ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ashamed

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashamed-, *ashamed*, asham, ashame
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashamed(adj) ซึ่งละอายใจ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. humiliated, mortified, Ant. proud
ashamed(adj) อับอาย, See also: อาย
ashamedness(n) ความละอาย, Syn. embarrassment, shamefacedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย, กระดากใจ, ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced, Ant. proud

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ, กระดากใจ, อับอาย

WordNet (3.0)
ashamed(adj) feeling shame or guilt or embarrassment or remorse, Ant. unashamed
ashamedly(adv) with a feeling of shame, Ant. unashamedly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ashamed

a. [ Orig. a p. p. of ashame, v. t. ] Affected by shame; abashed or confused by guilt, or a conviction or consciousness of some wrong action or impropriety. “I am ashamed to beg.” Wyclif. [ 1913 Webster ]

All that forsake thee shall be ashamed. Jer. xvii. 13. [ 1913 Webster ]

I began to be ashamed of sitting idle. Johnson. [ 1913 Webster ]

Enough to make us ashamed of our species. Macaulay. [ 1913 Webster ]

An ashamed person can hardly endure to meet the gaze of those present. Darwin. [ 1913 Webster ]

☞ Ashamed seldom precedes the noun or pronoun it qualifies. By a Hebraism, it is sometimes used in the Bible to mean disappointed, or defeated. [ 1913 Webster ]

Ashamedly

adv. Bashfully. [ R. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
Aren't you ashamed to disturb the dead?ไม่มียางอายบ้างหรือ ที่รบกวนคนตาย Wuthering Heights (1992)
You'll be ashamed of me every day of your life, เธอต้องอับอายที่มีฉันแน่ ทุกวันในชีวิตเลย Wuthering Heights (1992)
What you mean? You so ashamed to be with your mother?ลูกหมายความว่าไง ลูกอายมากที่อยู่กับแม่หรือไง The Joy Luck Club (1993)
She was ashamed, so ashamed to be my daughter.เธอกำลังอาย อายเหลือเกินที่เป็นลูกของฉัน The Joy Luck Club (1993)
But, shit, this is the first time in my life I am ashamed of you.แต่ ให้ตายสิ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ผมละอายในตัวแม่ The Joy Luck Club (1993)
There's nothing to be ashamed of.มันไม่มีอะไรน่าอายหรอก ฉันเป็นคนเอาใจใส่นะ Junior (1994)
Don't be. People get sick all the time. There's no need to be ashamed.ไม่หรอก คนเราก็ป่วยกันได้ ไม่ต้องอายหรอก Junior (1994)
- They weren't ashamed.- พวกเขาไม่รู้สึกอาย Wild Reeds (1994)
She said she was a whore and was ashamed for my brother.บอกตัวเองว่าเป็นหญิงชั่ว และละอายใจเรื่องพี่ Wild Reeds (1994)
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I felt ashamed for not knowing.- ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ashamedA man of sense would be ashamed of such behavior.
ashamedA man of sense would be ashamed to do so.
ashamedAre not you ashamed of yourself?
ashamedDon't be ashamed of being poor.
ashamedDon't be ashamed of yourself.
ashamedHarry is ashamed of having lied to Sally.
ashamedHe felt ashamed of not answering the question.
ashamedHe is ashamed of being idle.
ashamedHe is ashamed of having been idle in his youth.
ashamedHe is ashamed of having behaved so badly.
ashamedHe is ashamed of his behavior.
ashamedHe is ashamed of his failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอาย(n) ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
อดสู(adj) ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
ขายหน้า[khāinā] (v) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed  FR: perdre la face
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[la-āi] (x) EN: abashed ; ashamed ; feel shame  FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[la-āijai] (v) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful
หน้าไม่อาย[nā mai āi] (v, exp) EN: feel unashamed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ashamed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ashamed
ashamedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed #20,138 [Add to Longdo]
羞愧[xiū kuì, ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ,  ] ashamed #22,403 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] ashamed; grief #25,716 [Add to Longdo]
无地自容[wú dì zì róng, ㄨˊ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄖㄨㄥˊ,     /    ] ashamed and unable to show one's face #38,732 [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] ashamed #42,284 [Add to Longdo]
自愧不如[zì kuì bù rú, ㄗˋ ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ,    ] ashamed of being inferior (成语 saw); to feel inferior to others #53,524 [Add to Longdo]
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ,  ] ashamed look #75,627 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] ashamed #81,552 [Add to Longdo]
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ,  ] ashamed and sorry; suffering shame and remorse #225,939 [Add to Longdo]
[nǜ, ㄋㄩˋ, ] ashamed #283,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恥ずかしい(P);羞ずかしい[はずかしい, hazukashii] (adj-i) (See 気恥ずかしい, 小っ恥ずかしい) shy; ashamed; embarrassed; (P) #16,779 [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp, adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
アシェイムド[ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na, n) ashamed [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top