ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แผ้วพาน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผ้วพาน-, *แผ้วพาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ้วพาน[V] disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
แผ้วพาน[V] disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผ้วพานก. รบกวน เช่น ภัยอันตรายอย่าได้แผ้วพาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me the Furyan is gone... and I can close this campaign without hearing his bootsteps.โดยไม่มีพวกฟิวเรียน มาแผ้วพานข้าอีก หากสิ้นริดดิค... The Chronicles of Riddick (2004)
And it's been smooth all the way.แล้วก็ไม่เคยมีอุปสรรคมาแผ้วพาน Imagine Me & You (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top