ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饼-, *饼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饼, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] rice-cake, pastry, biscuit
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  并 (bìng ㄅㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 2,359

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] round flat cake; cookie; cake; pastry, #6,129 [Add to Longdo]
[yuè bǐng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] moon cake (esp. for the Mid-Autumn Festival), #8,590 [Add to Longdo]
[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
[xiàn bǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] Chinese meat pie; pasty, #21,361 [Add to Longdo]
[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, / ] baked seseme seed coated cake, #22,064 [Add to Longdo]
[dà bǐng, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] large flat bread, #26,531 [Add to Longdo]
[ròu bǐng, ㄖㄡˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] meat patty, #41,375 [Add to Longdo]
[yóu bǐng, ㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] deep-fried pancake, #51,511 [Add to Longdo]
[bǐng zi, ㄅㄧㄥˇ ㄗ˙, / ] maize or millet pancake, #52,619 [Add to Longdo]
[báo bǐng, ㄅㄠˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] thin flat cake; pancake; pizza, #53,246 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
come with me and I'll promise you the finest venison pasty...[CN] 跟我来 我会给你最美味的鹿肉馅 The Adventures of Robin Hood (1938)
Sugar.[CN] 甜 Episode #1.6 (1990)
- Of blinis and sour cream. - The Russia of pirozhki.[CN] 俄式薄煎和酸奶油 俄国的小馅 Ninotchka (1939)
Well, I'd better go and see if I can find some biscuits or something.[CN] 那我去找找看能不能 找点干什么的 Cavalcade (1933)
How about me making us a big stack of flapjacks?[CN] 我去做一些馅怎么样? Bordertown (1935)
And, boy, can I make flapjacks![CN] 孩子, 我能去做点馅吗! Bordertown (1935)
- Moon pie.[CN] - 月球 Elvis and Anabelle (2007)
Found some potted meat and biscuits and Worcester sauce and... War declared official![CN] 干来了,战争爆发了 Cavalcade (1933)
-Cookie?[CN] -干? Hot Shots! Part Deux (1993)
... andthebiggestyou everate.[CN] 你从没吃过这么大的馅 The Adventures of Robin Hood (1938)
I hear ya[CN] 这里有刚做好热腾腾的糕 Episode #1.8 (2004)
Cookies.[CN] 曲奇... City Under Siege (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top