ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aftertaste

AE1 F T ER0 T EY2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aftertaste-, *aftertaste*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftertaste(n) รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has an aftertaste because you beat it too much.ยังมีรสติดคอก็เพราะ เธอตีมันมากเกินไป Yougashiten koandoru (2011)
These older scotches have a subtle smoky aftertaste that's... divine.นี่คือ เหล้า สก๊อตเก่าแก่ มันมีกลิ่นที่อ่อนโยน น่าลุ่มหลง Family Time (2012)
I enjoy anything that masks the bitter aftertaste of poison.ข้าชอบทุกอย่างที่ผ่านการตรวจสอบยาพิษแล้ว Into the Deep (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aftertasteIt leaves a bad aftertaste.
aftertasteThe audience was immersed in an aftertaste of the concert.
aftertasteThe quarrel left an unpleasant aftertaste.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFTERTASTE AE1 F T ER0 T EY2 S T
AFTERTASTES AE1 F T ER0 T EY2 S T S
AFTERTASTES AE1 F T ER0 T EY2 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachgeschmack { m } | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
後口;あと口[あとくち, atokuchi] (n) (1) aftertaste; (2) later (in line or in turn, etc.) [Add to Longdo]
後味[あとあじ, atoaji] (n) aftertaste [Add to Longdo]
切れ上がる;切れ上る[きれあがる, kireagaru] (v5r, vi) to turn up (at the edge); to leave a clean aftertaste [Add to Longdo]
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aftertaste \Aft"er*taste`\, n.
     A taste which remains in the mouth after eating or drinking.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aftertaste
      n 1: an afterimage of a taste

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top