ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knock

N AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knock-, *knock*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock(vt) เคาะ, See also: กระทุ้ง, กระแทก, กระตุก, ชน, โขก, เขก
knock(vt) วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. criticize, denigrate
knock(n) เสียงเคาะ, See also: การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตุก, การชน, การโขก, การเขก
knocker(n) คนเคาะประตู
knocker(n) ที่เคาะประตู, Syn. doorknocker
knocker(n) หน้าอกผู้หญิง (คำหยาบ)
knock at(phrv) ต่อย, See also: เคาะ, ตี, ทุบ, ชน, กระแทก, Syn. beat at, drum on, hammer at
knock in(phrv) ชนเข้าไป, See also: กระแทกเข้าไป, ขับรถเข้าไป, Syn. hit in, kick in
knock in(phrv) ชนล้มลง
knock in(phrv) บีบบังคับ, See also: ตอกย้ำ, พร่ำสอน, Syn. hammer in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
knockdown(น็อค'เดาน์) adj. ซึ่งทำให้ล้มลง n. สิ่งที่ทำให้ล้มลง,การทำให้ล้มลง,การชกให้ล้มลง
knocker(นอค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ล้มลง,สิ่งที่ทำให้ล้มลง,คนที่ชอบหาเรื่อง,เต้านมผู้หญิง. --Phr. (on theknocker ขายจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง,เร่งขาย)
knockout(นอค'เอ๊าทฺ) n. การทำให้ล้มลง,การชกล้มลง adj. ซึ่งสามารถทำให้ล้มลงได้, Syn. crushing, stunning
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
technical knockoutn. (การชกมวย) การยุติการชกเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใช้อักษรย่อว่าTKOหรือT.K.O

English-Thai: Nontri Dictionary
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
knock(vt) เคาะ,ต่อย,โขก,ชน,ทุบ,แพ่น,กระแทก,ตี,ชก
knockout(n) การน๊อกเอ๊าท์,การประสบความสำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knockน็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock downตกลงขายโดยเคาะไม้ (ในการขายทอดตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock for knock agreementข้อตกลงชำระค่าเสียหาย (ในการประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock knee; genu valgum; gonycrotesis; tragopodiaขาฉิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knock-for-knock agreementข้อตกลงไม่เรียกร้องต่อกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock-on wheelล้อน็อตเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knockdownถอดได้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knockout agreementการรวมหัวประกวดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knock Down Effectประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงชนิดตาย-ตกทันที [การแพทย์]
Knock Kneeเข่าชนกัน [การแพทย์]
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
knock off(vt) (american SL)ตั้งครรภ์
knock out(slang) ชกจนสลบ
knock-offs(n) การลอกเลียนแบบ หรือปลอมแปลง (สินค้า)
knockout(adj) แพ้คัดออก
knockout(n) สิ่งที่สุดยอด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก! Pinocchio (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
- Would you knock on the door for him?- คุณจะเคาะประตูสำหรับเขาหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Come on. Knock it off.มาใน เคาะมันออก 12 Angry Men (1957)
I don't want to knock anyone's religion, but... - In here, quick. - (Ringo) I can't swim.ในที่นี่อย่างรวดเร็ว ฉันว่ายน้ำไม่คือ Help! (1965)
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'll knock you dizzy.ผมจะเคาะคุณวิงเวียน The Godfather (1972)
Knock it off! Ward! Ward, move out!หยูด วอร์ด ย้ายออกไป First Blood (1982)
Is this the shit that's supposed to knock our socks off?นี่เหรอ ที่คุณบอกว่าจะทำให้เราตะลึง? Day of the Dead (1985)
Might knock some sense into that jungle-bunny head.เผื่อมันจะเข้าใจอะไรๆดีขึ้น Day of the Dead (1985)
knock it off.ช่างมันเถอะ Spies Like Us (1985)
"Opportunity knocks but, uh... but, uh...""โอกาสนั้นมาเคาะที่ประตู แต่ เอ่อ แต่..." An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knockAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
knockA girl opened the door in answer to my knock.
knockA loud knocking at the door woke him up.
knockAn ugly man knocked on my door.
knockAs I opened the door without knocking, she lost her temper.
knockCould you knock down the price if I buy two.
knockCrossing the street, he was knocked down by a car.
knockDon't burst into the room without knocking.
knockDon't come into my room without knocking.
knockHardly had she got in the bath when the postman knocked on the door with a parcel.
knockHe knocked at the closed door.
knockHe knocked at the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น็อค(v) knock, Example: นักมวยน็อคคู่ต่อสู้ลงไปกองกับพื้น, Thai Definition: ทำให้หมดสภาพโดยพลัน
น็อค(v) knock, Example: ไพ่วงนี้เล่นไม่กี่นาทีก็น็อคแล้ว, Thai Definition: เรียกการทำให้จบเกมในการเล่นไพ่, Notes: (ปาก)
พักกลางวัน(v) take lunch break, See also: knock off at noon, rest at noon, leave off work at noon, Syn. พักเที่ยง, Example: เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย, Thai Definition: หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น
โขก(v) knock, Syn. ชน, เขก, กระแทก, Example: เขาเดินไม่ระมัดระวังหัวจึงโขกกับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา, Thai Definition: กิริยาที่เอาศีรษะไปกระแทกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง
เขก(v) knock, Syn. โขก, Example: นักเรียนต้องเขกโต๊ะคนละ 20 ครั้งตามคำสั่งของครู, Thai Definition: งอนิ้วมือเข้าแล้วเคาะลงไปโดยแรง
ปะทะ(v) crash, See also: knock, bump against, collide with, Syn. ชน, กระทบ, Example: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง, Thai Definition: โดนกัน, กระทบกัน
เราะ(v) knock off, Thai Definition: เคาะ, ต่อยริมออกทีละน้อย
เสียงเคาะ(n) knock, Example: เขาถือกิ่งไม้ยาวคอยเคาะน้ำค้างสองข้างทาง และเสียงเคาะจะช่วยไล่งูให้หนีไป, Count Unit: เสียง, ที, ครั้ง, Thai Definition: เสียงที่เกิดจากการใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการใช้มือหรือวัตถุงอๆ ตีหรือทุบให้เกิดเสียง
รุ่ม(v) knock repeatedly (with quick strokes), See also: hit repeatedly (with quick strokes), knock rapidly, Thai Definition: เคาะถี่ๆ
การตอก(n) hammering, See also: knock, hitting, beat, Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ, การตี, Example: การตอกตะปูต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ฟาด[fāt] (v) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit  FR: battre ; frapper
จุดสลบ[jut salop] (n, exp) EN: knockout point
เขก[khēk] (v) EN: knock ; rap with the knuckles   FR: cogner ; frapper fort
เขกกบาล[khēk kabān] (v, exp) EN: give s.o. a little knock on the head
เคาะ[khǿ] (v) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike  FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
โขก[khōk] (v) EN: knock  FR: cogner ; frapper fort
เคาะประตู[khǿ pratū] (v, exp) EN: knock at the door  FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
กระทบ[krathop] (v) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock  FR: frapper ; percuter

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOCK N AA1 K
KNOCKS N AA1 K S
KNOCKED N AA1 K T
KNOCKING N AA1 K IH0 NG
KNOCKOFF N AA1 K AO2 F
KNOCKOUT N AA1 K AW2 T
KNOCKDOWN N AA1 K D AW2 N
KNOCKOFFS N AA1 K AO2 F S
KNOCKOUTS N AA1 K AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knock (v) nˈɒk (n o1 k)
knocks (v) nˈɒks (n o1 k s)
knocked (v) nˈɒkt (n o1 k t)
knocker (n) nˈɒkər (n o1 k @ r)
knock-on (n) nˈɒk-ˈɒn (n o1 k - o1 n)
knockers (n) nˈɒkəz (n o1 k @ z)
knocking (v) nˈɒkɪŋ (n o1 k i ng)
knockout (n) nˈɒkaut (n o1 k au t)
knock-ons (n) nˈɒk-ˈɒnz (n o1 k - o1 n z)
knockdown (j) nˈɒkdaun (n o1 k d au n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, / ] knock against; touch; to feel, #4,835 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] knock, #11,600 [Add to Longdo]
敲门[qiāo mén, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ, / ] knock on a door, #13,641 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dominoeffekt {m}knock on effect [Add to Longdo]
Knockout {m}knockout [Add to Longdo]
X-Beine {pl}knock knees [Add to Longdo]
Toi-toi-toi! Dreimal auf Holz!Knock on wood! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
とん[ton] (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk [Add to Longdo]
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
アンチノック[anchinokku] (n) antiknock [Add to Longdo]
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent [Add to Longdo]
アンチノック性[アンチノックせい, anchinokku sei] (n,adj-no) anti-knocking [Add to Longdo]
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
ケーオー[ke-o-] (n,vs) KO; knock-out; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knock \Knock\ (n[o^]k), v. i. [imp. & p. p. {Knocked} (n[o^]kt);
   p. pr. & vb. n. {Knocking}.] [OE. knoken, AS. cnocian,
   cnucian; prob. of imitative origin; cf. Sw. knacka. Cf.
   {Knack}.]
   1. To drive or be driven against something; to strike against
    something; to clash; as, one heavy body knocks against
    another. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike or beat with something hard or heavy; to rap;
    as, to knock with a club; to knock on the door.
    [1913 Webster]
 
       For harbor at a thousand doors they knocked.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Seek, and ye shall find; knock, and it shall be
       opened unto you.           --Matt. vii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   3. To practice evil speaking or fault-finding; to criticize
    habitually or captiously. [Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To knock about}, to go about, taking knocks or rough usage;
    to wander about; to saunter. [Colloq.] "Knocking about
    town." --W. Irving.
 
   {To knock up}, to fail of strength; to become wearied or worn
    out, as with labor; to give out. "The horses were
    beginning to knock up under the fatigue of such severe
    service." --De Quincey.
 
   {To knock off}, to cease, as from work; to desist.
 
   {To knock under}, to yield; to submit; to acknowledge one's
    self conquered; -- an expression probably borrowed from
    the practice of knocking under the table with the
    knuckles, when conquered. "Colonel Esmond knocked under to
    his fate." --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knock \Knock\ (n[o^]k), v. t.
   1. To strike with something hard or heavy; to move by
    striking; to drive (a thing) against something; as, to
    knock a ball with a bat; to knock the head against a post;
    to knock a lamp off the table.
    [1913 Webster]
 
       When heroes knock their knotty heads together.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike for admittance; to rap upon, as a door.
    [1913 Webster]
 
       Master, knock the door hard.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To impress strongly or forcibly; to astonish; to move to
    admiration or applause. [Slang, Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To criticise; to find fault with; to disparage. "Don't
    knock it if you haven't tried it."
    [PJC]
 
   {To knock in the head}, or {To knock on the head}, to stun or
    kill by a blow upon the head; hence, to put am end to; to
    defeat, as a scheme or project; to frustrate; to quash.
    [Colloq.] -- {To knock off}.
    (a) To force off by a blow or by beating.
    (b) To assign to a bidder at an auction, by a blow on the
      counter.
    (c) To leave off (work, etc.). [Colloq.] -- {To knock
   out}, to force out by a blow or by blows; as, to knock out
    the brains.
 
   {To knock up}.
    (a) To arouse by knocking.
    (b) To beat or tire out; to fatigue till unable to do
      more; as, the men were entirely knocked up. [Colloq.]
      "The day being exceedingly hot, the want of food had
      knocked up my followers." --Petherick.
    (c) (Bookbinding) To make even at the edges, or to shape
      into book form, as printed sheets.
    (d) To make pregnant. Often used in passive, "she got
      knocked up". [vulgar]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knock \Knock\, n.
   1. A blow; a stroke with something hard or heavy; a jar.
    [1913 Webster]
 
   2. A stroke, as on a door for admittance; a rap. " A knock at
    the door." --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       A loud cry or some great knock.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   {Knock off}, See {knock off} in the vocabulary.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backfire \backfire\, back fire \back fire\
   1. A fire started ahead of a forest or prairie fire to burn
    only against the wind, so that when the two fires meet
    both must go out for lack of fuel.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2.
    (a) A premature explosion in the cylinder of a gas or oil
      engine during the exhaust or the compression stroke,
      tending to drive the piston in a direction reverse to
      that in which it should travel; also called a {knock}
      or {ping}.
    (b) an explosion in the exhaust passages of an internal
      combustion engine.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC] Backfire

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knock
   n 1: the sound of knocking (as on a door or in an engine or
      bearing); "the knocking grew louder" [syn: {knock},
      {knocking}]
   2: negative criticism [syn: {knock}, {roast}]
   3: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a
     bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn:
     {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}]
   4: a bad experience; "the school of hard knocks"
   5: the act of hitting vigorously; "he gave the table a whack"
     [syn: {knock}, {belt}, {rap}, {whack}, {whang}]
   v 1: deliver a sharp blow or push :"He knocked the glass clear
      across the room" [syn: {knock}, {strike hard}]
   2: rap with the knuckles; "knock on the door"
   3: knock against with force or violence; "My car bumped into the
     tree" [syn: {bump}, {knock}]
   4: make light, repeated taps on a surface; "he was tapping his
     fingers on the table impatiently" [syn: {tap}, {rap},
     {knock}, {pink}]
   5: sound like a car engine that is firing too early; "the car
     pinged when I put in low-octane gasoline"; "The car pinked
     when the ignition was too far retarded" [syn: {pink}, {ping},
     {knock}]
   6: find fault with; express criticism of; point out real or
     perceived flaws; "The paper criticized the new movie"; "Don't
     knock the food--it's free" [syn: {knock}, {criticize},
     {criticise}, {pick apart}] [ant: {praise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top