ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -靴-, *靴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[靴, xuē, ㄒㄩㄝ] boots
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,091

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots, #4,415 [Add to Longdo]
[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙, ] boots, #11,116 [Add to Longdo]
涉水[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, ] wading boots; high-topped waterproof boots [Add to Longdo]
[cháng xuē, ㄔㄤˊ ㄒㄩㄝ, / ] boot [Add to Longdo]
防毒[fáng dú xuē tào, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄒㄩㄝ ㄊㄠˋ, ] gas-protection boots; protective boots [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くつ, kutsu, kutsu , kutsu] (n ) รองเท้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);沓;履;鞋[くつ, kutsu] (n) shoes; footwear; (P) [Add to Longdo]
の紐;のひも[くつのひも, kutsunohimo] (n) (See 紐) shoelace; bootlace [Add to Longdo]
べら;箆;[くつべら, kutsubera] (n) shoehorn [Add to Longdo]
を揃える[くつをそろえる, kutsuwosoroeru] (exp,v1) (See 玄関・げんかん) to arrange (one's) shoes (e.g. in a genkan) [Add to Longdo]
を磨く[くつをみがく, kutsuwomigaku] (exp,v5k) to polish one's shoes; to clean your shoes [Add to Longdo]
ブラシ[くつブラシ, kutsu burashi] (n) shoe brush [Add to Longdo]
一足;くつ一足[くついっそく, kutsuissoku] (n) pair of shoes [Add to Longdo]
屋(P);くつ屋[くつや, kutsuya] (n) shoemaker; shoe store; (P) [Add to Longdo]
[くつおと, kutsuoto] (n) walking sound; footsteps [Add to Longdo]
下(P);沓下[くつした, kutsushita] (n) socks; sock; stockings; stocking; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 直し は 型 から 離れる な[3]
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお世話だよ」
Two stockings are called a pair of stockings.2枚の下は1足の下と呼ばれる。
I haven't bought a pair of shoes for six months; I deserve a new pair so I think I'll go buy them!6ヵ月を買っていない。新しいのを買ってよい頃だ。
The shoes you are wearing look rather expensive.あなたが履いているはかなり高そうだ。
Those shoes do not go with the suit.あのはその服とあわない。
They deal in shoes at that store.あの店ではを売っている。
Whose shoes are those?あれは誰のですか。
If I tried to wear shoes with heels that high I'd sprain my ankle.あんなにかかとの高いはいてたら、すぐに捻挫しちゃうよな。
While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.いたずらっ子を追いかけているうちに彼女のが片方脱げた。
Can you recommend your favorite shoe store?おすすめの屋を教えてくれませんか。
A customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.お客が雑な作りのスタンドに座ってを磨いてもらっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can wear these with boots[CN] 下面穿马就好了啊 Together (2012)
It's every brand. Every pair.[JA] どのブランドのでも After Porn Ends 2 (2017)
I'm shoes. I'm shoes.[JA] 派よ After Porn Ends 2 (2017)
- Showing me your shoe collection?[JA] - のコレクションの自慢か? - そうよ The Fate of the Furious (2017)
Well, put them on, please. You're not a child.[JA] を履いて 子供じゃないんだから The Zookeeper's Wife (2017)
I am discovering myself, discovering new ways of expression, new dresses, incredible shoes, so there are new things all the time.[JA] 今は自己発見の最中なの 表現方法や服やなども 含めてね 常に新しい発見がある  ()
The spectacles it young? in glossy black? deceit.[CN] 那个英俊的年轻人 其闪亮的黑色皮 Belle du Seigneur (2012)
You'd sign up, you get shiny boots, a uniform, and that'd be the end of 100 years of bigotry?[CN] 你們被徵召 得到一雙發亮的子和一身制服 然後這就意味著百年頑固成見的終結? Red Tails (2012)
I bet Billy Connolly is shaking in his boots right now.[CN] 我敢打赌,比利・康诺利是 在摇他的子现在。 One Chance (2013)
We can't even buy a pair of boots with 25 units. Enough![JA] たった25じゃ 一足も買えないよ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Those boots have seen better days. As has that coat.[CN] 你的子看起来穿了很久了,大衣也一样 The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
and they have to cut him out of his boots and his clothing.[CN] 他们要砍他 他的子和他的衣服。 Murph: The Protector (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くつ, kutsu] -Schuhe [Add to Longdo]
一足[くついっそく, kutsuissoku] ein_Paar_Schuhe [Add to Longdo]
[くつした, kutsushita] Socken, Struempfe [Add to Longdo]
[くつや, kutsuya] Schuhgeschaeft [Add to Longdo]
擦れ[くつずれ, kutsuzure] durchgescheuerte_Stelle_am_Fuss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top