ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กบฏ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กบฏ-, *กบฏ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, revolutionary, Syn. ผู้ทรยศ, ขบถ, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
กบฏ[V] revolt, See also: rebel, Syn. ทรยศ, Example: ขุนศึกเม็กซิโกนั้นเดี๋ยวกบฏ เดี๋ยวปฏิวัติ นองเลือดกันพอควร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
กบฏ[V] rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบฏ(กะบด) ก. ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ทรยศ, ขบถ ก็ว่า.
กบฏ(กะบด) น. การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ความทรยศ
กบฏผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
กบฏขบถ ก็ว่า
กบฏเป็นฐานความผิดอาญา ที่เกี่ยวกับการล้มล้างรัฐธรรมนูญ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ และการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครอง.
ขบถกบฏ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กบฏการประทุษร้าย การทรยศต่ออาณาจักร
คำที่มักเขียนผิด คือ กบฎ [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traitor! Traitor!ไอ้ทรยศ กบฏ The Great Dictator (1940)
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ Yellow Submarine (1968)
Insurgents.พวกกบฏ Gandhi (1982)
Captain Blumburtt was just telling me something of the interesting history of the palace-- the importance it played in the mutiny.กัปตัน Blumburtt ก็แค่บอกฉัน บางสิ่งบางอย่างของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ palace-- ความสำคัญมันเล่นในกบฏ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It seems the British never forget the Mutiny of 1857.ดูเหมือนว่าอังกฤษไม่มีวันลืมกบฏ 1857 Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yes, well, you know, I think there are other events-- before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive-- that are more interesting.ใช่, ดี, คุณรู้ว่าผมคิดว่ามี events- - อื่น ๆ ก่อนที่กบฏจะกลับศตวรรษ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
What? Jafar? You, you traitor!อะไรนะ จาฟา เจ้า เจ้ากบฏ Aladdin (1992)
Even as Dr. Green watched them through the window looking for any sign of conspiracy.แม้แต่ ดร. กรีน มองพวกเขา ผ่านทางหน้าต่าง... ...มองหาสัญลักษณ์ของการคิดกบฏ Basic Instinct (1992)
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging...คุณไม่ต้องเสียค่า กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
-Y es, our duty... to inform you that there are riots in Paris.ต้องกราบทูลข่าวกบฏในปารีส The Man in the Iron Mask (1998)
Riots?กบฏรึ The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insurgent[N] กบฏ, See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง, Syn. rebel, revolter
revolt[VI] ปฏิวัติ, See also: กบฏ, จลาจล, Syn. mutiny, rebel, resist
rise[VI] ลุกฮือ, See also: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้, Syn. rebel, revolt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative,conspiratorial,conspiratory adj., Syn. plot
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
insurrection(อินซะเรค'เชิน) n. การกบฏ,การจลาจล., See also: insurrectional adj. insurrectionism n. insurrectionist n., Syn. revolt
insurrectionary(อินซะเรค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการกบฏ,ซึ่งทำให้เกิดการกบฏ. n. กบฏ
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion

English-Thai: Nontri Dictionary
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
conspirator(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้คิดการกบฏ
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top