ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soulful

S OW1 L F AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soulful-, *soulful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soulful[ADJ] เต็มไปด้วยความรู้สึก, Syn. sensitive, eloquent

English-Thai: Nontri Dictionary
soulful(adj) เต็มไปด้วยอารมณ์,ดูดดื่ม,แสลงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're... smoking hot and... fun and soulful and... age apropriate.คุณหล่อเลิศสุดๆ และ สนุก และ เต็มไปด้วยความรู้สึก และ That Night, a Forest Grew (2007)
Sam and deantraded soulful lo"แซมและดีนมองหน้ากัน" The Monster at the End of This Book (2009)
And you don't like him staring at you with his soulful little eyes?และคุณไม่ชอบให้เขาจ้องมองหน้าคุณ ด้วยวิญญาณของเขา และสายตาน้อยๆ ของเขา The Beginning in the End (2010)
Can you put mine on for me, em? ( male vocalist sings soulful song )ใส่ให้ฉันหน่อยสิ เอ็ม? The Jenna Thing (2010)
It's just too bad Luke doesn't have Adam's soulful eyes.แค่แย่มากที่ลุคไม่ได้มี สายตาเปี่ยมจิตวิญญาณแบบอดัม Loner (2011)
For my money, she has the most soulful voice here at McKinley.จากความคิดฉัน เธอมี เสียงเปี่ยมจิตวิญญาณที่สุดในแมคคินลี่ย์ I Am Unicorn (2011)
You were so soulful with them. So present.ดูศรัทธากับพวกมันมากๆ Maniac (2012)
I gave myself this pep talk in the mirror, and I just began my soulful monologue by saying...ฉันต้องพูดให้กำลังใจตัวเองผ่านกระจก และฉันก็สามารถเติมเต็มจิตวิญญาณของฉันได้ด้วยการพูดว่า Thanksgiving (2012)
Well, Haim is the one with the soulful eyes, and feldman...ก็ Haim เป็นคนที่ ดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึก Lie with Me (2013)
But for the music video, Mike, you know, it's got to be bumping, and fast and furious, but also soulful and smooth, but like "smoov,"แต่สำหรับมิวสิควีดีโอ,ไมค์ นายก็รู้หนิ,มันกระแทก เร็ว รุนแรง แต่ก็ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก Wonder-ful (2013)
Yes, just imagine, big, soulful guy like you tenderly playing the keys.ใช่ ลองจินตนาการสิ ชายร่างใหญ่หัวใจหวามไหวอย่างคุณ บรรเลงเปียโน Sing (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOULFUL S OW1 L F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soulful (j) sˈoulfəl (s ou1 l f @ l)
soulfully (a) sˈoulfəliː (s ou1 l f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  soulful
      adj 1: full of or expressing deep emotion; "soulful eyes";
             "soulful music"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top