Search result for

ตามอย่าง

(16 entries)
(0.3077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามอย่าง-, *ตามอย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามอย่าง[V] imitate, See also: follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy, Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ, Example: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี, Thai definition: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, man! This time we'll do it my way!เฮ้ ทุกคน ได้เวลาแล้ว \ ทำตามอย่างที่ฉันบอก Bolt (2008)
Please tell me what you mean. Listen!คิดว่าคุณให้ทำตามอย่าง ไหนบอกมาสิ The Ramen Girl (2008)
Arsonists have to register with the cops. They keep a real close watch on them.พวกวางเพลิงจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับตำรวจ พวกเขาติดตามอย่างใกล้ชิด Emotional Rescue (2009)
Forrest, we can do this your way, or we can actually save the asset.ฟอร์เลส, เราสามารถทำ ตามอย่างที่คุณต้องการ หรือเราจะช่วย คนที่มีค่าของรัฐบาล Chuck Versus the Broken Heart (2009)
It's not cheating if everyone's doing it. We were just leveling out the playing field.มันไม่ถือว่าโกง ถ้าคนอื่นก็ทำ เราแค่ทำตามอย่างที่คนอื่น Vitamin D (2009)
But i have a personal rule about this, and i stick to it.ฉันก็มีกฏของฉันที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด Introduction to Statistics (2009)
I'll adopt the Stefan diet, only nothin' with feathers.ฉันกินตามอย่างนาย ไม่มีอะไรเลยที่มีขน History Repeating (2009)
I gotta live with the shots he calls.เพราะว่าชั้นยอมให้แซมเป็นจ่าฝูง เค้าสั่งยังไง\ชั้นก็ต้องทำตามอย่างนั้น The Twilight Saga: Eclipse (2010)
We're going to fall short.มันคงจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดไว้ Sabotage (2010)
You left a trail, boy.ทิ้งรอยไว้ให้ตามอย่างงี้.. Peleliu Hills (2010)
It wasn't until half an hour ago that I realized this is what I was wearing in my flash-forward.แล้วสักครึ่งชั่วโมงก่อน ที่ผมตระหนักชัดเจนแล้วว่า ชุดทั้งหมดนี้ที่ผมสวมอยู่ คือตามอย่างภาพอนาคตของผมเลย Future Shock (2010)
Yeah, I do want that. But that's not an outcome I can expect, not right now, not given the circumstances.ใช่ ผมอยากจะทำแบบนั้น แต่นั่นมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้ Episode #1.5 (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
follow-up(ฟอล'โลอัพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การติดตามอย่างใกล้,จดหมายตาม,หมัดตาม,หนังสือตาม
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top