Search result for

bird

(144 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bird-, *bird*, bir
English-Thai: Longdo Dictionary
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bird[N] นก
bird[N] ลูกขนไก่, Syn. shuttlecock
bird[N] สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร, See also: สัตว์จำพวกไก่และเป็ด
bird[SL] หญิงสาว
bird[SL] ติดคุก
birdy[SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. birdie
birdie[N] การได้คะแนนในกีฬากอล์ฟ
birdie[SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. irdy
bird-dog[SL] ตรวจตรา, See also: คอยควบคุม, ติดตาม, สอดส่อง
birdcage[N] กรงนก, Syn. aviary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bird(เบิร์ด) n. นก,สัตว์จำพวกมีปีก
bird of peacen. นกพิราบ
bird of preyn. นกล่านก (เช่นเหยี่ยว,นกอินทรีย์)
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
birdseedn. ข้าวสำหรับเลี้ยงนก
game birdn. นกที่ล่าได้
gooney bird(กู'นี) n. นกทะเลขนาดใหญ่
heath birdn. ไก่ป่าสีดำ
hummingbird(ฮัม'มิงเบิร์ด) n. นกที่เล็กที่สุดของโลก,นกผึ้ง
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก

English-Thai: Nontri Dictionary
bird(n) นก
BIRD'S-bird's-eye(adj) มองเผินๆ
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
birdcage(n) กรงนก
birder(n) คนเลี้ยงนก,คนล่านก
birdlime(n) ยางเหนียวใช้ดักนก
birdman(n) คนเลี้ยงนก,คนล่านก,นักบิน
GAME game bird(n) นกที่ล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bird's foot deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปตีนนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bird's-eye viewวิวตานก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bird Chilliพริกขึ้หนู [การแพทย์]
Bird controlการควบคุมนก [TU Subject Heading]
Bird Diseasesนก,โรค [การแพทย์]
Bird droppingsมูลนก [TU Subject Heading]
Bird fluไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bird Mark 7เครื่องช่วยหายใจเบิร์ดแบบ7 [การแพทย์]
Bird ownersเจ้าของนก [TU Subject Heading]
Bird watchingการดูนก [TU Subject Heading]
Birding sitesพื้นที่ดูนก [TU Subject Heading]
Birdsนก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bird brain[เบริด เบรน] (slang) โง่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Birds.นก! Around the World in 80 Days (2004)
Rise and shine, early birds.ตื่นได้แล้วนกน้อยทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Two birds, one stone. Seemed good to me.มันดีสำหรับฉันว่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว New Haven Can Wait (2008)
If someone was piloting this bird, they ain't here.คนที่ขับยานมาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I would rather spend my life close to the birds than waste it wishing I had wings.ฉันขอเลือกที่จะใช้ชีวิตใกล้ชิดกับนก มากกว่าที่จะฝันว่าฉันมีปีก Dying Changes Everything (2008)
# Hard row to hoe all by yourself# # I'm just another walking dead # - They sell birdseed, ese.# Hard row to hoe all by yourself# # I'm just another walking dead # Pilot (2008)
Father, look at the birdsท่านพ่อ ดูนกนั่นซิ Iljimae (2008)
The birds are returning home, I guess the Spring is comingนกกำลังบินกลับบ้าน ข้าว่าคงใกล้ฤดูใบไม้ผลิแล้วล่ะ Iljimae (2008)
I'm sorry. The bird's singing is so melodicข้าขอโทษ,นกนั่นร้องเพราะมาก Iljimae (2008)
Yes. What is that bird's name?อือ นั่นนกอะไรหรือ? Iljimae (2008)
But that bird is very pitiful.แต่นกนั่นน่าสงสารมากนะ Iljimae (2008)
I'll look after your little flock of birds like they were my own.ผมจะคอยดูแลนกน้อยของคุณ เหมือนพวกเธอเป็นของผมเลยครับ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
birdLook at that flying bird.
birdThe boy released a bird from the cage.
birdIn the fall many birds head for the south.
birdThe bird flew away and was lost to sight.
birdA bat is not a bird, but a mammal.
birdA little bird told me.
birdShe wrote a book about the bird.
birdKill two birds with one stone.
birdA bird was caught by a cat.
birdThe crow thinks her own birds fairest.
birdBirds usually wake up early in the morning.
birdHe aimed at the bird.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนนก[N] bird park
เค้าแมว[N] owl, See also: bird of night, bird of pray, Example: พี่ชายฉันออกเที่ยวป่าเพื่อล่าเค้าแมว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน
ปักษี[N] bird, Syn. นก, วิหค, สกุณา, Example: เศรษฐีพาข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีทั้งปวง, Count unit: ตัว
ปักษา[N] bird, Syn. นก, วิหค, สกุณา, Example: เวลาทำงานเหนื่อยๆ ในใจผมนึกถึงแต่ พรรณพฤกษ์ ผีเสื้อ เครือไม้ ปุยเมฆ ปักษา ฟ้าใส, Count unit: ตัว
ปักษาสวรรค์[N] Bird of paradise, See also: Strelitzia reginae Bank, Syn. ต้นปักษาสวรรค์, Example: คุณย่าของสุนีย์ชอบปลูกต้นปักษาสวรรค์มาก เพราะท่านชอบที่ดอกมันเหมือนนก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าชนิด Strelitzia reginae Bank ในวงศ์ Strelitziaceae ใบเรียงสลับซ้อนกันดป็นแผง ดอกสีน้ำเงินมีกาบสีส้ม รูปคล้ายปีกนกหุ้มอยู่
ปีกนก[N] wing, See also: bird's wing, Example: หัวหน้าหมู่บ้านนำสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ช้าง ม้า แก่นสน ยางสน ปีกนก นอแรด งาช้าง, Count unit: ปีก, ข้าง, Thai definition: อวัยวะสำหรับบินของนก
พริกขี้หนู[N] guinea-pepper, See also: bird-chilli, Syn. พริกแกว, Example: ข้าวมันส้มตำไม่น่าจะเผ็ด หากเขาไม่เผลอเคี้ยวพริกขี้หนูเข้าไป, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริกเม็ดเล็กที่มีรสเผ็ดร้อน
วิหค[N] bird, Syn. นก, ปักษี, ปักษา, Ant. ตัว, Example: ฝูงวิหคบินจากรังส่งเสียงร้องไปทั่ว
ศกุน[N] bird, Syn. นก, ศกุนา, วิหค, ปักษี, ปักษา, ศกุนต์, Count unit: ตัว, Notes: (สันสกฤต)
ศกุนต์[N] bird, Syn. นก, ศกุนา, วิหค, ปักษี, ปักษา, ศกุน, Count unit: ตัว, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
ดูนก[v. exp.] (dū nok) EN: watch birds   FR: observer les oiseaux
ฝูงนก[n. exp.] (fūng nok) EN: flock of birds   FR: vol d'oiseaux [m]
จุฬา[n.] (julā) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite   FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
การดูนก[n. exp.] (kān dū nok) EN: birds watching   FR: observation des oiseaux [f]
การเวก[n.] (kārawēk) EN: paradise window bird   FR: rossignol [m]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu   FR: grippe aviaire [f]
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather   FR: plume [f] ; plumage [m]
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRD    B ER1 D
BIRDS    B ER1 D Z
BIRDY    B ER1 D IY0
BIRDEN    B ER1 D AH0 N
BIRDER    B ER1 D ER0
BIRD'S    B ER1 D Z
BIRDIE    B ER1 D IY0
BIRDS'    B ER1 D Z
BIRDIED    B ER1 D IY0 D
BIRDMAN    B ER1 D M AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bird    (n) (b @@1 d)
birds    (n) (b @@1 d z)
birdcage    (n) (b @@1 d k ei jh)
birdlime    (n) (b @@1 d l ai m)
birdcages    (n) (b @@1 d k ei jh i z)
birdlimes    (n) (b @@1 d l ai m z)
bird's-eye    (j) - (b @@1 d z - ei)
birdnesting    (n) (b @@1 d n e s t i ng)
birdwatcher    (n) (b @@1 d w o ch @ r)
bird-fancier    (n) - (b @@1 d - f a n s i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(flotte) Biene {f} (Mädchen)bird [Br.] [Add to Longdo]
Futterplatz {m} für Vögelbird table [Add to Longdo]
Knast {m}bird [Br.] [Add to Longdo]
Paradiesvogel {m}bird of paradise [Add to Longdo]
Raubvogel {m} | Raubvögel {pl}bird of prey | birds of prey [Add to Longdo]
Spürhund {m}bird dog [Am.] [Add to Longdo]
Vogel {m} | Vögel {pl} | den Vogel abschießenbird | birds | to take the bun [Add to Longdo]
Vogelbad {n}bird bath [Add to Longdo]
Vogelbauer {m} | Vogelbauern {pl}bird cage | bird cages [Add to Longdo]
Vogelbeobachter {m}; Vogelbeobachterin {f}bird watcher [Add to Longdo]
Vogeldreck {m}bird droppings [Add to Longdo]
Vogelfänger {m}bird catcher [Add to Longdo]
Vogelfutter {n}bird seed; birdseed; bird food [Add to Longdo]
Vogelhäuschen {n}bird box; bird house [Add to Longdo]
Vogelkunde {f}bird lore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
とと;とっと[, toto ; totto] (n) (chn) fish; bird [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似鸟[sì niǎo, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird-like [Add to Longdo]
博蒂[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, ] birdie (one stroke under par in golf) [Add to Longdo]
捕禽人[bǔ qín rén, ㄅㄨˇ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, ] bird-catcher; fowler [Add to Longdo]
燕窝[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup [Add to Longdo]
猛禽[měng qín, ㄇㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, ] bird of prey [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] bird's-eye view; glance [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] bird's-eye view; glance [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] birds; fowl [Add to Longdo]
禽流感[qín liú gǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ, ] bird flu [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bird \Bird\ (b[~e]rd), v. i.
   1. To catch or shoot birds.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To seek for game or plunder; to thieve. [R.] --B.
    Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. to watch birds, especially in their natural habitats, for
    enjoyment; to birdwatch.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bird \Bird\ (b[~e]rd), n. [OE. brid, bred, bird, young bird,
   bird, AS. bridd young bird. [root]92.]
   1. Orig., a chicken; the young of a fowl; a young eaglet; a
    nestling; and hence, a feathered flying animal (see 2).
    [1913 Webster]
 
       That ungentle gull, the cuckoo's bird. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The brydds [birds] of the aier have nestes.
                          --Tyndale
                          (Matt. viii.
                          20).
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A warm-blooded, feathered vertebrate provided with
    wings. See {Aves}.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, among sportsmen, a game bird.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A girl; a maiden.
    [1913 Webster]
 
       And by my word! the bonny bird
       In danger shall not tarry.      --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   {Arabian bird}, the phenix.
 
   {Bird of Jove}, the eagle.
 
   {Bird of Juno}, the peacock.
 
   {Bird louse} (Zool.), a wingless insect of the group
    Mallophaga, of which the genera and species are very
    numerous and mostly parasitic upon birds. -- Bird mite
    (Zool.), a small mite (genera {Dermanyssus},
    {Dermaleichus} and allies) parasitic upon birds. The
    species are numerous.
 
   {Bird of passage}, a migratory bird.
 
   {Bird spider} (Zool.), a very large South American spider
    ({Mygale avicularia}). It is said sometimes to capture and
    kill small birds.
 
   {Bird tick} (Zool.), a dipterous insect parasitic upon birds
    (genus {Ornithomyia}, and allies), usually winged.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bird
   n 1: warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by
      feathers and forelimbs modified as wings
   2: the flesh of a bird or fowl (wild or domestic) used as food
     [syn: {bird}, {fowl}]
   3: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll},
     {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}]
   4: a cry or noise made to express displeasure or contempt [syn:
     {boo}, {hoot}, {Bronx cheer}, {hiss}, {raspberry}, {razzing},
     {razz}, {snort}, {bird}]
   5: badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber
     with a crown of feathers [syn: {shuttlecock}, {bird},
     {birdie}, {shuttle}]
   v 1: watch and study birds in their natural habitat [syn:
      {bird}, {birdwatch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top