ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sphere

S F IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sphere-, *sphere*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sphere(n) โลก, Syn. world
sphere(n) วง, See also: ขอบเขต, บริเวณ, Syn. area, domain, field
sphere(n) รูปทรงกลม, See also: รูปวงกลม
sphere(n) ระบบจักรวาล, See also: ท้องฟ้า
sphere(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. atmosphere, background, environment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม, รูปกลม, สิ่งที่เป็นรูปวงกลม, ดาวนพเคราะห์, ดาวฤกษ์, ระบบจักรวาล, ปริมณฑล, อาณาเขต, อาณาจักร, สิ่งแวดล้อม, บริเวณ, ขอบเขตความรู้, วง, วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ, เป็นรูปวงกลม., Syn. ball, globe, scope, position
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
astrosphere(แอส'โทรสเฟียร์) n. ส่วนกลางของ aster ของเซลล์, aster ของเซลล์ที่ไม่นับ centrosome (central portion of an aster)
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ, บรรยากาศรอบโลก, อากาศ, แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
hemisphere(เฮม'มิสเฟียร์) n. ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของลูกทรงกลม, ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของสมองใหญ่ หรือสมองน้อย., See also: hemispherical adj.
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก

English-Thai: Nontri Dictionary
sphere(n) ลูกโลก, ทรงกลม, ขอบเขตความรู้, วงงาน, ถิ่น, ปริมณฑล
atmosphere(n) บรรยากาศ, อากาศ, ท่าทาง, อาการ
hemisphere(n) ซีกโลก, ครึ่งวงกลม, ครึ่งโลก
stratosphere(n) บรรยากาศเหนือพื้นโลกตั้งแต่7ไมล์ขึ้นไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sphereทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sphere of influenceเขตอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphere of Monsonขอบเขตของมอนสัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sphereทรงกลม, เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก The Little Prince (1974)
If you were sensible, you would not wish to quit the sphere in which you have been brought up!ถ้าเธอเมีเหตุผลพอ เธอจะไม่ปรารถนาที่จะต้อง ออกไปจากวงสังคมเพราะเรื่องที่เธอเป็นคนก่อขึ้นหรอก Episode #1.6 (1995)
Albert, the universe is an infinite sphere whose center is everywhere...ใจกลางอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่มันไม่มีเส้นรอบวง I Heart Huckabees (2004)
Those gold spheres send her infrared data, any communication intercepts that she flags a threat.ลูกกลมๆ สีทอง ส่งข้อมูลอินฟาเรดให้เธอ การดักฟังการสื่อสารใดๆ ที่เธอเห็นว่าเป็ภัยคุกคาม Eagle Eye (2008)
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Are you saying that sphere in Central Park isn't the only one?คุณกำลังจะบอกว่าวัตถุทรงกลม ในเซ็นทรัลปาร์ค ไม่ได้มีอันเดียว ? The Day the Earth Stood Still (2008)
In fact, we have intelligence that smaller spheres have landed at other locations around the world.เรามีขัอมูลยืนยันว่า วัตถุทรงกลมชิ้นเล็กกว่านี้ ได้ตกลงไปยังสถานที่ หลายๆ แห่งทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
And, General, where exactly are these spheres right now?ท่านนายพล มีการพบ วัตถุทรงกลมที่ไหนบ้าง ? The Day the Earth Stood Still (2008)
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
We're getting images of these spheres from all over the world.เราได้รับภาพของทรงกลม จากทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
These spheres now appear to be leaving in the same mysterious manner as they came.ทรงกลมพวกนี้กำลังจากไป อย่างลึกลับเหมือนกับตอนที่มันเข้ามา The Day the Earth Stood Still (2008)
The only sphere that doesn't appear to be leaving is the giant sphere in Central Park.ทรงกลมเดียว ที่ยังคงอยู่ที่เดิม คือทรงกลมขนาดยักษ์ ที่เซนทรัลพาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sphereEveryone admitted that the earth is a sphere.
sphereEvery star is a sphere.
sphereHe nods and shakes the spheres.
sphereHe tried to enlarge his sphere of influence.
sphereMany countries are having difficulties in the economic sphere.
sphereMy sphere of activity.
sphereOur sphere of influence has expanded so much since then.
sphereThe earth is just a sphere suspended in space.
sphereThe earth is shaped like a sphere.
sphereThe subject is out of one's sphere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธจักร(n) Buddhist church, See also: sphere of influence of Buddhism, Syn. พุทธอาณาจักร, Thai Definition: วงการพระพุทธศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารพระศาสนา
ทรงกลม(n) sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ
ดวง(n) disk/disc, See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle, Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วง, วงกลม, Example: ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงใหญ่ที่มีความร้อนอย่างมากมายมหาศาล, Thai Definition: คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆ หรือที่เห็นเป็นวงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอโนสเฟียร์[aiōsnōfīa] (n) EN: ionosphere  FR: ionosphère [ f ]
อากาศ[ākāt] (n) EN: air ; atmosphere  FR: air [ m ] ; atmosphère [ f ]
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: air ; wind  FR: air [ m ] ; atmosphère [ f ]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [ m ] ; sphère [ f ] ; champ [ m ] ; monde [ m ]
บรรยากาศ[banyākāt] (n) EN: atmosphere ; air ; environment  FR: atmosphère [ f ] ; air [ m ] ; ambiance [ f ]
บรรยากาศของโลก[banyākāt khøng lōk] (n, exp) EN: Earth's Atmosphere  FR: atmosphère terrestre [ f ]
บรรยากาศสบาย ๆ[banyākāt sabāi-sabāi] (n, exp) EN: cosy atmosphere  FR: atmosphère décontractée [ f ]
ชั้นบรรยากาศ[chanbanyākāt] (n, exp) EN: atmosphere  FR: atmosphère [ f ]
ชั้นบรรยากาศของโลก[chanbanyākāt khøng lōk] (n, exp) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere  FR: atmosphère terrestre [ f ]
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[chanbanyākāt suanbon] (n, exp) FR: haute atmosphère [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPHERE S F IH1 R
SPHERES S F IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sphere (n) sfˈɪəʳr (s f i@1 r)
spheres (n) sfˈɪəʳz (s f i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球面[qiú miàn, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧㄢˋ, ] sphere #38,923 [Add to Longdo]
球状[qiú zhuàng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] sphere #39,918 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereich { m }; Umfeld { n }; Sphäre { f }; Domäne { f } | Bereiche { pl }; Sphären { pl }sphere | spheres [Add to Longdo]
Kompetenzbereich { m } | Kompetenzbereiche { pl }sphere of competence | spheres of competence [Add to Longdo]
Tätigkeitsfeld { n }; Tätigkeitsbereich { m }; Tätigkeitsgebiet { n }sphere (field) of action [Add to Longdo]
Wirkungsbereich { m } | Wirkungsbereiche { pl }sphere of action | spheres of action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
ぎすぎす[gisugisu] (adv, n, vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
しずしず[shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere [Add to Longdo]
アセノスフェア[asenosufea] (n) asthenosphere [Add to Longdo]
アトモスフィア;アトモスフェア[atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere [Add to Longdo]
インフォスフィア[infosufia] (n) { comp } InfoSphere [Add to Longdo]
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble [Add to Longdo]
バイオスフィア[baiosufia] (n) biosphere [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sphere \Sphere\, n. [OE. spere, OF. espere, F. sph[`e]re, L.
   sphaera,. Gr. ??? a sphere, a ball.]
   1. (Geom.) A body or space contained under a single surface,
    which in every part is equally distant from a point within
    called its center.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, any globe or globular body, especially a celestial
    one, as the sun, a planet, or the earth.
    [1913 Webster]
 
       Of celestial bodies, first the sun,
       A mighty sphere, he framed.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.)
    (a) The apparent surface of the heavens, which is assumed
      to be spherical and everywhere equally distant, in
      which the heavenly bodies appear to have their places,
      and on which the various astronomical circles, as of
      right ascension and declination, the equator,
      ecliptic, etc., are conceived to be drawn; an ideal
      geometrical sphere, with the astronomical and
      geographical circles in their proper positions on it.
    (b) In ancient astronomy, one of the concentric and
      eccentric revolving spherical transparent shells in
      which the stars, sun, planets, and moon were supposed
      to be set, and by which they were carried, in such a
      manner as to produce their apparent motions.
      [1913 Webster]
 
   4. (Logic) The extension of a general conception, or the
    totality of the individuals or species to which it may be
    applied.
    [1913 Webster]
 
   5. Circuit or range of action, knowledge, or influence;
    compass; province; employment; place of existence.
    [1913 Webster]
 
       To be called into a huge sphere, and not to be seen
       to move in 't.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Taking her out of the ordinary relations with
       humanity, and inclosing her in a sphere by herself.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Each in his hidden sphere of joy or woe
       Our hermit spirits dwell.       --Keble.
    [1913 Webster]
 
   6. Rank; order of society; social positions.
    [1913 Webster]
 
   7. An orbit, as of a star; a socket. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Armillary sphere}, {Crystalline sphere}, {Oblique sphere},.
    See under {Armillary}, {Crystalline},.
 
   {Doctrine of the sphere}, applications of the principles of
    spherical trigonometry to the properties and relations of
    the circles of the sphere, and the problems connected with
    them, in astronomy and geography, as to the latitudes and
    longitudes, distance and bearing, of places on the earth,
    and the right ascension and declination, altitude and
    azimuth, rising and setting, etc., of the heavenly bodies;
    spherical geometry.
 
   {Music of the spheres}. See under {Music}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Globe; orb; circle. See {Globe}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sphere \Sphere\, v. t. [imp. & p. p. {Sphered}; p. pr. & vb. n.
   {Sphering}.]
   1. To place in a sphere, or among the spheres; to insphere.
    [1913 Webster]
 
       The glorious planet Sol
       In noble eminence enthroned and sphered
       Amidst the other.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form into roundness; to make spherical, or spheral; to
    perfect. --Tennyson.
    [1913 Webster] Spherical

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sphere
   n 1: a particular environment or walk of life; "his social
      sphere is limited"; "it was a closed area of employment";
      "he's out of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area},
      {orbit}, {field}, {arena}]
   2: any spherically shaped artifact
   3: the geographical area in which one nation is very influential
     [syn: {sphere}, {sphere of influence}]
   4: a particular aspect of life or activity; "he was helpless in
     an important sector of his life" [syn: {sector}, {sphere}]
   5: a solid figure bounded by a spherical surface (including the
     space it encloses)
   6: a three-dimensional closed surface such that every point on
     the surface is equidistant from the center
   7: the apparent surface of the imaginary sphere on which
     celestial bodies appear to be projected [syn: {celestial
     sphere}, {sphere}, {empyrean}, {firmament}, {heavens}, {vault
     of heaven}, {welkin}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top