ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปล

   
147 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปล-, *เปล*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ptosis (n ) เปลือกตาหย่อน, drooping of upper eyelids, also called blephaloptosis สามารถเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้าง
See also: S. blephaloptosis,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อ่วย (vt ) เปลี่ยนทิศทาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล[N] cradle, See also: hammock, stretcher, Example: แม่นั่งไกวเปลจนลูกหลับ, Count unit: เปล, Thai definition: เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
เปล[N] lard, See also: fat, Syn. มันเปลว, Example: เวลาซื้อหมู ให้เลือกซื้อเนื้อที่ติดมันเปลวมาด้วย, Thai definition: มันของสัตว์ที่ไม่ได้ติดอยู่กับหนัง คู่กับ มันแข็ง
เปล[N] flame, See also: lick, Syn. เปลวไฟ, เปลวเพลิง, Example: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคิดว่าไฟยังไม่ดับสนิท เพราะยังเห็นเปลวแลบออกมาอยู่, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นหยดแหลมที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น
เปลาะ[N] section or distance between knots, See also: section, part, division, Example: พยาบาลใช้ผ้ารัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับแผ่นกระดานเป็นเปลาะๆ ไม่ให้เคลื่อนไปมา, Count unit: เปลาะ, Thai definition: ระยะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ, ลักษณะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ
เปลาะ[CLAS] unit, See also: point, problem, Syn. เรื่อง, ส่วน, ตอน, Example: อย่างน้อย เราก็แก้ปัญหาไปได้หลายเปลาะแล้ว, Thai definition: ลักษณนามใช้กับคำนามที่เป็นเรื่องหรือกรณีหนึ่งๆ
เปล่ง[V] shine, See also: radiate, glow, illuminate, emit, irradiate, Syn. ส่งแสง, ส่องแสง, ฉาย, Example: รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ
เปล่ง[V] utter, See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce, Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง, Example: นักเรียนรด. เปล่งเสียงดังจนได้ยินออกมานอกสนามฝึก
เปล่า[NEG] no, Syn. ไม่, Ant. ใช่, Example: นักเรียนพูดกับครูว่า ผมเปล่าลอกข้อสอบนะครับ, Thai definition: เป็นคำปฏิเสธ แปลว่า ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น.
เปล่า[ADJ] bare, See also: naked, nude, Syn. เปลือย, เปลือยเปล่า, เปล่าเปลือย, Example: สมัยผมเด็กๆ ผมเดินไปโรงเรียนด้วยเท้าเปล่าเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีสิ่งปกคลุมเช่น เท้าเปล่า, ไม่ได้ตกแต่ง เช่น ผนังเปล่า
เปล่า[ADJ] empty, See also: blank, Syn. ว่างเปล่า, ว่าง, โล่ง, Ant. เต็ม, Example: ตำรวจจับผู้เสพยาพร้อมของกลางอันได้แก่ขวดเปล่าที่บรรจุ ยาเค และ ยาเลิฟ มากกว่า 40 ขวด, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่า กล่องเปล่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปล(เปฺล) น. เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
เปลเรียกภาชนะบางอย่างที่มีรูปลักษณะอย่างเปล เช่น ชามเปล.
เปล่ง(เปฺล่ง) ก. ฉายออก, แผ่ออก, เช่น เปล่งรัศมี, ออกเสียง เช่น เปล่งเสียง.
เปล่ง(เปฺล่ง) ว. แจ่มใส, สุกใส.
เปล่งปลั่ง(-ปฺลั่ง) ว. สดใส, แจ่มใส.
เปลญวนน. เปลที่ถักด้วยป่านเป็นตาโปร่ง.
เปล(เปฺลว) น. เรียกไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น ว่า เปลวไฟ, เรียกควันที่พลุ่ง ๆ ขึ้นไป ว่า เปลวควัน, เรียกช่องอยู่เหนือถํ้าที่แลบทะลุขึ้นไปเบื้องบน ว่า ช่องเปลว หรือ เปลวปล่อง, เรียกสิ่งที่เป็นแผ่นบางอันมีลักษณะคล้ายเปลวไฟ เช่น ทองคำเปลว, เรียกมันของสัตว์ที่ไม่ได้ติดอยู่กับหนัง ว่า มันเปลว, คู่กับ มันแข็ง
เปลชื่อลายจำพวกหนึ่งมีปลายสะบัดอ่อนไหวคล้ายเปลวไฟ เช่น กระหนกเปลว.
เปล(เปฺลา) ว. สูงชะลูดไม่มีกิ่งที่ลำต้น (ใช้แก่ต้นไม้).
เปล่า(เปฺล่า) ว. ไม่มีอะไรนอกจากตัวของมันเองที่อ้างถึง เช่น ขวดเปล่า มือเปล่า, ว่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neutral flameเปลวกลาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
featherเปลวขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
carburizing flameเปลวคาร์บอนมาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reducing flameเปลวลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame snap-outเปลวสะดุดดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
oxidizing flameเปลวออกซิเจนมาก, เปลวเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
soft flameเปลวอ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gas envelopeเปลวแก๊สชั้นนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
harsh flameเปลวแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stretcherเปลหาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม [นิวเคลียร์]
Eggshellsเปลือกไข่ [TU Subject Heading]
Shellsเปลือกหอย [TU Subject Heading]
Fire เปลวไฟ
การเผาไหม้ โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะให้ความร้อนออกมามาก การที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญครบ 3 ประการ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Adrenal Cortex Diseasesเปลือกต่อมหมวกไต, โรค; ต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, โรค [การแพทย์]
Adrenal Cortex Function Testsเปลือกต่อมหมวกไต, การทดสอบหน้าที่ [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Adultเปลือกต่อมหมวกไตที่เจริญเต็มขั้น [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Fetalเปลือกต่อมหมวกไตระยะทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Adrenocortical Insufficiencyเปลือกต่อมหมวกไตหย่อนสมรรถภาพ [การแพทย์]
Blepharitisเปลือกตาอักเสบ,หนังตาอักเสบ,เปลือกตาอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, sir.- ผมเปล่า Schindler's List (1993)
No.เปล่า American Beauty (1999)
No.เปล่า Unbreakable (2000)
Mats.-เปล่า Rock Star (2001)
- Yeah.- เปล่า AVP: Alien vs. Predator (2004)
No...เปล่า Lonesome Jim (2005)
No.เปล่า Lonesome Jim (2005)
- No.-เปล่า Match Point (2005)
No.เปล่า Listen to the Rain on the Roof (2006)
No.เปล่า Shooter (2007)
No.เปล่า. Transporter 3 (2008)
No.เปล่า In the Beginning (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher   FR: berceau [m]
เปล่ง[v.] (pleng) EN: shine ; glow   FR: luire ; briller
เปล่ง[v.] (pleng) EN: emit ; sound   FR: émettre ; rayonner
เปล่งปลั่ง[v.] (plengplang) EN: glow ; shine ; bright   
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; resplendent   FR: resplendissant
เปล่งวาจา[v. exp.] (pleng wājā) EN: open one's mouth ; say ; remark ; voice   
เปล่งเสียง[v. exp.] (pleng sīeng) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice   FR: brailler
เปล่งแสง[v. exp.] (pleng saēng) EN: glow   FR: luire ; rayonner
เปลญวน[n. exp.] (plēyūan) EN: hammock ; cradle   FR: hamac [m]
เปล[n.] (plēo) EN: flame ; licking flame ; tongue of fire   FR: flamme [f] ; flammèche [f] ; langue de feu [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
plate(n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
in vain(adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[VT] โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
acidify[VI] เปลี่ยนเป็นกรด
adjust[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง
afforest[VT] เปลี่ยนให้เป็นป่า
alter[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน, Syn. modify, adjust, remodel
alter[VI] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
alternate[VI] ผันผวน, See also: เปลี่ยนแปลง
armor[N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
armour[N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
accommodate to[PHRV] ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
change of address (phrase ) เปลี่ยนแปรงที่อยู่, เปลี่ยนแปรงเลขที่บ้านใหม่
fudge (vt ) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง
hammock (n) เปล
recalibrate[riːˈkæl.ɪ.breɪt] (vt ) เปลี่ยนการกระทำ, เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง
saccharify[səˈkær əˌfaɪ, ˈsæk ər əˌfaɪ] (vt ) เปลี่ยน (แป้ง) ให้เป็นน้ำตาล
subject to change (adj ) เปลี่ยนแปลงได้, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
volatile (adj) เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดและโดยคาดการณ์ไม่ได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
改善[かいぜん, kaizen] (vt) เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
[から, kara] (n) เปลือก
眼瞼[がんけん, ganken] (n) เปลือกตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無駄[むだ, muda] เปล่าประโยชน์
弄る[いじる, ijiru] เปลี่ยนเพื่อทำลาย
何でも無い[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร
何でもない[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
切り替える[きりかえる, kirikaeru] Thai: เปลี่ยนใหม่ English: to renew
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
変わる[かわる, kawaru] Thai: เปลี่ยนไป English: to change (vi)
変える[かえる, kaeru] Thai: เปลี่ยนแปลง English: to change (vt)
化する[かする, kasuru] Thai: เปลี่ยนสภาพกลายเป็น ใช้ต่อท้ายคำที่แสดงสภาพเพื่อทำให้เป็นกริยา English: to change into

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
deutlich(Adv. Adj.) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: S. eindeutig, klar
im(Präp.) ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า , See also: in
jetzt(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Hast du jetzt etwas zu tun? ขณะนี้เธอมีอะไรทำอยู่หรือเปล่า, See also: S. in diesem Augenblick
ändern(vt) |änderte, hat geändert| เปลี่ยนแปลง, See also: die Änderung
leer(adj) ว่าง, เปล่า
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top