ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รสนิยม

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รสนิยม-, *รสนิยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสนิยม[N] taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
รสนิยมต่ำ[V] have low taste, See also: have poor taste, be plebeian, Ant. รสนิยมสูง, Example: การแต่งกายของหล่อนบ่งบอกว่าหล่อนนั้นรสนิยมต่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รสนิยม(รดสะนิยม, รดนิยม) น. ความนิยมชมชอบ, ความพอใจ, เช่น เขามีรสนิยมในการแต่งตัวดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, never mind. I always did say that Englishmen have strange tastes.ช่างเถอะ ฉันพูดอยู่เสมอว่า ผู้ชายอังกฤษมีรสนิยมแปลกๆ Rebecca (1940)
I forgot what good gasoline tastes like.ฉันลืมสิ่งที่ รสนิยมที่ดีเช่นน้ำมันเบนซิน The Ugly American (1963)
All in the sweet name of peace.มีอํานาจทําลายล้างอย่างมีรสนิยม Beneath the Planet of the Apes (1970)
No style, no taste.ขาดสไตล์ ไร้รสนิยม The Road Warrior (1981)
I see your taste in friends hasn't changed.ดูเหมือนว่า รสนิยมการหาเพื่อนของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Count really has good taste.ท่านเคานท์ช่าง มีรสนิยมดีจริงๆ Vampire Hunter D (1985)
I've never known a cockroach with good taste, but I've known plenty that taste... good.ฉันไม่เคยเจอแมลงสาบ ที่มีรสนิยมดีสักตัว ฉันเจอแต่ ตัวที่รสชาติ... อร่อย An American Tail (1986)
I have high standards!ฉันน่ะมีรสนิยมสูงนะจะบอกให้ Akira (1988)
I have high standards!ฉันน่ะมีรสนิยมสูงนะจะบอกให้ Akira (1988)
Whoever sold you those suits had a sense of humor.ใครก็ตามที่ขายสูทนี่ให้นาย รสนิยมห่วยชะมัด Goodfellas (1990)
So she has taste.เธอมีรสนิยมไง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Yeah, I can see your tastes are extravagant.รสนิยมคุณวิไลไม่เลว The Bodyguard (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รสนิยม[n.] (rotniyom) EN: taste ; liking ; preference ; fondness   FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom tam) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tacky[SL] รสนิยมต่ำ
taste[N] รสนิยม, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, judgment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
highbrow(ไฮ'เบรา) n. ผู้ (ถือดีว่า) มีการศึกษาสูง รสนิยมสูง, See also: highbrowism n.
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.

English-Thai: Nontri Dictionary
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
flavour(n) รสชาติ,กลิ่น,รสนิยม
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสนิยม
Das ist nicht mein Geschmack.มันไม่ใช่รสนิยมของฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top