Search result for

*athletic*

(175 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: athletic, -athletic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
athletic[ADJ] ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, See also: แข็งแรง, Syn. fit, muscular, strong
athletic[ADJ] ในด้านกีฬา
athletics[N] การกีฬา, Syn. sports, games

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
athletics(แอธเลท'ทิคซฺ) n. การกีฬา,การ

English-Thai: Nontri Dictionary
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athletic abilityความสามารถทางกีฬา [TU Subject Heading]
Athletic clubsสโมสรกีฬา [TU Subject Heading]
Athletic injuriesบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา [TU Subject Heading]
Athletic shoesรองเท้ากีฬา [TU Subject Heading]
Athleticsกรีฑา [TU Subject Heading]
Coaches (Athletics)ผู้ฝึกกีฬา [TU Subject Heading]
Coaching (Athletics)การฝึกสอนกีฬา [TU Subject Heading]
Athletic Injuriesบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา [การแพทย์]
Contests, Athleticกิจกรรมที่มีการแข่งขัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you have a really athletic actor, it's better.ยิ่งถ้ามีนักแสดงแข็งแรงฟิตปั๋งด้วย ผมยิ่งชอบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm looking for a guy with sandy brown hair, athletic build, blue eyes.คือฉันกำลังหาผู้ชายที่มีผมสีน้ำตาล หุ่นนักกีฬา ตาสีฟ้า The Ugly Truth (2009)
You were beautiful and athletic... and talented and smart and popular.คุณหล่อและเป็นกีฬา... . และมีพรสวรรค์ และสมาร์ท และเป็นที่ขัวญใจ Pilot (2009)
But, you know, there are very few students that ever get athletic scholarships. But there are a lot of schools that give full rides to students who excel in music.แต่เธอรู้มั้ย มีนักเรียนเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับทุนจากกีฬา แต่มีมหาลัยมากมายที่ให้ทุน กับนักเรียนที่เก่งทางด้านดนตรี นักเรียนแบบเธอ ไม่รู้สิ ถ้าเธออยากเข้ามหาลัย เธอคงไม่ต้อง... The Rhodes Not Taken (2009)
Well, they like my athletics and my good looks, my sex abilities, but they don't like me for me.พวกนั้นแค่ชอบฝีมือกีฬาของฉัน กับความหล่อ ความอึด แต่ไม่เคยชอบที่ตัวฉันเลย I Will Rise Up (2009)
This isn't academics Or athletics, mr. Hummel.นี่ไม่ใช่เรื่องวิชาเรียน หรือกีฬา คุณฮัมเมล Wheels (2009)
Pretend you're watching the athletic proceedings.ผมอยากดูใจจะขาดเลยล่ะ Pilot (2009)
If you like athletic, confident, young...ถ้าคุณชอบคนที่แข็งแรง มั่นใจ หนุ่มแน่น The Plain in the Prodigy (2009)
Logan: all proceeds are going to the school's athletic departmentทุกกระบวนการกำลังเดินหน้า ที่ฝ่ายกีฬาของโรงเรียน You're Undead to Me (2009)
Coach Cotton, we understand your interest in this young man's athletic abilities.โค้ส คอตตัน พวกเราเข้าใจว่าคุณสนใจ ในตัวเค้า The Blind Side (2009)
That the Tuohys, they have a condo in Oxford so they can attend as many athletic events as possible?ครอบครัวTuohys พวกเขามี คอนโดอยู่ที่Oxford อย่างนั้น เป็นไปได้หรือว่าพวกเขาจะเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามากมายอย่างน่าอัศจรรย์ใจ The Blind Side (2009)
In the last paragraph they talked about his superb athletic skills and how different his life might have been if he hadn't fallen behind and dropped out of school.ในย่อหน้าสุดท้ายพวกเขาพูดเกี่ยวกับ ทักษะด้านกีฬาอักยอดเยี่ยมของเขา และความแตกต่างของ วิธีการใช้ชีวิต หากเขาไม่ได้ล้มลง หลังจากออกจากโรงเรียน The Blind Side (2009)
You see? I'm quick yeah, you see? In the US, I used to take gymnastic at PAL, that's Police Athletic League, to check it, right?เห็นป่ะ ผมเร็วมาก เห็นมัย ที่อเมริกา ผมเคยเล่นยิมนาสติกที่ PAL The Karate Kid (2010)
That's a lot of hard-ons, enhanced athletic performance and spontaneous healing of physical infirmities for a town of how many?นั้นเยอะพอดูนะ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาด้วย และยังใช้ในการรักษาทางกายภาพภายในห้องพยาบาลอีกด้วย สำหรับเมืองนี้ต้องใช้เท่าไหร่กัน? Evil Is Going On (2010)
I am very tired of athletics always taking a back seat.ฉันเบื่อที่กีฬา มาทีหลังเสมอ Dream On (2010)
'B' had transferred to our school, and joined the P.E club, but it was all just athletics and they wouldn't even let him hold a racket.บีย้ายมาอยู่โรงเรียนเราและเข้าชมรมพละศึกษา ...เขาทำได้ดีแค่กรีฑาเท่านั้น... พวกนั้นไม่ยอมให้เขาจับแร็คเก็ตด้วยซ้ำ Confessions (2010)
But Brenda bright was younger, more athletic.แต่ เบรนด้า ไบรท์ ยังสาว มีกำลังมากกว่า Exit Wounds (2010)
I had very athletic calves.ฉันมีน่องที่แข็งแรงมาก Weekend at Bobby's (2010)
Ha, ha, you look great. And so athletic.ลูกเยี่ยมมาก ดูเป็นนักกีฬาสุดๆ Back to School (2010)
For your information, Axl, I have the Fall Athletic Pep Rally tomorrow.เพราะข่าวไง แอ็กเซล ฉันถึงมีงานเริ่มก่อนแข่งพรุ่งนี้ Back to School (2010)
Mr. Rasmussen, is it a problem that I have to leave sixth period early because I'm a part of the Fall Athletic Pep Rally?ครูแรทมูเซน เป็นไรไหมคะ ถ้าหนูจะเลิกคาบหกเร็วหน่อย ..เพราะว่าหนูต้องไปซ้อมงานวิ่งแข่ง Back to School (2010)
I need to wear it to the Fall Athletic Pep Rally.หนูอยากใส่มันไว้พร้อมสำหรับแข่งค่ะ Back to School (2010)
Studies show that the best way to bring in alumni donations is through a successful athletic department-- specifically, a winning football team.การศึกษาชี้ให้เห็นว่างบมากที่สุดนั่นมาจากศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ\ โดยเฉพาะสำหรับแผนกกีฬา -ทีมฟุตบอลผู้ชนะ! Audition (2010)
I have really great leadership skills, and, uh, I'm athletic, so I could help with the lifts and stuff.ผมมีทักษะผู้นำดีเลิศ -จะให้ผมช่วยยกข้าวของก็ได้นะ Audition (2010)
Small, but... athletic.ตัวเล็ก แต่... เป็นนักกีฬา The Blind Banker (2010)
Like Scott, both members were probably rejected by Fraternities or Athletic Organizations.เหมือนสก็อต สมาชิกทั้งสองถูกกำจัด โดยชมรมหรือองค์กรกีฬา Middle Man (2010)
Well, his last victim was athletic.อืม เหยื่อรายสุดท้ายของเขา เป็นนักกีฬา Devil's Night (2010)
Since you are athletic and you are not learning to be a professional, a ten-day fast track program will work for you.คุณเองก็เป็นนักกีฬา และคุณก็ไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเป็นมืออาชีพ โปรแกรมเร่งด่วน 10 วันก็น่าจะเหมาะกับคุณ Episode #1.10 (2010)
Since you are very athletic,เพราะคุณเป็นนักกีฬา เลยเรียนรู้ได้เร็ว Episode #1.11 (2010)
I thought you were just athletic, but you're quick too.ฉันคิดว่าคุณดีในเรื่องร่างกายของคุณ คุณยังอ่านใจคนเก่งอีกด้วย Episode #1.5 (2010)
- Actually you know, he is not that athletic.- เธอก็รู้นี้ เค้าไม่ได้เป็นนักกีฬา The Switch (2010)
It get's him active and athletic.เขาจะได้กระฉับกระเฉงแล้วก็แข็งแรงขึ้น The Switch (2010)
loud... and... athletic.ก็... Unforgiven (2011)
And then I joined ballet, lost a little bit of weight, found out I was athletic, joined gymnastics, then cheerleading.ฉันเลยไปเรียนบัลเลต์ ลดน้ำหนักไปนิดหน่อย รู้ตัวว่าเก่งกีฬา เลยเข้าทีมยิมนาสติก Born This Way (2011)
Leonard, the people at Nintendo can only go so far in helping us recreate an actual athletic experience.เลนเนิร์ด ฝ่ายผลิตเกมนินเทนโดทำงานหนัก เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์เล่นที่เหมือนของจริงนะ The Herb Garden Germination (2011)
Look, I'm too concentrated in athletics, and it doesn't look good on my college applications, so I just need to balance out my schedule.ฉันว่าฉันให้ความสำคัญกับกีฬามากเกินไป คงดูไม่ดีเท่าไหร่ตอนคัดตัวเข้ามหาลัย ฉันเลยต้องปรับตารางนิดหน่อย Je Suis Une Amie (2011)
- then the athletic field.- ที่เหลือก็พื้นแข็งๆละ. Save the Last One (2011)
But given your athletic ability...แต่ถึงกับทำให้ความสามารถคุณ... Out of the Chute (2011)
Okay? Kensington Athletic.โอเค , เคนซิงตัน แอทเลติค Chuck Versus the Zoom (2011)
In 1911 at the University of Missouri under Athletic Director Chester Brewer.ปี 1991 ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ภายใต้การนำของผู้กำกับกีฬา เชสเตอร์ บลูเออร์ Restless (2011)
She is naturally athletic, so I'm sure she'll ride just fine.ถ้าสาวๆ เอาไปเขียนในอินเตอร์เน็ต New Tales of the Gisaeng (2011)
No, you know she's athletic.ฉันลืมไปว่ามีนัดวันนี้ นัดดื่มเหล้าเหรอ New Tales of the Gisaeng (2011)
I can't really picture having the stress of an athletic scholarship too.ฉันคิดไม่ออกเลยว่าถ้าต้องเครียด ทุนนักกีฬาอีกจะเป็นยังไง School's Out (2012)
Also a little birdie told me that they might be doping in order to get an athletic scholarship.นกน้อยบอกฉันว่าพวกเขาอาจเล่นยา เพื่อจะเอาทุนนักกีฬา School's Out (2012)
A few of my cheerleaders were trying out for athletic scholarships. I helped a little.เอาทุนนักกีฬา ฉันเลยช่วย School's Out (2012)
Well, it is not a quiz or a trivia contest, nor is it a test of brute strength or athleticism.คือมันไม่ใช่คำถาม หรือประกวดความแข็งแกร่งหรือใช้กำลังใดๆ Would You Rather (2012)
I've had to start carrying, like, athletic shoes in my purse, 'cause I have to sprint from one sexual encounter to another.ฉันเคยคิดที่จะเริ่มวางตัว / นิค รองเท้านักกีฬาในเงินของชั้นที่สามารถหามาได้ ทำให้ผมวิ่งจาก ความสำพันธ์ทางเพศหนึ่งไปพบอีกสำพันธ์หนึ่ง Jess & Julia (2012)
Athletic?นักกีฬา ? Birds of a Feather (2012)
Someone small, lithe, athletic...คนรูปร่างเล็ก ว่องไว The Politics of Time (2012)
Brick lived for competition and athletic perfection.บริคอยู่เพื่อการแข่งขันและความแข็งแรงอย่างสมบูรณ์แบบ Heartache (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
athleticAn athletic meet is held at our school every day.
athleticAthletic boys are popular with girls in American schools.
athleticHe took part in the athletic meeting.
athleticIn case of rain, the athletic meeting will be called off.
athleticI took part in the athletic meeting.
athleticIt was announced that the athletic meet would be put off.
athleticJane had her hair cut short before the athletic meeting.
athleticMy family are all athletic.
athleticOur athletic meet took place only three days ago.
athleticOwing to the rain, the athletic meeting was put off.
athleticRain or shine, the athletic meet will be held.
athleticThe athletic meeting has been postponed until the first fine day.
athleticThe athletic meeting was put off.
athleticThe athletic meeting went on as scheduled.
athleticThe athletic meeting will be put off.
athleticThe athletic meet is an annual event.
athleticThe athletic meet took place on October 15.
athleticThe athletic meet was postponed due to rain.
athleticThe athletic meet was put off until next week.
athleticThe boy put on his athletic shoes and ran outside.
athleticThe Greeks used to hold a big athletic meet.
athleticThere is an athletic meet soon.
athleticThe weather is unfavorable for our athletic meet today.
athleticWe are supposed to take part in the athletic meet tomorrow.
athleticWe participated in the athletic meet of our company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำสัน[V] be sturdy, See also: be stout, be stalwart, be muscular, be robust, be brawny, be athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: กระทิงโทนตัวนั้นรูปร่าง สีสันก็คล้ายๆ แม่ แต่สูงและล่ำสันกว่าแม่หน่อย, Thai definition: ี่ใหญ่โตแข็งแรง
ล่ำสัน[ADJ] sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
กรีฑา[N] athletics, See also: track and field sports, Example: ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมีการแข่งขันกรีฑารวมอยู่ด้วย, Thai definition: กีฬาประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทลู่ และประเภทลาน
กรีฑาสถาน[N] stadium, See also: athletic grounds, Example: ประธานได้เปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2505 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา 28 พฤศจิกายน 2505, Thai definition: สถานที่เล่นกีฬา
ล่ำ[ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง
ล่ำ[ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลเบา[TM] (Bilbao) EN: Athletico Bilbao   FR: Bilbao ; Athletico Bilbao [m]
กีฬา[n.] (kīlā) EN: sport ; athletic game   FR: sport [m] ; jeu sportif [f]
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics   FR: athlétisme [m]
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics   FR: athlétisme [m]
กรีฑาสถาน[n. exp.] (krīthāsathān) EN: stadium ; athletic grounds   FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
หมู่บ้านนักกีฬา[n. exp.] (mūbān nakkīlā) EN: athletic village   
งานกรีฑา[n. exp.] (ngān krīthā) EN: athletic meeting ; sports meeting   FR: réunion d'athlétisme [f] ; meeting (d'athlétisme) [m]
วีแกน[TM] (Wīkaēn) EN: Wigan ; Wigan Athletic   FR: Wigan

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHLETIC    AE0 TH L EH1 T IH0 K
ATHLETICS    AE0 TH L EH1 T IH0 K S
ATHLETICISM    AE0 TH L EH1 T AH0 S IH2 Z M
ATHLETICALLY    AE0 TH L EH1 T AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
athletic    (j) (a1 th l e1 t i k)
athletics    (n) (a1 th l e1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Athletik {f}athleticism [Add to Longdo]
Leichtathletik {f}athletics [Add to Longdo]
Schwerathletik {f} [sport]heavy athletics [Add to Longdo]
athletisch {adj} | athletischer | am athletischstenathletic | more athletic | most athletic [Add to Longdo]
athletisch {adv}athletically [Add to Longdo]
kräftig {adj}athletic [Add to Longdo]
sportlich (Aussehen) {adj}athletic; sporty [Add to Longdo]
unsportlich {adj} | unsportlicher | am unsportlichstenunathletic | more unathletic | most unathletic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P) [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アスレチックス[, asurechikkusu] (n) athletics [Add to Longdo]
アスレチックフィールド[, asurechikkufi-rudo] (n) athletic field [Add to Longdo]
スポーツ万能[スポーツばんのう, supo-tsu bannou] (n,adj-na,adj-no) athletic; good at sports [Add to Longdo]
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity [Add to Longdo]
フィールドアスレチック[, fi-rudoasurechikku] (n) field athletic [Add to Longdo]
ペース配分[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n,vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself [Add to Longdo]
ランニングシャツ[, ranningushatsu] (n) athletic-style shirt (wasei [Add to Longdo]
レコード[, reko-do] (n) (1) record (e.g. LP); (2) record (e.g. athletics); (P) [Add to Longdo]
運動音痴[うんどうおんち, undouonchi] (n) having slow reflexes; being nonathletic; person who is not athletic [Add to Longdo]
運動会[うんどうかい, undoukai] (n) athletic meet; sports day; (P) [Add to Longdo]
運動競技[うんどうきょうぎ, undoukyougi] (n) athletic sports; athletics [Add to Longdo]
運動公園[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium [Add to Longdo]
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader [Add to Longdo]
記録会[きろくかい, kirokukai] (n) track meet; athletic event for recording official times [Add to Longdo]
競技会[きょうぎかい, kyougikai] (n) athletic meet [Add to Longdo]
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF [Add to Longdo]
国体[こくたい, kokutai] (n) (1) (See 国家体制) national polity; (2) National Athletic Meet; (P) [Add to Longdo]
国民体育大会[こくみんたいいくたいかい, kokumintaiikutaikai] (n) national athletic meet [Add to Longdo]
世界陸上[せかいりくじょう, sekairikujou] (n) World Championships in Athletics [Add to Longdo]
全国大会[ぜんこくたいかい, zenkokutaikai] (n) national convention; national athletic meet [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P) [Add to Longdo]
体育祭[たいいくさい, taiikusai] (n) athletic festival [Add to Longdo]
陸連[りくれん, rikuren] (n) (abbr) track-and-field association; athletics association [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] athletic supporter [Add to Longdo]
十项[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] ten items; decathlon (athletics) [Add to Longdo]
城市运动会[chéng shì yùn dòng huì, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] National Games, Chinese athletics competition, organized every four years since 1988 [Add to Longdo]
城运会[chéng yùn huì, ㄔㄥˊ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] abbr. for 城市運動會|城市运动会, National Games, Chinese athletics competition, organized every four years since 1988 [Add to Longdo]
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track events (athletics competition) [Add to Longdo]
手榴弹[shǒu liú dàn, ㄕㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄢˋ, / ] hand grenade; shot put (athletics event) [Add to Longdo]
检录[jiǎn lù, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] roll-call (e.g. at athletics event); check the record [Add to Longdo]
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, ] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf) [Add to Longdo]
球鞋[qiú xié, ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, ] athletic shoes [Add to Longdo]
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] track and field (athletics) [Add to Longdo]
田赛[tián sài, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ, / ] field events (athletics competition) [Add to Longdo]
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] vigorous and nimble; athletic [Add to Longdo]
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament [Add to Longdo]
竞走[jìng zǒu, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄡˇ, / ] walking race (athletics event) [Add to Longdo]
兴奋剂[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] stimulant; doping (in athletics) [Add to Longdo]
举重[jǔ zhòng, ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] weight-lifting (athletics) [Add to Longdo]
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, / ] racetrack; field (for athletics competition) [Add to Longdo]
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, ] athletic track; runway; track [Add to Longdo]
跨栏[kuà lán, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] hurdles; hurdle race (athletics) [Add to Longdo]
跨栏比赛[kuà lán bǐ sài, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, / ] hurdling; hurdles race (athletics event) [Add to Longdo]
跳远[tiào yuǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] long jump (athletics) [Add to Longdo]
跳高[tiào gāo, ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, ] high jump (athletics) [Add to Longdo]
轻量级[qīng liàng jí, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] light-weight class (in athletics) [Add to Longdo]
铅球[qiān qiú, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, / ] shot put (athletics event) [Add to Longdo]
链球[liàn qiú, ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] throwing the hammer (athletics event) [Add to Longdo]
铁饼[tiě bǐng, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄧㄥˇ, / ] throwing the discus (athletics event) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Athletic \Ath`let"ic\, a. [L. athleticus, Gr. ?. See {Athlete}.]
   1. Of or pertaining to athletes or to the exercises practiced
    by them; as, athletic games or sports.
    [1913 Webster]
 
   2. Befitting an athlete; strong; muscular; robust; vigorous;
    as, athletic Celts. "Athletic soundness." --South. --
    {Ath*let"ic*al*ly}, adv.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top