ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*imitate*

IH1 M AH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imitate, -imitate-
Possible hiragana form: いみたて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imitate(vt) เลียนแบบ, See also: ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ, Syn. copy, mimic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ, ลอกแบบ, ลอกเลียน, เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic

English-Thai: Nontri Dictionary
imitate(vt) เลียนแบบ, ปลอม, เอาอย่าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitateเลียนแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we're talking about here is an organism... that imitates other life-forms, and it imitates them perfectly.and in the process, shape its own cells to imitate them. This, for instance... That's not dog. The Thing (1982)
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs. The Thing (1982)
"It could have imitated a million life-forms on a million planets."and in close proximity with a life-form to be absorbed. The Thing (1982)
- That was one of those things, trying to imitate him, Garry.All right, step back. You sure that's all of'em? The Thing (1982)
A cell gets out, it could imitate everything on the face of the earth !เยี่ยมมาก แม๊คเรดดี้ - ขอโทษนะ The Thing (1982)
What would you wish of me, the ever impressive, the long contained, often imitated, but never duplicated--สิ่งที่น่าประทับใจ ถูกขังมาอย่างยาวนาน ถูกเลียนแบบบ่อยๆ แต่ไม่เคยเหมือน Aladdin (1992)
Very easy to imitate. And if anyone was a man...ง่ายมากที่จะเลียนแบบ และถ้าใครเป็นคนที่ ... The Birdcage (1996)
It's, erm... (Imitates horror film sound effects)รึว่าเรื่อง... Love Actually (2003)
You wanna die? Imitate her!เธอต้องการตายรึไง / เลียบแบบเธอ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Even though your face is very similar, how do you dare imitate my master?ต่อให้แกหน้าเหมือน และยังมาทำเป็นสั่งข้าอีก Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
He imitated my style.เขาเลียนแบบสไตล์ข้า The King and the Clown (2005)
Even if you try to imitate someone's movement you can't hide your habits or personality.แม้ว่าคุณจะพยายามเลียนแบบการเคลื่อนไหวของใครก็ตาม คุณไม่สามารถซ่อนนิสัยหรือความเป็นตัวเองได้ Death Note: The Last Name (2006)
Is she trying to imitate those kids on TV?นี่เธอกำลังเลียนแบบเด็กเหล่านั้นในทีวีรึไง? Princess Hours (2006)
YOU ARE... (imitates Swedish accent) HELGA, THE SEXY MILKMAID.เธอคือ... เฮลก้า ผู้หญิงเต้าบึ้มสุดเซ็กซี่... If There's Anything I Can't Stand (2007)
AND UTTER HER FAMOUS LINES... (imitates Fey) "BLACK WHITE BALL?และพูดด้วยน้ำเสียงของเธอว่า... "งาน black white งั้นเหรอ?" Betty's Wait Problem (2007)
And proove actism, in order to beat pro-imitate.และชำระสะสาง สิ่งที่เราเห็นว่าไม่สมควร Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้ Death Note: L Change the World (2008)
Can humans not imitate plants and capture its energy?ทำไมมนุษย์ไม่เลียนแบบพืช และเก็บพลังงานไว้? Home (2009)
Well, if anyone wanted to imitate Wakefield... this gives a pretty good idea how he felt.ถ้าเกิดใครสักคนอยากจะเลียนแบบ เวคฟิล นี่น่าจะเป็นคู่มือที่ดีทีเดียว Gurgle (2009)
I mean, like, (imitates explosion)เจ๋งแบบว่า... Acafellas (2009)
(Imitates gunshot)เสียงปืน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
[ Imitates a stoner ]สำหรับคนสำคัญแล้ว Social Psychology (2009)
Ew. [ Imitates a stoner ] - Nice to meet you, dude.ว้าว ฉันชอบอ่านและอยากเป็นแม่บ้านหัวใจเปลี่ยวจังเลย Social Psychology (2009)
(imitates buzzer) Wrong answer.ตอบผิด The Guitarist Amplification (2009)
You're so mean, and... you're really hard to imitate, and then I have to go to that lesser place.นายมันโหดร้ายและ นายเป็นคนยากจริงๆ ที่จะเลียนแบบได้ แล้วฉันก็ต้องไปใน สถานที่สบายๆ กว่านี้ History Repeating (2009)
At 3:00 a.M. Just to ask, [ imitates britta ] "what's up?"ตอนตีสาม เพื่อแค่จะถามว่า ซั่มบายดีบ่ Communication Studies (2010)
(imitates tires screeching)(เลียนแบบเสียงร้องกรี๊ด) A Night of Neglect (2011)
It's so easy to imitate, you know?การเลียนแบบ มันช่างง่ายเหลือเกิน ว่ามั้ย Friend or Faux (2011)
(shouts, imitates gunshot)... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Normal people-- they can't help but imitate what happens in their social world.คนปกติ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ จะทำเลียนแบบ ลองดูในสังคมเราสิ Ring Around the Rosie (2011)
(imitates lightsaber turning off)(imitates lightsaber turning off) The Pulled Groin Extrapolation (2011)
I heard your little... (imitates Jess's cackle)ฉันได้ยินเสียง . Naked (2011)
[ Imitates gunshot ]แล้วเจอกันนะ คุณคาสติลโล่ . Get Carter (2011)
(imitates cat meowing)ถ้าไปเล่นเวกัส ฉันจะเพิ่มเหรียญสีควิน The Ornithophobia Diffusion (2011)
(imitates cat meowing and hissing)ฉันไม่อยากให้เธอคิดว่า ฉันคิดว่าเป็นเดท The Ornithophobia Diffusion (2011)
(imitates cat snarling and hissing)เธอเลือกเยอะนะ The Ornithophobia Diffusion (2011)
It can't imitate inorganic material.มันไม่สามารถเลียนแบบวัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์ The Thing (2011)
- [ Imitates buzzer ] - Spill it.[ เลียนแบบเสียงกริ่ง ] พูดออกมา The Choice (2012)
If I had to hear her coo... (Imitates Donna) "My boyfriend Sebastian"... (Normal voice) One more time...เซบาสเตียนเเฟนของช้านนน เเละอีกครั้ง Endgame (2013)
Now it's time to show him... (Imitates European accent) The sex kitten.คราวนี้ถึงตาที่ต้องรู้จัก ลูกแมวยั่วสวาท Read Before Use (2013)
(imitates Mrs. Patmore):ไม่ เธอทำผิดแล้ว เดซี่ Girls (and Boys) on Film (2013)
No, you're doing it wrong, Daisy. (imitates Daisy):ฉันทำไม่ได้เพราะฉันหลงรัก วิลเลี่ยม Girls (and Boys) on Film (2013)
(Imitates Sean connery as James Bond) So what do you got for us today, Q.?แล้ว วันนี้คุณมีอะไรให้เรา คิว Sabotage (2013)
(IMITATES GUNFIRE)ปืนเลียนแบบ) Scary Movie 5 (2013)
- July the second, 1776. - (imitates horn blowing)วันที่ 2 กรกฎาคม 1776 The Sisters Mills (2015)
A new drug, Dilatrin, developed by Gant Pharmaceuticals, which could have saved thousands of victims of primary vascular disease, has been ineffective because Halder has flooded the market with worthless fakes.Das neu entwickelte Präparat Dilatrin von Gant Pharmaceuticals, das Tausende von Patienten vor schwerer Gefäßverengung hätte schützen können, ist wirkungslos, weil Halder den Markt mit wertlosen Imitaten überschwemmt. The Counterfeiter (1968)
As a point of information, we've discovered that the counterfeits tend to crumble very easily.Unseren Informationen nach zerbröseln die Imitate sehr leicht. The Counterfeiter (1968)
♪ He could imitate Irving, play poker or pool, and strum on a Spanish guitar♪ He could imitate Irving, play poker or pool, and strum on a Spanish guitar Alice's Restaurant (1969)
Do they look like cheap fakes to you?Sehen die für dich wie billige Imitate aus? The Cynic, the Rat and the Fist (1977)
Mother said you gave it to her and that it was just paste.Mutter sagte, die Imitate hättest du ihr geschenkt. Every Time She Smiles (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitateA parrot can imitate human speech.
imitateBe your own person and don't imitate others.
imitateBoy often imitate their sports heroes.
imitateChildren imitate their friends rather than their parents.
imitateChildren imitate their parents' habits.
imitateChildren often try to imitate their elders.
imitateHe can imitate the rest of the family.
imitateHe imitated the works of Van Gogh.
imitateJust imitate what he does.
imitateParrots are the only animal that can imitate human speech.
imitateParrots imitate human speech.
imitateParrots often imitate human speech.
imitateSchweitzer is a man to imitate.
imitateThe children tried to imitate their teacher.
imitateThey have imitated his style in all areas except those that require special skill.
imitateThis bird can imitate the human voice.
imitateTom can imitate the singer to a hair.
imitateWell you can imitate everyone you know.
imitateYou should imitate his behavior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
เอาอย่าง(v) imitate, See also: follow, Syn. เลียนแบบ, ทำตาม, Example: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้
ปลอม(v) forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai Definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ลอก(v) imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai Definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอกเลียน(v) copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
ลอกเลียนแบบ(v) imitate, See also: copy, Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ, Example: ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น
ลักเค้า(v) imitate furtively, See also: copy someone's example furtively, plagiarize, Thai Definition: ลอบทำเอาแบบอย่างเขา
ตามอย่าง(v) imitate, See also: follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy, Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ, Example: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี, Thai Definition: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ถอด(v) copy, See also: imitate, Syn. ถ่าย, Example: ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้
ถ่ายแบบ(v) copy, See also: imitate, Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง, Example: เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ, Thai Definition: ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา
ถือตาม(v) follow, See also: copy, imitate, Syn. ทำตาม, Example: การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก
ทำตาม(v) imitate, See also: copy, obey, follow, Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม, Ant. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น, Example: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม
จำลอง(v) reproduce, See also: make a copy, imitate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ, Example: พระเจดีย์ในเวียงจันทร์จำลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ
เทียม(v) like, See also: compare, be equal to, imitate, counterfeit, Syn. เทียบเท่า, เทียมเท่า, เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาอย่าง[aoyāng] (v) EN: imitate ; follow  FR: imiter ; suivre l'exemple
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
กดหัว[kothūa] (v) EN: be kept down ; be intimitated
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ลอก[løk] (x) EN: imitate ; copy ; reproduce  FR: copier ; recopier
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
ถ่ายแบบ[thāibaēp] (v) EN: copy ; imitate
ทำตาม[tham tām] (v, exp) EN: imitate ; copy ; obey ; follow ; act according
ทำตามแบบ[tham tām baēp] (v, exp) EN: imitate
ทำตามอย่าง[tham tām yāng] (v, exp) EN: imitate
เทียม[thīem] (v) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit  FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMITATE IH1 M AH0 T EY2 T
IMITATED IH1 M AH0 T EY2 T IH0 D
IMITATES IH1 M AH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitate (v) ˈɪmɪtɛɪt (i1 m i t ei t)
imitated (v) ˈɪmɪtɛɪtɪd (i1 m i t ei t i d)
imitates (v) ˈɪmɪtɛɪts (i1 m i t ei t s)
delimitate (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪt (d ii1 l i1 m i t ei t)
delimitated (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪtɪd (d ii1 l i1 m i t ei t i d)
delimitates (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪts (d ii1 l i1 m i t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate, #2,913 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] effect; efficacy; imitate, #2,913 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #3,362 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; model; norm; pattern, #3,732 [Add to Longdo]
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, / ] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital), #4,974 [Add to Longdo]
模仿[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy; to emulate; model, #6,550 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #7,460 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy, #9,155 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / ] imitate, #9,155 [Add to Longdo]
照搬[zhào bān, ㄓㄠˋ ㄅㄢ, ] to copy; to imitate, #21,454 [Add to Longdo]
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate; to make by imitating a model, #22,000 [Add to Longdo]
仿效[fǎng xiào, ㄈㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate, #29,266 [Add to Longdo]
效法[xiào fǎ, ㄒㄧㄠˋ ㄈㄚˇ, ] to imitate; to follow the example of, #37,304 [Add to Longdo]
仿照[fǎng zhào, ㄈㄤˇ ㄓㄠˋ, 仿] to imitate, #38,271 [Add to Longdo]
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] imitate to perfection; be remarkably true to life, #39,514 [Add to Longdo]
摹仿[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, 仿] variant of 模仿; to imitate; to copy; to emulate; model, #55,149 [Add to Longdo]
因袭[yīn xí, ㄧㄣ ㄒㄧˊ, / ] to follow old patterns; to imitate existing models; to continue along the same lines, #75,858 [Add to Longdo]
依傍[yī bàng, ㄧ ㄅㄤˋ, ] to rely on; to depend on; to imitate (a model); to base a work (on some model), #77,879 [Add to Longdo]
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, / ] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher., #89,494 [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate, #934,840 [Add to Longdo]
模倣[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, ] variant of 模仿; to imitate; to copy; to emulate; model [Add to Longdo]
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
imitieren; nachahmen | imitierend; nachahmend | imitiert; nachgeahmt | er/sie imitiert; er/sie ahmt nach | ich/er/sie imitierte; ich/er/sie ahmte nachto imitate | imitating | imitated | he/she imitates | I/he/she imitated [Add to Longdo]
nicht imitiertunimitated [Add to Longdo]
künstlich { adv }imitately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アムラー[amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
ギャル男[ギャルお, gyaru o] (n) man who imitates girls in dress, hair style, etc. [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s, vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s, vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
空音[そらね, sorane] (n) imitated cry (of an animal); lie [Add to Longdo]
似せる[にせる, niseru] (v1, vt) to copy; to imitate; to counterfeit; to forge; (P) [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
準える(P);擬える;准える[なぞらえる(P);なずらえる, nazoraeru (P); nazuraeru] (v1, vt) to pattern after; to liken to; to imitate; (P) [Add to Longdo]
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r, vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise [Add to Longdo]
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp, v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity [Add to Longdo]
真似る[まねる, maneru] (v1, vt) to mimic; to imitate; (P) [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1, vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
紛える[まがえる, magaeru] (v1, vt) (arch) to imitate; to confuse [Add to Longdo]
倣う(P);傚う;慣らう[ならう, narau] (v5u, vi) (uk) to imitate; to follow; to emulate; (P) [Add to Longdo]
模す;摸す[もす, mosu] (v5s, vt) (1) (See 模する) to imitate; to copy; to mock; to replace; (2) to trace; to forge [Add to Longdo]
模する;摸する[もする, mosuru] (vs-s, vt) (1) (See 真似る) to imitate; to copy; to mock; to replace; (2) to trace; to forge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imitate \Im"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Imitated}; p. pr. &
   vb. n. {Imitating}.] [L. imitatus, p. p. of imitari to
   imitate; of unknown origin. Cf. {Image}.]
   1. To follow as a pattern, model, or example; to copy or
    strive to copy, in acts, manners etc.
    [1913 Webster]
 
       Despise wealth and imitate a dog.   --Cowlay.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce a semblance or likeness of, in form, character,
    color, qualities, conduct, manners, and the like; to
    counterfeit; to copy.
    [1913 Webster]
 
       A place picked out by choice of best alive
       The Nature's work by art can imitate. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       This hand appeared a shining sword to weild,
       And that sustained an imitated shield. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) To resemble (another species of animal, or a
    plant, or inanimate object) in form, color, ornamentation,
    or instinctive habits, so as to derive an advantage
    thereby; sa, when a harmless snake imitates a venomous one
    in color and manner, or when an odorless insect imitates,
    in color, one having secretion offensive to birds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imitate
   v 1: reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated
      the passers-by"; "Children often copy their parents or
      older siblings" [syn: {imitate}, {copy}, {simulate}]
   2: appear like, as in behavior or appearance; "Life imitate art"
   3: make a reproduction or copy of

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top