Search result for

เฉา

(46 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉา-, *เฉา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉา[V] fade, See also: decline, flag, Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น, Ant. สด, ใหม่, Example: เธอตระหนักดีว่าความสวยงามที่มีอยู่จะต้องเฉาไปตามวันเวลา
เฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, Syn. เหี่ยว, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ในกระถางเฉาเพราะเจ้าของไม่ใส่ใจที่จะรดน้ำ
เฉา[V] chop, See also: cut, slit open, break open, Syn. สับ, Example: แม่ค้าเฉาะฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆ พอคำน่ารับประทาน
เฉาโฉด[ADJ] stupid, See also: foolish, dull, idiotic, Syn. โฉดเฉา, งี่เง่า, โง่เง่า, Example: คนเฉาโฉดทำให้การงานล่าช้า
เฉาก๊วย[N] a kind of Chinese vegetable jelly black in color, Example: จำได้ว่าเฉาก๊วยใส่น้ำเชื่อมเป็นของโปรดผมมากเมื่อตอนเด็กๆ, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายวุ้น มีสีดำ กินกับน้ำตาลทราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉาก. เหี่ยว, ไม่สดชื่น.
เฉาก๊วยน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง สีดำ ทำจากเมือกที่ได้จากการต้มเคี่ยวพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ใส่แป้งลงไปผสม กวนให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้เย็น กินกับนํ้าหวานหรือใส่นํ้าตาลทรายแดง.
เฉาฮื้อน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes) ในวงศ์ Cyprinidae ปากเล็กอยู่ปลายสุดของหัว ไม่มีหนวด ที่สำคัญคือ ลำตัวยาว ท้องกลม เกล็ดใหญ่เรียบ ลำตัวสีเงิน อาศัยหากินพืชนํ้าอยู่ใกล้ผิวนํ้า มีถิ่นเดิมอยู่ในประเทศจีน นำเข้ามาเลี้ยงเป็นอาหาร.
เฉาก. เอามีดสับลงเป็นที่ ๆ เฉพาะที่ต้องการแล้วงัดให้แยกออก เช่น เฉาะตาล เฉาะฝรั่ง.
เฉาน. เรียกเนื้อในตาลอ่อนที่เฉาะออกมาจากเต้าตาล ว่า ตาลเฉาะ.
เฉาะ ๆว. ง่าย ๆ, สะดวก, เหนาะ ๆ.
เฉาะปล่องก. ทำให้เป็นช่องไป.
เฉาโฉดว. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเฉา ก็ว่า.
สลดเฉา, เหี่ยว, (ใช้แก่ใบไม้ดอกไม้ซึ่งขาดนํ้าเลี้ยงหรือถูกความร้อน) เช่น ต้นไม้ถูกความร้อนมาก ๆ ใบสลด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can feel my sperm dying inside... of me, one at a time.รู้สึกว่า อสุจิในตัวฉัน มันจะเฉาตาย ทีละตัว Made of Honor (2008)
'They only bloom for 4 hours before they die'.มันจะบานแค่ 4 ชั่วโมง \ ก่อนที่จะเฉา Made of Honor (2008)
Without women, it's like back in the stir.ขาดผู้หญิงกระทิงเฉาตาย Public Enemies (2009)
You'll find your way to it in the dark every single time, and you're miserable without it.เจ้าจะพบเส้นทางมาสู่มันทุกครั้ง ไม่ว่ายังไงก็ตาม และเจ้าก็เฉาเมื่อขาดมัน It's a Terrible Life (2009)
Because it brings exuberance during full bloom, but gets discarded when wilted.เพราะเมื่อมันออกดอก มันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และมีกลิ่นหอม แต่เมื่อมันเหี่ยวเฉามันก็จะถูกโยนทิ้งไป Episode #1.22 (2009)
Though I daresay there's nothing stopping him from one day leaving you cold.แต่ขอบอกเลยนะว่า ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขา จากการทิ้่งให้เธอเฉาตายสักวัน New World in My View (2009)
I love you, and I don't care how old you are. So stop beeing an gloomygoos, and stop beeing so hard on Manny.ฉันรักคุณ และฉันก็ไม่เคยสนใจว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่ งั้น เลิกทำตัวอับเฉาได้แล้วน้าาา Pilot (2009)
You don't let them wither away. It's inconceivable. It's unspeakable.คุณไม่ปล่อยให้เค้าเหี่ยวเฉาตาย ฉันรับไม่ได้ พูดไม่ออกเลย You Don't Know Jack (2010)
I say we put a pickaxe in his head and the dead girl's and be done with it.ฉันว่าเอาขวานเฉาะกระบานเลยดีกว่า ผู้หญิงนั่นด้วย จะได้จบๆเรื่องซะ Wildfire (2010)
I was in Meg's garden today, and all the tarragon... dead.ฉันไปที่สวนของเมกวันนี้ และพืชสมุนไพรทั้งหมด... เฉาตาย Consumed (2010)
You're hiding something, so you're going to sit in this cage and rot until I figure out what it is.นายกำลังซ่อนบางอย่างอยู่ นายจะต้องนั่งอยู่ห้องขังนี้ และเฉา จนกว่าฉันจะรู้ว่า มันคืออะไร เข้าใจมั้ย? Sudden Death (2010)
I'm gonna cut your eyes out.ฉันจะเฉาะตาแกออกมา Take It! (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เฉา[adj.] (chao) FR: fané ; flétri
เฉา[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wilt[VI] เฉา, See also: เหี่ยว, โรย, Syn. shrivel, wither, wizen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sere(เซียร์) adj. แห้ง,เหี่ยว,ย่น,โรยรา,เฉา
wilt(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉา,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว auxv. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของwillใช้เฉพาะ (thou wilt =you will), Syn. wilt disease
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading
wizen(วิซ'เซิน) vi.,vt.,adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. wither,shrivel
wizened(วิซ'เซินดฺ) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. shriveled,withered

English-Thai: Nontri Dictionary
ballast(n) อับเฉาเรือ
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา
sear(vt) ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ไหม้เกรียม
sere(adj) เหี่ยว,แห้งเหี่ยว,ร่วงโรย,ย่น,เฉา
sere(vt) แห้ง,ไหม้เกรียม,เหี่ยวแห้ง,ย่น,เฉา
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา
wizened(adj) เหี่ยว,ย่น,ตกกระ,อับเฉา,ร่วงโรย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
枯れる[かれる, kareru] Thai: เฉา English: to be blasted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top