ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปลญวน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลญวน-, *เปลญวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลญวน[N] hammock, See also: cradle, Syn. เปล, Example: เขาชอบนอนพักผ่อนในเปลญวนใต้ถุนบ้าน, Count unit: ปาก, Thai definition: เปลที่ถักด้วยเชือกหรือป่านเป็นตาโปร่งๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลญวนน. เปลที่ถักด้วยป่านเป็นตาโปร่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This hammock's shorter than the last one.เปลญวนนี้สั้นกว่าอันที่แล้วอีก Photo Finish (2007)
Otherwise, he's at hedonism in a banana hammock and a trucker cap.รึไม่ก็อาจกำลังมีความสุข อยู่บนเปลญวน กับหมวกใบเก่ง Heaven and Hell (2008)
- I don't think it was a whole two days. - Or the hammock over here.ผมว่าไม่ใช่สองวัน-หรือเปลญวนนี่ 17 Again (2009)
You're never gonna find an original, undamaged print of "Les enfants du paradis" by swinging in the hammock, sipping ice drinks.คุณคงไม่เคยเห็นผลงานพิมพ์ต้นฉบับ และไม่มีความเสียหายใดๆ หนังสือ "เด็กแห่งสรวงสวรรค์" เขียนโดยคณะเปลญวน ผู้กำลังจิบน้ำแข็ง Slight of Hand (2010)
Make love in a hammock.ร่วมรักในเปลญวน The Boost Job (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลญวน[n. exp.] (plēyūan) EN: hammock ; cradle   FR: hamac [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammock[N] เปลญวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hammock(แฮม'มัค) n. เปลญวน

English-Thai: Nontri Dictionary
hammock(n) เปลญวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top