ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

booby prize

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booby prize-, *booby prize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブービー[bu-bi-] (n) (abbr) booby prize [Add to Longdo]
残念賞[ざんねんしょう, zannenshou] (n) consolation or booby prize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booby \Boo"by\ (b[=oo]"b[y^]), n.; pl. {Boobies} (-b[i^]z). [Sp.
   bobo dunce, idiot; cf. L. balbus stammering, E. barbarous.]
   [1913 Webster]
   1. A dunce; a stupid fellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A swimming bird ({Sula fiber} or {Sula sula}) related
      to the common gannet, and found in the West Indies,
      nesting on the bare rocks. It is so called on account
      of its apparent stupidity -- unafraid of men, it
      allows itself to be caught by a simple and undisguised
      approach. The name is also sometimes applied to other
      species of gannets; as, {Sula piscator}, the
      {red-footed booby}; and {Sula nebouxii}, the
      {blue-footed booby}.
    (b) A species of penguin of the antarctic seas.
      [1913 Webster]
 
   {Booby hatch}
    (a) (Naut.), a kind of wooden hood over a hatch, readily
      removable.
    (b), an insane asylum. [Colloq.]
 
   {Booby hut}, a carriage body put upon sleigh runners. [Local,
    U. S.] --Bartlett.
 
   {Booby hutch}, a clumsy covered carriage or seat, used in the
    eastern part of England. --Forby.
 
   {Booby prize}, an award for the poorest performance in a
    competition; hence, metaphorically, the recognition of a
    strikingly inferior or incompetent performance.
 
   {Booby trap}
    (a), a schoolboy's practical joke, as a shower bath when a
      door is opened.
    (b), any concealed device causing surprise or injury when
      a usually harmless object is touched; -- in military
      operations, typically containing an explosive charge.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 booby prize
   n 1: a prize given to one who finishes last in a contest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

booby prize ( B UW1 B IY0 P R AY1 Z)

 


 
booby prize
 • n. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top