ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขีปนาวุธนำวิถี

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขีปนาวุธนำวิถี-, *ขีปนาวุธนำวิถี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธนำวิถี[N] ballistic missile, Example: ขีปนาวุธนำวิถีเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงมาก, Thai definition: ขีปนาวุธที่มีการบังคับทิศทางเข้าสู่เป้าหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait, you're launching an ICBM?เดี๋ยวนะ, ท่านส่งขีปนาวุธนำวิถีระหว่างทวีปงั้นเหรอ? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
some burnout loser playing a video game or an Air Force ICBM?ระหว่างคนขี้แพ้ที่เล่นวิดิโอเกมส์ กับขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพอากาศ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Sir, we have 3 guided missile destroyers still unaccounted for.เรายังมีเรือพิฆาตขีปนาวุธนำวิถีอีกสามลำ ที่ยังหาไม่พบ Battleship (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guided missile[N] จรวดนำวิถี, See also: ขีปนาวุธนำวิถี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี
missile(มิส'เซิล,-ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ,ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้,ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top