ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pound

P AW1 N D   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pound-, *pound*, poun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pound[VI] ตีกระหน่ำ, Syn. hammer, pulsate
pound[VT] ตีกระหน่ำ, Syn. hammer, pulsate
pound[VT] ตำ, See also: บด, ทุบ, โขลก, Syn. crush
pound[VI] เต้นอย่างหนัก, See also: กระเพื่อมมาก, สั่นมาก
pound[VT] โจมตีต่อเนื่อง
pound[VI] วิ่งด้วยการก้าวหนักๆ
pound[VT] พร่ำสอน
pound[N] เครื่องตำ, See also: เครื่องบด
pound[N] หน่วยเงินตราของอังกฤษ, See also: ปอนด์, ปอนด์สเตอลิงก์
pound[N] หน่วยวัดน้ำหนัก, Syn. pint, sixteen ounces

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pound(เพาดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก) ,ปอนด์ vt.,n. (การ) ทุบ,ต่อย,ตี,ตำ,บด,กรอกใส่,ยิงกระหน่ำ,เดินด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วง.
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fractionn. เศษซ้อน
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
compound leafn. ใบร่วมหลายใบจากกิ่งเดียวกัน
expound(อิคซเพาดฺ') vt. อธิบาย,ชี้แจง,สาธก,แก้ตัว., See also: expounder n.
propound(พระเพาดฺ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,เสนอโครงการ,เสนอให้พิจารณา, See also: propounder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
pound(vt) ทุบ,บด,โขลก,ตำ,ต่อย,บุก,ยิงกระหน่ำ
compound(adj) ซึ่งรวมกัน,ซึ่งประกอบกัน
compound(n) บริเวณ,สารประกอบ,ของเจือ,คำประสม
compound(vt) รวมกัน,คลุกเคล้า,ผสม,เจือ,ประกอบ
expound(vt) อธิบาย,ชี้แจง,แจ้ง,แก้ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poundที่กักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pounder (n) ปอนด์ (หน่วยน้ำหนักปอนด์ มักใช้ลงท้าย เช่น 300-pounders = 300 ปอนด์)
See also: S. force unit , R. pound

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pound him!ปอนด์ เขา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We've just gotta pound some logic into their heads.-ต้องหาเหตุผลป้อนเขาเยอะๆ Day of the Dead (1985)
I got $6 for a lung, I got $2.50 for a pound of my liver.ปอด 6 เหรียญ ตับปอนด์ละ 2 เหรียญ 50 Punchline (1988)
I got some boneless chicken I'll trade for some pound cake.ฉันมีเนื้อไก่ มาแลกกับขนมนายเอารึเปล่า Casualties of War (1989)
- We'd kill to keep our pound cake.ใครมาเอาขนมเรา เราฆ่าเอาง่ายๆ นะ Casualties of War (1989)
In fact, we have killed to keep our pound cake.ที่จริงฆ่ามาหลายรายแล้วด้วย Casualties of War (1989)
- Find any pound cake?- แล้วขนมล่ะ Casualties of War (1989)
You spent eighty-five pounds on a couple of boots?เธอเอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อรองเท้าเนี่ยนะ? The Cement Garden (1993)
Honey, I lost five pounds according to the bathroom...ที่รัก,น้ำหนักฉันลดไป 5 ปอนด์ ตอนเดินไปห้องน้ำ - - Hocus Pocus (1993)
-I need 2 pounds of sugar.- ฉันต้องการน้ำตาลสองปอนด์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"All that is required is to assure your daughter her equal share of the 5,000 pounds she will inherit,""ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อรับรองลูกของนายคือ ส่วนแบ่งเท่ากับจำนวน 5,000 ปอนด์ซึ่งถือเป็นมรดกของหล่อน" Episode #1.5 (1995)
"and also allow her, during your life, 100 pounds per annum.""และต้องจัดหาให้หล่อนตลอดชีวิตนี้ เป็นเงิน 100 ปอนด์ต่อปี" Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poundAbout two million pounds of flour are exported annually.
poundAbout two million pounds of wheat were exported annually.
poundAfter getting married, my wife put on five pounds.
poundAn ounce of practice is worth a pound of precept.
poundAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
poundA pound is a unit of weight.
poundAs a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.
poundBecause just one minute costs nearly four pounds.
poundBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
poundButter is sold by the pound.
poundButter is sold by the pound in the USA.
poundCan I borrow five pounds from you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเม่า[N] pounded unripe rice, See also: shredded rice grain, Example: พี่สาวชอบทำข้าวเม่าใส่ขวดเอาไว้กินเล่น, Thai definition: ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบน
ขะแยะ[V] pound lightly, See also: pulverize gently, Example: ย่าขะแยะหมากในตะบันพลางบ่นหลานๆ ไปด้วย, Thai definition: อาการตำอย่างเบาๆ
โขลก[V] pound, Syn. ตำ, Example: แม่โขลกหอมเผากระเทียมเผาในครกหินขนาดใหญ่, Thai definition: ตำให้เข้ากัน หรือให้เหนียว หรือให้แหลก
ปอนด์[CLAS] pound sterling, Syn. ปอนด์สเตอร์ลิง, Example: เครื่องนี้สร้างขึ้นไม่สำเร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือประมาณ 17,000 ปอนด์แล้วก็ตาม, Thai definition: ชื่อเงินตราของอังกฤษเท่ากับ 100 เพนซ์, Notes: อังกฤษ
ตำ[V] pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ตะบัน[V] pound, See also: hit, pierce, thump, Syn. กระทุ้ง, แทง, ทิ่ม, Example: แม่ลุกขึ้นมาตะบันหมากแต่เช้ามืด, Thai definition: ทิ่มหรือแทงกดลงไป
บุบ[V] pound, See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly, Syn. ทุบ, บุบๆ, Example: แม่สั่งให้ฉันบุบถั่วลิสงหนึ่งกำมือเพื่อใส่ในยำปลาทู, Thai definition: ทุบหรือตำเบาๆ พอให้เป็นรอยแตก
ป่น[V] pound, See also: powder, grind, crush, pulverize, Syn. ตำ, โขลก, โม่, บด, ปั่น, บี้, Example: ให้เอาใบชนิดนี้ตากแดดจนแห้งกรอบแล้วมาป่นเป็นผงชงกับน้ำร้อนครั้งละ 1 ช้อนชา, Thai definition: ทำให้แหลกละเอียดด้วยการตำเป็นต้น
กระหน่ำ[V] pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
ทุ้ง[V] pound, See also: ram, batter, strike, hit, slam, prod, jab, thrust, punch, Syn. กระแทก, กระทุ้ง, Example: ฝ่ายข้าศึกเอาท่อนไม้ทุ้งกำแพงเมืองจนทะลุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound   FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f]
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[n. exp.] (døkbīa choēngsøn) EN: compound interest   FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thopton) EN: compound interest   FR: intérêt composé [m]
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
คำประสม[n. exp.] (kham prasom) EN: compound word   
ขังไว้[v.] (khang wai) EN: impound   FR: retenir

CMU English Pronouncing Dictionary
POUND P AW1 N D
POUNDS P AW1 N Z
POUNDS P AW1 N D Z
POUNDER P AW1 N D ER0
POUNDED P AW1 N D IH0 D
POUND'S P AW1 N Z
POUND'S P AW1 N D Z
POUNDAGE P AW1 N D IH0 JH
POUNDERS P AW1 N D ER0 Z
POUNDING P AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pound (v) pˈaund (p au1 n d)
pounds (v) pˈaundz (p au1 n d z)
pounded (v) pˈaundɪd (p au1 n d i d)
pounder (n) pˈaundər (p au1 n d @ r)
poundage (n) pˈaundɪʤ (p au1 n d i jh)
pounders (n) pˈaundəz (p au1 n d @ z)
pounding (v) pˈaundɪŋ (p au1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英镑[Yīng bàng, ㄧㄥ ㄅㄤˋ, / ] pound sterling, #5,072 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] pound; beat; hull; attack; disturb; stir, #12,012 [Add to Longdo]
敲击[qiāo jī, ㄑㄧㄠ ㄐㄧ, / ] pound; rap, #25,428 [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, / ] pound (sterling), #30,421 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfund {n}pound (lb.) [Add to Longdo]
Pfund {n} (Sterling)pound (Sterling) [Add to Longdo]
Pfund-Zeichen {n}pound sign (£) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お餅[おもち, omochi] (n) (uk) rice cakes; pounded mochi rice [Add to Longdo]
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[, zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
よね[, yone] (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [Add to Longdo]
アゾ化合物[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound [Add to Longdo]
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
キレート化合物[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
複合語[ふくごうご, fukugougo] compound term [Add to Longdo]
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression [Add to Longdo]
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition [Add to Longdo]
複合文[ふくごうぶん, fukugoubun] compound statement [Add to Longdo]
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pound \Pound\, v. i.
   1. To strike heavy blows; to beat.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) To make a jarring noise, as in running; as, the
    engine pounds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pound \Pound\, n. [AS. pund an inclosure: cf. forpyndan to turn
   away, or to repress, also Icel. pynda to extort, torment, Ir.
   pont, pond, pound. Cf. {Pinder}, {Pinfold}, {Pin} to inclose,
   {Pond}.]
   1. An inclosure, maintained by public authority, in which
    cattle or other animals are confined when taken in
    trespassing, or when going at large in violation of law; a
    pinfold. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A level stretch in a canal between locks.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fishing) A kind of net, having a large inclosure with a
    narrow entrance into which fish are directed by wings
    spreading outward.
    [1913 Webster]
 
   {Pound covert}, a pound that is close or covered over, as a
    shed.
 
   {Pound overt}, a pound that is open overhead.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pound \Pound\, v. t.
   To confine in, or as in, a pound; to impound. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pound \Pound\, n.; pl. {Pounds}, collectively {Pound} or
   {Pounds}. [AS. pund, fr. L. pondo, akin to pondus a weight,
   pendere to weigh. See {Pendant}.]
   1. A certain specified measure of mass or weight; especially,
    a legal standard consisting of an established number of
    ounces.
    [1913 Webster]
 
   Note: The pound in general use in the United States and in
      England is the {pound avoirdupois}, which is divided
      into sixteen ounces, and contains 7,000 grains (0.453
      kilogram). The {pound troy} is divided into twelve
      ounces, and contains 5,760 grains. 144 pounds
      avoirdupois are equal to 175 pounds troy weight. See
      {Avoirdupois}, and {Troy}.
      [1913 Webster]
 
   2. A British denomination of money of account, equivalent to
    twenty shillings sterling, and equal in value to about
    $4.86 in 1900 and $1.50 in 2002. The modern pound coin was
    introduced in 1983. Formerly there was a gold sovereign of
    the same value.
    [1913 Webster + PJC]
 
   Note: The pound sterling was in Saxon times, about a. d. 671,
      a pound troy of silver, and a shilling was its
      twentieth part; consequently the latter was three times
      as large as it is at present. --Peacham.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pound \Pound\ (pound), v. t. [imp. & p. p. {Pounded}; p. pr. &
   vb. n. {Pounding}.] [OE. pounen, AS. punian to bruise. Cf.
   {Pun} a play on words.]
   1. To strike repeatedly with some heavy instrument; to beat.
    [1913 Webster]
 
       With cruel blows she pounds her blubbered cheeks.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To comminute and pulverize by beating; to bruise or break
    into fine particles with a pestle or other heavy
    instrument; as, to pound spice or salt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pound
   n 1: 16 ounces avoirdupois; "he got a hernia when he tried to
      lift 100 pounds" [syn: {pound}, {lb}]
   2: the basic unit of money in Great Britain and Northern
     Ireland; equal to 100 pence [syn: {British pound}, {pound},
     {British pound sterling}, {pound sterling}, {quid}]
   3: a unit of apothecary weight equal to 12 ounces troy
   4: the basic unit of money in Syria; equal to 100 piasters [syn:
     {Syrian pound}, {pound}]
   5: the basic unit of money in the Sudan; equal to 100 piasters
     [syn: {Sudanese pound}, {pound}]
   6: the basic unit of money in Lebanon; equal to 100 piasters
     [syn: {Lebanese pound}, {pound}]
   7: formerly the basic unit of money in Ireland; equal to 100
     pence [syn: {Irish pound}, {Irish punt}, {punt}, {pound}]
   8: the basic unit of money in Egypt; equal to 100 piasters [syn:
     {Egyptian pound}, {pound}]
   9: the basic unit of money in Cyprus; equal to 100 cents [syn:
     {Cypriot pound}, {pound}]
   10: a nontechnical unit of force equal to the mass of 1 pound
     with an acceleration of free fall equal to 32 feet/sec/sec
     [syn: {pound}, {lbf.}]
   11: United States writer who lived in Europe; strongly
     influenced the development of modern literature (1885-1972)
     [syn: {Pound}, {Ezra Pound}, {Ezra Loomis Pound}]
   12: a symbol for a unit of currency (especially for the pound
     sterling in Great Britain) [syn: {pound}, {pound sign}]
   13: a public enclosure for stray or unlicensed dogs; "unlicensed
     dogs will be taken to the pound" [syn: {pound}, {dog pound}]
   14: the act of pounding (delivering repeated heavy blows); "the
     sudden hammer of fists caught him off guard"; "the pounding
     of feet on the hallway" [syn: {hammer}, {pound},
     {hammering}, {pounding}]
   v 1: hit hard with the hand, fist, or some heavy instrument;
      "the salesman pounded the door knocker"; "a bible-thumping
      Southern Baptist" [syn: {thump}, {pound}, {poke}]
   2: strike or drive against with a heavy impact; "ram the gate
     with a sledgehammer"; "pound on the door" [syn: {ram}, {ram
     down}, {pound}]
   3: move heavily or clumsily; "The heavy man lumbered across the
     room" [syn: {lumber}, {pound}]
   4: move rhythmically; "Her heart was beating fast" [syn: {beat},
     {pound}, {thump}]
   5: partition off into compartments; "The locks pound the water
     of the canal" [syn: {pound}, {pound off}]
   6: shut up or confine in any enclosure or within any bounds or
     limits; "The prisoners are safely pounded" [syn: {pound},
     {pound up}]
   7: place or shut up in a pound; "pound the cows so they don't
     stray" [syn: {impound}, {pound}]
   8: break down and crush by beating, as with a pestle; "pound the
     roots with a heavy flat stone"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top