Search result for

กีฬา

(105 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีฬา-, *กีฬา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กีฬาสี (n ) Sport Day

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฬา[N] sport, See also: game, exercise, Example: นักกีฬาเมื่อเลิกเล่นกีฬาก็ลงพุงกลายเป็นคนอ้วนไป, Thai definition: กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบำรุงแรง หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต, Notes: (บาลี)
กีฬาในร่ม[N] indoor sports, See also: indoor game, Ant. กีฬากลางแจ้ง, Example: นอกจากไพ่ตองแล้ว กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่าง คือ บิลเลียดและหมากรุก, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายในตัวอาคาร
กีฬาทางน้ำ[N] marine sport, See also: water sport, Ant. กีฬาทางบก, Example: ลูกชายฉันชอบเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด จนตัวดำเป็นเหนี่ยงขึ้นทุกวัน, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: กีฬาที่เล่นและแข่งขันในน้ำ
กีฬากลางแจ้ง[N] outdoor sports, See also: outdoor game, Ant. กีฬาในร่ม, Example: ช่วงฤดูหนาวที่สภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป ถูกหิมะปกคลุมมักเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายนอกตัวอาคาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กีฬาน. กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกากำหนด เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ หมากรุก ปีนเขา ล่าสัตว์. (ป.). (ดู กรีฑา ๑).
สกีกีฬาอย่างหนึ่ง ผู้เล่นยืนบนแผ่นสกี แล้วไถตัวให้ลื่นไถลลงไปตามเนินเขาที่มีหิมะปกคลุม โดยมีไม้คู่หนึ่งสำหรับยันหรือถ่อเวลาเล่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College sportsกีฬามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Extreme sportsกีฬาที่ท้าทาย [TU Subject Heading]
Horse sportsกีฬาที่ต้องขี่ม้า [TU Subject Heading]
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]
Sportsกีฬา [TU Subject Heading]
Sports and stateกีฬากับรัฐ [TU Subject Heading]
Sports and tourismกีฬากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Sports for childrenกีฬาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Sports for people with disabilitiesกีฬาสำหรับคนพิการ [TU Subject Heading]
Sports medicineกีฬาเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม Night and Fog (1956)
He was sure that he had the Negro, who was a fine man and a great athlete... ... beaten.เขาแน่ใจว่าเขามีนิโกร ที่เป็นคนดีและเป็นนักกีฬาที่ดี พ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)
Damn sporting of you, sir.กีฬาประณามของคุณครับ How I Won the War (1967)
"Alone among God's primates, he kills for sport or lust or greed."อยู่ท่ามกลางเทพเจ้าวานร มันฆ่าเพื่อเป็นกีฬา เพื่อตัณหา Beneath the Planet of the Apes (1970)
How about this leaflet, "Famous Jewish Sports Legends"?ใบปลิวนี่ดีมั้ยคะ "ตำนานกีฬายิวที่มีชื่อเสียง" Airplane! (1980)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
What's the matter, Mitch? Don't you like water sports?เรื่องที่ มิทช์ คืออะไร คุณไม่ชอบกีฬาน้ำ First Blood (1982)
Yankee Stadium, September.สนามกีฬาแยงกีกันยายน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Steady, old chap. It's all in a day's sport.มั่นคงเก่า คน มันทั้งหมดในกีฬาของวัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sport and blood, Sir Evelyn.กีฬาและเลือดเซอร์ เอฟลึน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There was 20 mannequins with tennis rackets coming out of.......มีหุ่นโชว์ตั้ง 20 ตัวในชุดกีฬาเทนนิส พร้อมกับถือไม้เทนนิสหวดลูกไปมา ... Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬา[n.] (kīlā) EN: sport ; athletic game   FR: sport [m] ; jeu sportif [f]
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics   FR: athlétisme [m]
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng nām) EN: water sports ; marine sports   FR: sport nautique [m]
กีฬาฟุตบอล[n. exp.] (kīlā futbøn) EN: football ; soccer   FR: football [m]
กีฬายิงธนู[n. exp.] (kīlā ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
กีฬาอาชีพ[n. exp.] (kīlā āchīp) EN: professional sport   FR: sport professionnel [m]
กีฬาเรือใบ[n. exp.] (kīlā reūabai) EN: sailing ; yachting   FR: voile [f] ; yachting [m] (vx)
กีฬาแฮนด์บอล[n. exp.] (kīlā haēnbøn) EN: handball   FR: handball [m]
กีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (Kīlā Ōlimpik) EN: Olympic Games ; Summer Games   FR: Jeux olympiques [mpl] : Jeux [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., S. play-off
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
heat(n ) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball game[N] กีฬาเบสบอล (คำไม่เป็นทางการ), Syn. baseball
baseball[N] กีฬาเบสบอล, See also: ลูกเบสบอล
basketball[N] บาสเกตบอล, See also: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม
bowling[N] กีฬาโบว์ลิ่ง, Syn. ninepins
bullfight[N] กีฬาสู้วัวในสเปน
bungee jumping[N] กีฬากระโดดจากสะพานหรือหน้าผาสูง, Syn. bungee
coursing[N] กีฬาล่าสัตว์ (โดยใช้สุนัขดมกลิ่น)
cricket[N] กีฬาคริกเก็ต
discus[N] กีฬาขว้างจักร
field event[N] กีฬากรีฑากลางแจ้ง (ไม่รวมประเภทลู่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
athlete(แอธ'ลีท) n. นักกีฬา,นักกรีฑา
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)

English-Thai: Nontri Dictionary
aquatics(n) กีฬาทางน้ำ
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
athlete(n) นักกรีฑา,นักกีฬา
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา
baseball(n) กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
bowling(n) กีฬาโบว์ลิ่ง
bullfight(n) กีฬาสู้วัว
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
caving (n ) กีฬาหรือกิจกรรมสำรวจและปีนถ้ำ the activity or sport of exploring and climbing in underground caves and passages
See also: R. exploring caves
เปตอง[Petanque] (n) กีฬาเปตอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テニス[てにす, tenisu] (n) กีฬาเทนนิส
マラソン[まらそん, marason] (n) กีฬาวิ่งมาราธอน
体操[たいそう, taisou] (n) กีฬายิมนาสติก
卓球[たっきゅう, takkyuu] (n) กีฬาปิงปอง
柔道[じゅうどう, juudou] (n) กีฬายูโด มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น ปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วโลก
水球[すいきゅう, suikyuu] (n) กีฬาโปโลน้ำ
競泳[きょうえい, kyouei] (n) กีฬาว่ายน้ำ
重量挙げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] (n) กีฬายกน้ำหนัก
野球[やきゅう, yakyuu] (n) กีฬาเบสบอล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スパーツ[すぱーつ, supatsu] (n) กีฬา
アーチェリー[ああちぇりい, aacherii] (n) กีฬายิงธนู(สากล) , See also: S. 洋弓,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
重量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting

German-Thai: Longdo Dictionary
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา
Sport treibenเล่นกีฬา
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
zurzeit(adv) |คำย่อ zz. หรือ zzt.| ปัจจุบัน, ในขณะนี้ เช่น Golf ist zurzeit ein beliebter Sport. กอล์ฟเป็นกีฬาที่กำลังนิยมในขณะนี้, See also: S. gegenwärtig,
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, See also: S. Ringrichter
Sportler(n) |der, pl. Sportler| นักกีฬาชาย เช่น Es ist jedoch eine Tatsache, dass zahlreiche Sportler, die Schnellkraft- und Muskelsportarten betreiben, Topathleten sind.
Sportlerin(n) |die, pl. Sportlerinnen| นักกีฬาหญิง เช่น Bei jugendlichen Sportlerinnen, die Sportarten betreiben, bei denen das Körpergewicht eine Rolle spielt, wurde über eine höhere Prävalenz von Menstruationsstörungen berichtet als bei Sportlerinnen, die in anderen Sportarten aktiv sind.

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล
voile(n) |f| กีฬาแล่นเรือใบ เช่น aller faire de la voile

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top