ้าเป็นต้นหรือกลัดสิ่งของ, ของอื่น ๆ ที่มีรูปร่างคล้ายเข็ม เช่น เข็มนาฬิกา เข็มฉีดยา
เข็ม ๑ไม้ที่เสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด, เสาเข็ม ก็ว่า
เข็ม ๑เครื่องประดับสำหรับกลัดเป็นเครื่องหมาย เช่น เข็มข้าหลวงเดิม
เข็ม ๑โดยปริยายหมายความว่า จุดมุ่งหมาย เช่น ตั้งเข็มชีวิต.
เข็ม ๒น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล I xoraวงศ์ Rubiaceae ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี ๔ กลีบ สีต่าง ๆ เช่น เข็มพวงขาว (I . finlaysoniana Wall. ex G. Don) ดอกสีขาว กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้, เข็มเศรษฐี (I . congesta Roxb.) ดอกสีแดง ออกเป็นช่อใหญ่.
เข็ม ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus van Hasselt ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ขนาดยาวได้ถึง ๘ เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวนํ้าในแหล่งนํ้านิ่งทั่วไป.
เข็ม ๓ดู กระทุงเหว.
เข็มกลัดน. เครื่องประดับสำหรับกลัดสไบและเสื้อเป็นต้น, เข็มซ่อนปลาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tall, dark, exquisitely dressed.- สูงผิวเข้ม เเต่งตัวหรูหรา Rebecca (1940)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
I love you.ในทางเชิงเปรียบเทียบที่ เข้มงวด How I Won the War (1967)
Naked, merciless force!คือความเข้มเเข็ง ไร้ซึ่งปราณี Beneath the Planet of the Apes (1970)
You have the strength that comes from knowing.คุณมีความเข้มแข็งจากความหยั่งรู้ Oh, God! (1977)
You come back strong... กลับมาในมาดเข้มเลยนะ! Suspiria (1977)
- Yeah, they put me on a restricted diet.-ใช่, พวกเขาเข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร. Suspiria (1977)
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์? Suspiria (1977)
Do you like movies about gladiators?เธอชอบดูหนังเกี่ยวกับจระเข้มั้ย Airplane! (1980)
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ The Blues Brothers (1980)
Maybe you'd like a beer or something a little harder?บางทีคุณจะชอบเบียร์หรือบางสิ่งเข้มกว่า The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ม[n.] (khem) EN: needle ; pin   FR: aiguille [f]
เข็ม[n.] (khem) EN: badge ; insignia   FR: badge [m]
เข็ม[n.] (khem) EN: Rauvolfia serpentine   
เข็ม[n.] (khem) EN: Wrestling Half-Beak   
เข้ม[adj.] (khem) EN: dark ; deep   FR: foncé ; sombre
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated   FR: fort ; intense ; vif ; prononcé
เข็มกลัด[n.] (khemklat) EN: brooch ; clasp ; pin   FR: épingle de sûreté [f]
เข็มกลัดผม[n. exp.] (khemklat phom) FR: épingle à cheveux [f]
เข็มกลัดเสื้อ [n. exp.] (khemklat seūa) FR: broche [f]
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet   

English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic[ADJ] เข้มงวด, See also: เคร่งครัด, Syn. severe
bear up[PHRV] กล้าหาญ, See also: เข้มแข็ง
bear up against[PHRV] เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง, Syn. bear up under
bear up under[PHRV] เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง, Syn. bear up against
brace up[PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
dark[ADJ] คล้ำ, See also: เข้ม, (สี)แก่, Syn. black
deep[ADJ] เข้ม (เช่น สี, แสง), See also: คล้ำ, จัด, Syn. dark, strong, Ant. light, pale
dour[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, Syn. serious
firm[ADJ] เด็ดขาด, See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง, Syn. adamant, inflexible, definite, Ant. irresolute
intense[ADJ] เข้มข้น, See also: รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด, Syn. extreme, great, strong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
BLUE-blue-black(n) สีน้ำเงินเข้ม,สีกรมท่า
cherry(n) ลูกเชอรี่,สีแดงเข้ม
crimson(n) สีแดงเลือดนก,สีเลือดหมู,สีแดงเข้ม
crimson(vi) มีสีแดงเลือดนก,มีสีเลือดหมู,มีสีแดงเข้ม
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
selective (adj ) เข้มงวดกับการเลือกหรือคัดสรร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
濃い[こい, koi] (adj) เข้ม, (รส)จัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
深まる[ふかまる, fukamaru] Thai: เข้มข้นยิ่งขึ้น English: to intensify

German-Thai: Longdo Dictionary
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
herzhaft(adj adv) เข้มข้น, รุนแรง เช่น herzhaft gähnen หาวอย่างรุนแรง, See also: S. kräftig, intensiv,
herzhaft(adj) ที่เข้มข้นอุดมสมบูรณ์(อาหาร) เช่น ein herzhaftes Abendessen อาหารเย็นที่พรั่งพร้อม
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)

French-Thai: Longdo Dictionary
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top