ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sip

S IH1 P   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sip-, *sip*
English-Thai: Longdo Dictionary
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sip[VT] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
sip[VI] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
siphon[VT] ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ, See also: ดูดน้ำออกด้วยหลักความกดอากาศ, Syn. conduct, pipe, transmit
siphon[N] ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ
siphon off[PHRV] ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย, Syn. siphon out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sip(ซิพ) vt.,vi. จิบ,ดื่มทีละนิด,ดื่มจิบ n.. การจิบ,การดื่มทีละนิด,การดื่มจิบ,ปริมาณเล็กน้อยของการจิบ ,ซิป <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า single in-line processor หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ SIMM ผิดกันแต่ว่า SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู SIMM เปรียบเทียบ, Syn. tipple,nip,imbibe
siphon(ไซ'เฟิน) n. กาลักน้ำ,ท่อดูดของสัตว์,ท่อเก็บน้ำ. vt.,vi. ถ่ายของเหลวโดยใช้ท่อดูดดังกล่าว., Syn. syphon., See also: siphonal,siphonic adj.
diabetes insipidusโรคเบาจืด
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
gossip(กอส'ซิพ) n. การ (คำ) นินทา,การ (คำ) ซุบซิบ,คนที่ชอบนินทาคน vi. นินทา,ซุบซิบ., See also: gossipingly adv. gossipy adj., Syn. hearsay, See also: gossipry n.
gossipmonger(n. คนที่ชอบนินทาคนอื่น,คนที่ชอบซุบซิบ
gossipy(กอส'ซะพี) adj. ชอบนินทา,ชอบซุบซิบ., See also: gossipiness n.
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll

English-Thai: Nontri Dictionary
sip(vt) จิบ
siphon(n) ท่อเก็บน้ำ,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
gossip(n) คำนินทา,การซุบซิบนินทา
gossip(vi) พูดซุบซิบ,นินทา,กล่าวขวัญถึง
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sipes; knife cutsร่องดอกละเอียด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
siphonท่อ [สาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siphonogamousไซโฟโนแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siphonosteleไซโฟโนสตีล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siphon กาลักน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
siphonsiphon, กาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphonsiphon, ท่อเชื่อมกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphonsiphon, ทางน้ำใต้ดินแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siphon barometerบารอมิเตอร์แบบไซฟอน หรือกาลักน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
siphon spillwaysiphon spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take a sip of brandy.จิบเหล้าบรั่นดี Idemo dalje (1982)
You think I could have a sip of that?คุณคิดว่าผมจะได้จิบที่? Pulp Fiction (1994)
Would you like a sip of my beer?แอนดี้ จิบเบียร์สักหน่อยมั้ย Bicentennial Man (1999)
Joseph, don't take another sip of that water.โจเซฟ อย่าจิบน้ำในแก้วนั้นอีก Unbreakable (2000)
You're aliar. Because I see sip and then I see sepia.ปู่ขี้โกหก เพราะว่ามีแค่ sip Ken Park (2002)
A sip of this will make you feel better.ลองกินนี่ดู เผื่อจะดีขึ้น My Girl and I (2005)
I didn't have a sip of beer until college, and I threw up all over the quad.-เฮนรี่ คือ มันอาจดีกับเขาแล้ว บางที ให้เขาได้เรียนรู้บ้าง Grin and Bear It (2007)
- A sip is all it takes.-แค่จิบเดียวก็เห็นผล Enchanted (2007)
And maybe you could put on some music. So that she can sip and swing!บางทีเธอน่าจะเพิ่มเสียงเพลง จากนั้นก็จิบแล้วโยกไปโยกมา! Namastey London (2007)
I need two bottles grape cough syrup, one pound MMs, no brown, and my lucky arcade game from the Gas 'N Sip in Tarzana.ฉันต้องการยาแก้ไอรสองุ่น 2 ขวด MM 1 ปอนด์, ไม่เอาสีน้ำตาลนะ และไพ่นำโชคจาก ปั๊ม'N Sip ในทาร์ซาน่า Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
I'm not going to sit home and sip soup.ผมจะไม่กลับไปบ้านเพื่อนั่งชิมซุปหรอกนะ Veritas (2008)
- Can I have a sip of that?-ขอเติมได้มั้ย Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sipHe sipped the hot coffee slowly.
sipI enjoy sipping on a Margarita with salt around the rim.
sipI had to sip the coffee because it was too hot.
sipIt's nice to sip and savour drinks other than beer as well from time to time.
sipMaking love to a expressionless woman is like sipping soup without any seasoning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซด[V] sip, See also: nip, imbibe, Syn. จิบ, Example: เธอปล่อยให้สามีซดกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวตรงบริเวณหน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่กินน้ำร้อน น้ำชา หรือน้ำแกงร้อน ทีละน้อยๆ
กาลักน้ำ[N] siphon, See also: syphon, Example: ท่านจะทำโครงการผันน้ำจากแม่โขงด้วยระบบกาลักน้ำ, Thai definition: เครื่องมืออย่างง่ายซึ่งอาศัยความดันของอากาศเพื่อใช้ถ่ายเทของเหลวออกจากภาชนะ โดยใช้หลอดหรือท่อที่ใช้ถ่ายเทของเหลวจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า โดยไหลผ่านระดับที่สูงกว่าระดับทั้ง 2 นั้น
จิบ[V] sip, See also: taste, drink, Syn. ลิ้ม, Example: นายทหารกุมกำลังของกองทัพบกร่วมวงจิบสุราสรวลเสเฮฮากันอยู่ในงานเลี้ยงต้อนรับนายทหารใหม่ของเหล่าปืนใหญ่, Thai definition: ดื่มทีละนิด
ดื่ม[V] drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
ถอน[V] drink, See also: sip, guzzle, gulp, Example: รุ่งเช้าผมต้องตื่นขึ้นมาถอน เพื่อให้สร่างเมา, Thai definition: ดื่มเหล้าโดยถือว่าแก้เมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab   
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter

CMU English Pronouncing Dictionary
SIP S IH1 P
SIPA S IY1 P AH0
SIPE S AY1 P
SIPS S IH1 P S
SIPP S IH1 P
SIPES S AY1 P S
SIPOS S AY1 P OW0 Z
SIPLE S AY1 P AH0 L
SIPHON S AY1 F AH0 N
SIPPEL S IH1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sip (v) sˈɪp (s i1 p)
sips (v) sˈɪps (s i1 p s)
siphon (v) sˈaɪfən (s ai1 f @ n)
sipped (v) sˈɪpt (s i1 p t)
siphons (v) sˈaɪfənz (s ai1 f @ n z)
sipping (v) sˈɪpɪŋ (s i1 p i ng)
siphoned (v) sˈaɪfənd (s ai1 f @ n d)
siphoning (v) sˈaɪfənɪŋ (s ai1 f @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四平[Sì píng, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ, ] Siping prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China, #39,511 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] sip; spit, #42,946 [Add to Longdo]
四平市[Sì píng shì, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Siping prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China, #67,189 [Add to Longdo]
虹吸管[hóng xī guǎn, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ, ] siphon, #149,216 [Add to Longdo]
[, ㄐㄧˋ, / ] sip, #244,946 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] sip; suck, #864,285 [Add to Longdo]
啜饮[chuò yǐn, ㄔㄨㄛˋ ㄧㄣˇ, / ] sip [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siphon {m}siphon; syphon [Add to Longdo]
Sippe {f}family; tribe [Add to Longdo]
Sippe {f}clan [Add to Longdo]
Sippe {f}kin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
ゴシップメーカー[, goshippume-ka-] (n) gossip maker [Add to Longdo]
サイフォン;サイホン[, saifon ; saihon] (n) siphon [Add to Longdo]
プラズモン[, purazumon] (n) plasmon (quasiparticle resulting from the quantization of plasma oscillations) [Add to Longdo]
ミシシッピ鰐[ミシシッピわに, mishishippi wani] (n) (uk) American alligator (Alligator mississippiensis) [Add to Longdo]
ルリスズメダイ属[ルリスズメダイぞく, rurisuzumedai zoku] (n) Chrysiptera (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
悪舌[あくぜつ;あくした, akuzetsu ; akushita] (n) evil tongue; gossip [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゴシップ[ごしっぷ, goshippu] GOSIP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sip \Sip\, v. i.
   To drink a small quantity; to take a fluid with the lips; to
   take a sip or sips of something.
   [1913 Webster]
 
      [She] raised it to her mouth with sober grace;
      Then, sipping, offered to the next in place. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sip \Sip\, n.
   1. The act of sipping; the taking of a liquid with the lips.
    [1913 Webster]
 
   2. A small draught taken with the lips; a slight taste.
    [1913 Webster]
 
       One sip of this
       Will bathe the drooping spirits in delight
       Beyond the bliss of dreams.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A sip is all that the public ever care to take from
       reservoirs of abstract philosophy.  --De Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sip \Sip\ (s[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Sipped} (s[i^]pt); p.
   pr. & vb. n. {Sipping}.] [OE. sippen; akin to OD. sippen, and
   AS. s?pan to sip, suck up, drink. See {Sup}, v. t.]
   1. To drink or imbibe in small quantities; especially, to
    take in with the lips in small quantities, as a liquid;
    as, to sip tea. "Every herb that sips the dew." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw into the mouth; to suck up; as, a bee sips nectar
    from the flowers.
    [1913 Webster]
 
   3. To taste the liquor of; to drink out of. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       They skim the floods, and sip the purple flowers.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sip
   n 1: a small drink
   v 1: drink in sips; "She was sipping her tea"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIP
     Session Initiation Protocol (IETF, VoIP, ENUM, RFC 2543)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIP
     SCSI-3 Interlocked Protocol (SAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIP
     SMDS Interface Protocol (SMDS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIP
     Simulated Input Processor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIP
     Strategische InformationsPlanung (IM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIP
     Symbolic Input Program
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top