Search result for

ham

(194 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ham-, *ham*
Possible hiragana form: はん
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj ) เมามาก
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ham[N] เนื้อขาหมูรมควัน, See also: ขาหมูรมควัน, Syn. gammon
ham[N] นักแสดงที่แสดงเกินบทบาท, See also: การแสดงด้วยอารมณ์ที่เกินความเป็นจริง
ham[SL] นักแสดง
hammy[ADJ] เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด, See also: ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง, Syn. impassioned, emotive, Ant. unsentimental
ham up[PHRV] ทำอวดตัว, See also: ทำมารยา, Syn. camp up
hamlet[N] หมู่บ้านเล็กๆ
hammer[N] ค้อน
hammer[VT] ตอก, See also: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ
hammer[SL] คันเร่ง
hamper[VT] ทำให้หยุดชะงัก, Syn. hinder, hobble, impede, Ant. free, liberate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ham(แฮม) n. ต้นขาหลังของหมูหรือสัตว์อื่น,ตะโพก,, See also: hams n. โคนขาและตะโพกรวมกัน
hamadryadn. งูจงอาง
hamaln. คนขนของ,คนใช้ผู้ชายในบ้าน., Syn. hammal,hamaul
hamartian. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ
hamate(เฮ'เมท) adj. เป็นรูปตะขอ,คล้ายตะขอ. n. กระดูกรูปลิ่มของกระดูกข้อมือ
hamburger(แฮม'เบอเกอะ) n.แซนวิสสอดเนื้อย่าง., Syn. hamburg
hamlet(แฮม'ลิท) n. หมู่บ้านเล็ก ๆ, Syn. village
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hammerheadn. ปลาฉลามหัวค้อน
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
ham(n) ขาหมูเค็ม,หมูแฮม,ขาหมูรมควัน
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
hammer(vt) ทุบด้วยค้อน,ตอก
hammerless(adj) ไม่มีค้อน
hammock(n) เปลญวน
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก
antechamber(n) ห้องมุข
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
bedchamber(n) ห้องนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hamadaฮามาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hamartiaการสำคัญผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hamartomaก้อนเนื้อวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hamate-รูปขอ, ปลายรูปขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Hamburg Rulesกฎฮัมบูร์ก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hammadaฮัมมาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hammer finger; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hammer markรอยค้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hamแฮม [TU Subject Heading]
Hamadryadงูจงอาง [การแพทย์]
Hamartomaก้อนเนื้อวิรูป [TU Subject Heading]
Hammermill เครื่องทุบขยะ
เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วนขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยการใช้ค้อนโลหะทุบ [สิ่งแวดล้อม]
Hampala macrolepidotaปลากระสูบขีด [TU Subject Heading]
Hamsters as petsแฮมสเตอร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hamada (n ) ทะเลทรายหิน
hammock (n) เปล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to hear all about the Hamptons and everything else that happened this summer.ฉันอยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ Hamptons และเรื่องอื่นนอกเหนือจากนั้น Never Been Marcused (2008)
I can't wait till the kids get back from the Hamptons.ฉันแทบรอ เด็กๆกลับมาจาก แฮมป์ตัน ไม่ไหวแล้ว Never Been Marcused (2008)
This site's been getting hammeredเว็บไซต์นี้กำลังโดนตีกระหน่ำ Art Imitates Life (2008)
Yeah. It's my hamstring. I've just been working out.ฉันสบายดี แต่ว่า ปวดเนื้อตัวนิดหน่อย ฉันพึ่งออกกำลังกายมา Me and My Town (2008)
You see, hot dogs and hamburgersคือว่าฮอทดอกกับแฮมเบอร์เกอร์น่ะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Well, do you happen to be in the Hamptons right now?ตอนนี้เธออยู่ที่ ฮัมพ์ตันท์ รึเปล่าล่ะ? Summer Kind of Wonderful (2008)
They take the Long island expressway and head east to the Hamptons.บางคนเลือกเส้นทางด่วนฝั่งตะวันออก เพื่อมุ่งหน้าสู่ฮัมพ์ตั้นท์ Summer Kind of Wonderful (2008)
I'm locking myself away in the Hamptons.ฉันคิดว่าจะไปให้ไกลจากแถวนี้ Summer Kind of Wonderful (2008)
SO HE BROUGHT ALONG THE HAMMER TO MAKE CERTAIN HIS VICTIM WOULDN'T FIGHT BACK?น่าจะมีครับ ตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศของหน่วยงานรัฐ The Angel Maker (2008)
AND THEN DELILAH GRENNAN WAS BLUDGEONED WITH A HEAVY INSTRUMENT, MAYBE A HAMMER.งั้นคนร้ายก็เป็นคนไม่แข็งแรงนัก และยอมรับว่าตัวเองเป็นแบบนั้นด้วย The Angel Maker (2008)
Was that the flight from hamburg?นั่นใช่เที่ยวบิน จากแฮมเบิร์กหรือเปล่า? The Ghost Network (2008)
Authenticated incidents like the hamburg flight.ที่เหมือนกับเที่ยวบินแฮมเบิร์ก Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hamHe likes ham and eggs.
hamHe was cast as Hamlet.
hamHe accidentally hit his thumb with the hammer.
hamEach year Hammamatsu has a kite festival.
hamShe fed them with hamburgers.
hamI don't like such things as steaks and hamburgers.
hamHe broke up the concrete block with a hammer.
hamMay I eat this hamburger?
hamA new actor was billed to appear as Hamlet.
hamAfter all, Stella was the only person who had the ham.
hamThe name of the character is Hamlet.
hamLook at that big hammer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคนขา[N] top of the thigh, See also: ham, Syn. ต้นขา, Example: เขาถูกฟันที่โคนขาหน้าข้างขวาเป็นแผลใหญ่, Count unit: ข้าง, ขา, Thai definition: ส่วนข้างต้นของเรียวขาเหนือหัวเข่าขึ้นไป
ค้อน[N] hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
งูจงอาง[N] king cobra, See also: hamadryad, Example: หล่อนหวงลูกยังกับงูจงอางหวงไข่ มีหรือจะจูงลูกมาหาคุณง่ายๆ, Count unit: ตัว
จงอาง[N] king cobra, See also: hamadryad, Naja hannah, Syn. งูจงอาง, Example: หล่อนประคบประหงมลูกราวกับจงอางหวงไข่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง
เปล[N] cradle, See also: hammock, stretcher, Example: แม่นั่งไกวเปลจนลูกหลับ, Count unit: เปล, Thai definition: เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
เปลญวน[N] hammock, See also: cradle, Syn. เปล, Example: เขาชอบนอนพักผ่อนในเปลญวนใต้ถุนบ้าน, Count unit: ปาก, Thai definition: เปลที่ถักด้วยเชือกหรือป่านเป็นตาโปร่งๆ
แฮม[N] ham, Syn. หมูแฮม, Count unit: ชิ้น, Thai definition: หมูเค็มรมควัน, Notes: (อังกฤษ)
แฮมเบอร์เกอร์[N] hamburger, Example: แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งให้พลังงานประมาณ 250 แคลอรี่, Count unit: ชิ้น, อัน, Notes: (อังกฤษ)
หมูแฮม[N] ham, Syn. แฮม, Example: ร้านเจียวกี่บริการอาหารเช้าชุด ABF พวกไข่ดาว ไส้กรอก หมูแฮม ขนมปัง กาแฟ, Thai definition: หมูเค็มรมควัน
ตอก[V] hammer, See also: nail, pound, drive, knock, Syn. ตี, Example: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา, Thai definition: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē Krēhaēm Bēl) EN: Alexander Graham Bell   FR: Alexander Graham Bell
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAM    HH AE1 M
HAMA    HH AA1 M AH0
HAMS    HH AE1 M Z
HAMP    HH AE1 M P
HAMM    HH AE1 M
HAMAS    HH AA2 M AA1 S
HAMBY    HH AE1 M B IY0
HAMAD    HH AE1 M AH0 D
HAMEL    HH AE1 M AH0 L
HAMAN    HH EY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ham    (v) (h a1 m)
hams    (v) (h a1 m z)
hamlet    (n) (h a1 m l i t)
hammed    (v) (h a1 m d)
hammer    (v) (h a1 m @ r)
hamper    (v) (h a1 m p @ r)
Hamburg    (n) (h a1 m b @@ g)
Hamhung    (n) (h a2 m h u1 ng)
hamlets    (n) (h a1 m l i t s)
hammers    (v) (h a1 m @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食み出す[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はん, han] ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, ครึ่งเดียว
反映[はんえい, han'ei] (n ) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power
半金属[はんきんぞく, hankinzoku] (n ) กึ่งโลหะ , See also: R. metalloid
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人
反対[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
半島[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร
搬入[はんにゅう, hannyuu] (n vt) การนำเข้า, การขนเข้ามา, การลำเลียงเข้ามา เช่น 設備搬入(せつびはんにゅう): การนำเข้าเครื่องจักร, การลำเลียงเครื่องจักรเข้ามา
半部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
反物質[はんぶっしつ, hanbusshitsu] (n ) ปฏิสสาร(ฟิสิกส์) , See also: R. antimatter

German-Thai: Longdo Dictionary
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Schamgegend(n) |die, nur Sg.| บริเวณหัวหน่าว
schamlos(adj) ไม่มียางอาย, ไม่มีความอาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hamburger {m}hamburger [Add to Longdo]
Hammel {m} | Hammel {pl}mutton | muttons [Add to Longdo]
Hammel {m} | Hammel {pl}wether | wethers [Add to Longdo]
Hammelfleisch {n}mutton [Add to Longdo]
Hammer {m} | Hämmer {pl}hammer | hammers [Add to Longdo]
Hammer {m}gavel [Add to Longdo]
Hammer {m} | Hämmer {pl}sledge | sledges [Add to Longdo]
Hammerbrecher {m}; Backenbrecher {m}hammer crusher [Add to Longdo]
Hammerfinne {f}; Hammerpinne {f}peen [Add to Longdo]
Hammerkopfschraube {f} [techn.]hammer-head bolt [Add to Longdo]
Hammerschlag {m}hammer blow [Add to Longdo]
Hammerschraube {f} [techn.]T-head bolt [Add to Longdo]
Hamming-Abstand {m}signal distance [Add to Longdo]
Hampelmann {m}jumping jack [Add to Longdo]
Hamsterer {m} | Hamsterer {pl}hoarder | hoarders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はまち;ハマチ, hamachi ; hamachi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈马斯[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Hamas (radical Palestinian group), #9,278 [Add to Longdo]
汉堡[Hàn bǎo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ, / ] Hamburg (German city); (loan.) hamburger, #11,999 [Add to Longdo]
火腿[huǒ tuǐ, ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ, ] ham, #13,893 [Add to Longdo]
村镇[cūn zhèn, ㄘㄨㄣ ㄓㄣˋ, / ] hamlet (place), #16,483 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] hammer; mallet; pestle, #22,057 [Add to Longdo]
汉密尔顿[Hàn mì ěr dùn, ㄏㄢˋ ㄇㄧˋ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Hamilton (name), #22,068 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] hamper; trunk, #22,695 [Add to Longdo]
锤子[chuí zi, ㄔㄨㄟˊ ㄗ˙, / ] hammer, #25,287 [Add to Longdo]
哈密瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, ] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew, #34,881 [Add to Longdo]
仓鼠[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, / ] hamster, #38,446 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check [Add to Longdo]
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name [Add to Longdo]
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刃物[はもの, hamono] Schneidewerkzeug, Schneidewaren [Add to Longdo]
歯磨き[はみがき, hamigaki] Zahnpasta [Add to Longdo]
波紋[はもん, hamon] Wasserring, -Wellen [Add to Longdo]
[はま, hama] Strand [Add to Longdo]
浜田[はまだ, hamada] Hamada (Name) [Add to Longdo]
浜辺[はまべ, hamabe] Meeresstrand, Kueste [Add to Longdo]
破滅[はめつ, hametsu] Untergang, Zusammenbruch [Add to Longdo]
羊肉[ようにく, youniku] Hammelfleisch [Add to Longdo]
葉巻[はまき, hamaki] Zigarre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ham \Ham\ (h[aum]m), n.
   Home. [North of Eng.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ham \Ham\ (h[a^]m), n. [AS. ham; akin to D. ham, dial. G. hamme,
   OHG. hamma. Perh. named from the bend at the ham, and akin to
   E. chamber. Cf. {Gammon} ham.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The region back of the knee joint; the popliteal
    space; the hock.
    [1913 Webster]
 
   2. The thigh of any animal; especially, the thigh of a hog
    cured by salting and smoking.
    [1913 Webster]
 
       A plentiful lack of wit, together with most weak
       hams.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ham \Ham\ (h[a^]m), n.
   1. [Short for {hamfatter}.] a person who performs in a showy
    or exaggerated style; -- used especially of actors. Also
    used attributively, as, a ham actor.
    [PJC]
 
   2. The licensed operator of an amateur radio station.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ham \Ham\ (h[a^]m), v. i. (Theater)
   To act with exaggerated voice and gestures; to overact.
   [PJC]
 
   {ham it up} to act in a showy fashion or to act so as to
    attract attention; to ham. [Colloq.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ham
   n 1: meat cut from the thigh of a hog (usually smoked) [syn:
      {ham}, {jambon}, {gammon}]
   2: (Old Testament) son of Noah
   3: a licensed amateur radio operator
   4: an unskilled actor who overacts [syn: {ham}, {ham actor}]
   v 1: exaggerate one's acting [syn: {overact}, {ham it up},
      {ham}, {overplay}] [ant: {underact}, {underplay}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ham
 
 
   The opposite of {spam}, sense 3; that is, incoming mail that the user
   actually wants to see.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ham
   him
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ham [hɑm]
   ham
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crude
 
 1. ham, rafine edilmemiş
 2. incelik ve zarafetten yoksun
 3. kaba, acemi
 4. ham petrol crudely kabaca
 5. edepsizce. crudeness kabalık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 immature
 
 1. olgunlaşmamış, kemal bulmamış, ham, toy, olmamış, gelişmemiş, pişmemiş. immaturely yetişkin kimse gibi davranmayarak
 2. vaktinden evvel, ol gunlaşmadan. immaturity hamlık, toyluk
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 green
 
 1. yeşil
 2. yeşillikle kaplanmış, yeşermiş
 3. taze, canlı
 4. ham, pişkin olmayan
 5. acemi, cahil, toy
 6. yarışa girmemiş (at)
 7. kurutulmamış, tuzlanmamış
 8. pişmemiş, çiğ
 9. soluk, rengi atmış (korku, mide bulantısı veya kıskançlıktan)
 10. yeşil renk
 11. (spor) yeşil forma giyen takım
 12. çimen, çayır, yeşillik
 13. golf oyununda hedef deliğinin etrafındaki düz çimen. greens yaprak sebze
 14. süsleme için taze dal, yaprak. green bean yeşil fasulye. green cheese lor
 15. adaçayı ile boyanmış peynir
 16. kesilmiş sütten yapılmış peynir. green finch yeşil ispinoz, yelve, (zool.) Chloris chloris. green light trafikte yeşil ışık, (k.dili.) izin, müsaade. green lumber yaş kereste. green manure toprağa gübre olsun diye yetiştirilen ekin
 17. taze hayvan gübresi. green onion yeşil soğan. green pepper dolmalık yeşil biber. green soap bilhassa cilt hastalıklannda kullanılan yeşil sabun. green tea yeşil çay, buhar ile kurutulmuş çay. green thumb çiçekleri iyi yetiştirebilme kabiliyeti. reen vitriol demir sulfatı, zaç. the Green (İrl.)anda'nın milli rengi olan yeşil. greenish yeşilimsi. greenness yeşillik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 raw
 
 1. çiğ, pişmemiş
 2. ham, işlenmemiş, terbiye edilmemiş bükülmemiş, tasfiye olunmamış
 3. olgunlaşmamış
 4. derisi sıyrılmış
 5. soğuk
 6. taze, yeni
 7. acemi, tecrübesiz
 8. the ile sıyrık. in the raw doğal halde, işlenmemiş
 9. (A.B.D.), (k. dili) çıplak. raw deal (argo.) haksız muamele. raw material hammadde. raw silk ham ipek. raw spirits saf ispirto. raw'ish hamca
 10. oldukça çiğ. rawness çiğlik
 11. hamlık
 12. sıyrık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rusty
 
 1. paslı, paslanmış
 2. ham, tembelleşmiş. rustily paslanmış halde, paslı olarak. rustiness paslılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unrefined
 
 1. ham, tasfiye edilmemis
 2. inceliksiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unripe
 
 1. ham, olgunlaşmamış
 2. vaktinden evvel yetişmiş, erken gelişmiş. unripeness hamlık.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top