ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

图书

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -图书-, *图书*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图书[tú shū, ㄊㄨˊ ㄕㄨ, / ] books (in a library or bookstore), #4,677 [Add to Longdo]
图书[tú shū guǎn, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] library, #4,742 [Add to Longdo]
西单图书大厦[Xī dān tú shū dà shà, ㄒㄧ ㄉㄢ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 西 / 西] Xidan book center, #90,212 [Add to Longdo]
海淀图书[Hǎi diàn tú shū chéng, ㄏㄞˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄔㄥˊ, / ] Haidian book city, #140,707 [Add to Longdo]
伯德雷恩图书[bó dé léi ēn tú shū guǎn, ㄅㄛˊ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄣ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Bodleian Library (Oxford) [Add to Longdo]
国家图书[guó jiā tú shū guǎn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] national library [Add to Longdo]
图书管理员[tú shū guǎn lǐ yuán, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] librarian [Add to Longdo]
图书馆员[tú shū guǎn yuán, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] librarian [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[CN] 不是,我昨天利用去图书馆的间歇 The Mask of Dimitrios (1944)
It was the library.[CN] 这里曾是图书馆. The Great Dictator (1940)
What time does the library close?[CN] 图书馆几时关门 Shadow of a Doubt (1943)
Nobody in their right mind is ever in a public library at 9:00.[CN] 正常人不会早上九点去图书 I Wake Up Screaming (1941)
Certainly. We can go in the library.[CN] 当然,我们可以去图书 Leave Her to Heaven (1945)
Sure.[CN] 在密西根州巴特尔克里克,你是图书管理员 The Whole Town's Talking (1935)
I want you to wait for me in the public library until I get the money.[CN] 我要你在公共图书馆里等着,直到我拿到钱 I Wake Up Screaming (1941)
It wasn't the biggest yacht in the world, but it had a fireplace in the library and the bar was panelled in bleached mahogany.[CN] 那游艇并不是最大的 但在图书馆里有壁炉... 酒吧的面板都是桃木做的 Shadow of a Doubt (1943)
Comrade Iranoff, go to the public library... and get me the section of the Civil Code on property.[CN] 伊万诺夫同志 去公共图书馆 把民法财产部分的 资料找给我 Ninotchka (1939)
They have papers in the "libarry", new ones and old ones.[CN] 图书馆里什么报纸都有 Shadow of a Doubt (1943)
No, Ann wants to marry a librarian. She told me.[CN] 不她跟我说要 嫁给图书管理员 Shadow of a Doubt (1943)
Anything else? I've got butter, fruit, green thread and go to the library.[CN] 还有吗 牛油水果 蔬菜还要去图书 Shadow of a Doubt (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top