ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ballpoint

B AO1 L P OY0 N T   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballpoint-, *ballpoint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballpoint[N] ปากกาลูกลื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A ballpoint pen?ปากกาลูกลื่นรึ? The Key and the Clock (2006)
I robbed the second largest bank in France using only a ballpoint pen.ผมปล้นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของผรั่งเศสด้วยปากกาลูกลื่น Ratatouille (2007)
Does he have a ballpoint pen in his throat?มีปากกาลูกลื่นเสียบอยู่ที่ขอเขาใช่ไหม ? Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
You trached a man in the field using a ballpoint pen?คุณใช้ปากกาลูกลื่นเจาะหลอดลมชายคนนี้รึ ? Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
- A ballpoint pen.-ปากกาลูกลื่นด้ามหนึ่ง Doubt (2008)
- I don't allow them ballpoint pens.- ฉันไม่อนุญาติให้ใช้ Doubt (2008)
With that ballpoint pen?ใช้ปากกาลูกลื่นใช่มั้ย? Doubt (2008)
You don't like it that he uses a ballpoint pen.คุณไม่ชอบปากกาลูกลื่นที่เขาใช้ Doubt (2008)
That's another ballpoint pen.นั่นมันปากกาลูกลื่นอีกเล่มนึง The Plateau (2010)
You're asking me if it is possible for a person to use a ballpoint pen to set off a chain of events that culminates in someone getting killed by a bus twice?พวกคุณกำลังถามฉันว่า มันเป็นไปได้หรือไม่ที่คนคนนึง จะใช้ปากกาลูกลื่นจัดลำดับของเหตุการณ์ ที่สุดท้ายแล้วทำให้คนตาย เพราะรถบัสถึงสองครั้งใช่มั้ย The Plateau (2010)
Yeah, but given how few ballpoint pens are out there, finding one at both crime scenes...อืม แต่ปากกาลูกลื่นไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง เราเจอมันเล่มนึงที่ที่เกิดเหตุทั้งสองที่... The Plateau (2010)
A ballpoint pen.ปากกาลูกลื่นน่ะครับ The Plateau (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ballpointFill out the form in ballpoint.
ballpointMy ballpoint pen just ran out of ink.
ballpointTen years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.
ballpointThe baby caught sight of my ballpoint pen and reached out for it.
ballpointWill you write with a ballpoint pen?
ballpointWrite with a ballpoint pen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกาหมึกแห้ง[N] ballpoint pen, See also: ballpoint, ballpen, Syn. ปากกาลูกลื่น, Example: ผมส่งต้นฉบับงานเขียนที่เขียนด้วยปากกาหมึกแห้งตลอด, Count unit: ด้าม, แท่ง, Thai definition: ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็กๆ
ปากกาลูกลื่น[N] ballpoint pen, See also: ballpoint, ballpen, Syn. ปากกาหมึกแห้ง, Example: ไม่ควรใช้ปากกาลูกลื่นหรือดินสอเขียนข้อความลงในแผ่นฉลากที่ติดอยู่กับดิสเก็ตต์, Count unit: ด้าม, Thai definition: ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากกาลูกลื่น[n. exp.] (pākkālūkleūn) EN: ball pen ; ballpoint   FR: stylo à bille [m]
ปากกาหมึกแห้ง[n. exp.] (pākkā meuk haeng) EN: ballpoint pen ; ballpoint ; ball pen   FR: stylo à bille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLPOINT    B AO1 L P OY0 N T
BALLPOINTS    B AO1 L P OY0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ballpoint    (n) bˈɔːlpɔɪnt (b oo1 l p oi n t)
ballpoints    (n) bˈɔːlpɔɪnts (b oo1 l p oi n t s)
ballpoint-pen    (n) bˌaːlpɔɪnt-pˈɛn (b aa2 l p oi n t - p e1 n)
ballpoint-pens    (n) bˌaːlpɔɪnt-pˈɛnz (b aa2 l p oi n t - p e1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆珠笔[yuán zhū bǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄅㄧˇ, / ] ballpoint pen, #32,819 [Add to Longdo]
原子笔[yuán zǐ bǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ, / ] ballpoint pen; also written 圓珠筆|圆珠笔 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ballpoint \ballpoint\ n.
   a pen which has a small metal ball as point of transfer of
   ink to paper, at the tip of a cylandrical and non-refillable
   reservoir of ink; -- short for {ballpoint pen}.
 
   Syn: ballpoint pen, ballpen, Biro.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ballpoint
   n 1: a pen that has a small metal ball as the point of transfer
      of ink to paper [syn: {ballpoint}, {ballpoint pen},
      {ballpen}, {Biro}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ballpoint /bɑlpɔjnt/
  1. ballpointpen
  2. ballpoint; ball‐pointpen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top