ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระวนกระวายใจ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระวนกระวายใจ-, *กระวนกระวายใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวนกระวายใจ[ADJ] anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Families and relatives of those who are missing are still anxiously waiting for more news.ขณะที่ครอบครัวและญาติผู้ที่ยังสูญหาย ยังคงรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายใจ If in Love... Like Them (2007)
There were times I was uncertain, impatient...เป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่มั่นใจ กระวนกระวายใจ... Operation Proposal (2007)
He was agitated.เขาดูกระวนกระวายใจมาก Memoriam (2008)
Just forgive me if we are disturbed at some point by a visitor.แค่ยกโทษให้ฉันด้วยค่ะถ้าเรากระวนกระวายใจกัน บางประเด็นของลูกค้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง 2012 (2009)
Boy gets a little twitchy if he smells a Fed.พวกเด็กๆกระวนกระวายใจเล็กน้อย ตอนได้กลิ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง Service (2009)
Okay, okay, well, Morgan Grimes is so disturbed by what Big Mike is doing to his mama that the thought of Jeff doing the same thing to Anna is actually sweet, sweet relief.! โอเค โอเค, มอร์แกน ไกร์ม กระวนกระวายใจมาก ที่บิ๊ก ไมค์ ทำแบบนั้นกับแม่ของเขา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
All I do is deal with disturbed people, wipe their drool, strap them down.ทั้งหมดที่ฉันทำคือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังกระวนกระวายใจ เช็ดสิ่งสกปรกของพวกเค้า ผูกมัดตัวพวกเค้า Boom Crunch (2009)
We're letting him sweat before we question him.เ้ราจะปล่อยให้เขาู รู้สึกกระวนกระวายใจก่อน แล้วเราค่อยเข้าไปสอบสวน Snakehead (2009)
We're ten seconds ahead of schedule because Blaster is a little hyped-up.ภาระกิจแรก รู้สึกความกระวนกระวายใจ.ฉันเดาเอา \ ต้องการจะยกเลิกไหม? G-Force (2009)
Yeah, I know that you're taking a bit of an emotional beating here, Jax, and I'm sorry about that, but you and I have a lot at stake here.ฉันรู้ว่านายเป็นกระวนกระวายใจมาก กับเรื่องนี้ เเจ็ค ฉันขอโทษด้วย ฉันและนายต่างตกอยู่ในสถานการณ์ถูกบีบบังคับมากมาย June Wedding (2010)
When I'm nervous, I cook.เวลาที่ฉันกระวนกระวายใจ ฉันจะทำอาหารน่ะ Over There: Part 2 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitated[ADJ] ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
not able to wait[IDM] กระวนกระวายใจ (ใช้ can't แทน not able to ได้), See also: คอยไม่ไหว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top