ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookie

B UH1 K IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookie-, *bookie*
Possible hiragana form: ぼおきえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookie[N] คนรับแทงม้า
bookie[SL] คนรับแทง (การพนัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker

English-Thai: Nontri Dictionary
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, he's a bookie now.- เขาเป็นโต๊ะพนันม้า Cool Runnings (1993)
How many bookies did you lay it around on?วิธีการหลายขลุกคุณไม่วางมันไปรอบ ๆ ? Pulp Fiction (1994)
To his bookies by working as an enforcer.เขาต้องใช้หนี้ด้วยการทำงานเป็นคนทวงหนี้ The Damage a Man Can Do (2008)
Last month, there were independent wire services letting bookies know who won the third race at Sportsman's Park,เดือนที่แล้วมีศูนย์โทรศัพท์แจ้งให้เจ้ามือรู้ว่า ใครชนะม้าเที่ยวสามที่สปอต์แมน พาร์ค Public Enemies (2009)
I've got a public in frenzy out there and if you don't fill me in, I'll have you in there playing Victoria and Albert quicker than a bookies runnerคนทั้งเมืองกลัวกันแทบตาย และถ้าคุณไม่ยอมบอกอะไร Sherlock Holmes (2009)
I lost an enormous last-minute bet I placed on myself with a very shady bookie from Vegas.ฉันสูญเสียวินาทีสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ ที่พนันตัวเองไว้กับ เจ้ามีที่แสนจะน่าสงสัยจากเวกัส I Kissed a Girl (2011)
Turns out Ray is a bookie on parole.รู้สึกว่าเรย์จะเป็นคนปล่อยเงินกู้ครับ The Blue Butterfly (2012)
Our bookie alibied out.คนที่ปล่อยกู้มีพยานที่อยู่ The Blue Butterfly (2012)
That bookie said that Stan found someone who had the missing piece of the puzzle.เจ้าหนี้บอกว่า สแตนพบใครบางคน ที่มีชิ้นส่วนของปริศนาที่หายไป The Blue Butterfly (2012)
- Uh, some bookie he knows.- เอ่อ นายหน้าบางคนที่เขารู้จัก Last Grimm Standing (2012)
His bookie gave us the name of a couple local guys he introduced Arndt to, and we're checking it out.เจ้ามือของเขาให้ชื่อของคน ในท้องถิ่นมา 2 คนที่เขา แนะนำอาร์นด์ให้ และเรากำลังตรวจสอบอยู่ Many Happy Returns (2012)
Either a loan shark or a bookie did this.ทั้งเจ้าหนี้เงินกู้และเจ้ามือพนัน ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้น The Gunk in the Garage (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKIE    B UH1 K IY0
BOOKIES    B UH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookie    (n) bˈukiː (b u1 k ii)
bookies    (n) bˈukɪz (b u1 k i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッキー[, bukki-] (n) bookie [Add to Longdo]
賭け屋[かけや, kakeya] (n) bookmaker; taker of bets; ringman; bookie [Add to Longdo]
呑み屋[のみや, nomiya] (n) (1) bookmaker; bookie; (2) trader performing (stock market) bucketing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bookie
      n 1: a gambler who accepts and pays off bets (especially on
           horse races) [syn: {bookmaker}, {bookie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top