ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ball-point pen

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ball-point pen-, *ball-point pen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ball-point penปากกาลูกลื่น, Syn. ball point

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ball-point pen"Give me something to write with." "Will this ball-point pen do?"
ball-point penI have a ball-point pen, but I want another.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボールペン[, bo-rupen] (n) ball-point pen (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ballpoint \ballpoint\ n.
   a pen which has a small metal ball as point of transfer of
   ink to paper, at the tip of a cylandrical and non-refillable
   reservoir of ink; -- short for {ballpoint pen}.
 
   Syn: ballpoint pen, ballpen, Biro.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top