Search result for

scree

(144 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scree-, *scree*
English-Thai: Longdo Dictionary
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scree[N] กองเศษหินที่ขอบภูเขา
screed[N] ข้อเขียนยืดยาวและไม่น่าสนใจ, See also: บทความยืดยาวและไม่น่าสนใจ
screen[N] ม่าน, See also: บังตา, ฉาก, ที่กำบัง, Syn. cloak, curtain, shield
screen[N] จอภาพยนตร์, See also: จอภาพ, จอ, Syn. film screen, movie screen, silver screen, TV screen
screen[N] การกำบัง, See also: การอำพราง, การปกปิด
screen[N] ตะแกรง, See also: ที่กรอง, กระชอน, Syn. sieve
screen[VT] ปกปิด, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, mask, veil
screen[VT] คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง), See also: คุ้มครอง, ปกป้อง
screen[VT] คัดเลือก, See also: แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง, Syn. eliminate, select, sift
screen[VT] ติดม่าน, See also: ติดฉาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
screech(สครีชฺ) vi.,vt.,n. (ร้อง) เสียงกรี๊ด, (ส่ง) เสียงแหลมและดัง,ส่งเสียงแสบแก้วหู., See also: screecher n., Syn. shriek
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
screen dumpการพิมพ์ภาพบนจอหมายถึง การสั่งพิมพ์ข้อความหรือภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพทั้งหมดออกมาทางเครื่องพิมพ์ มีความหมายเหมือน print screen
screen fontsแบบอักษรที่เห็นบนจอเป็นแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์เก็บในลักษณะของบิตแมป (bitmap) ทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นบนจอภาพ กับที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกัน (ปกติเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้แบบอักษรดูสวยกว่าที่เห็นบนจอภาพ
screen gridn. ตะแกรงในหลอดวิทยุ
screen landn. โลกภาพยนตร์,วงการภาพยนตร์
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
screening(สครีน'นิง) n. การปกคลุม,การป้องกัน,การร่อน,การฉายภาพยนตร์,การติดม่าน,การติดฉาก,screenings เศษที่ติดตะแกรงร่อน,แผ่นตาข่าย,แผ่นตะแกรง,สิ่งที่เป็นตาข่าย
screenplay(สครีน'เพล) n. บทภาพยนตร์,ภาพยนตร์
screenwriter(สครีน'ไรเทอะ) n. ผู้เขียนบทภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
screech(vi) ส่งเสียงแสบแก้วหู,กรีดร้อง
screen(n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์
screen(vt) ฉายหนัง,กั้นฉาก,ปกคลุม,ซ่อนเร้น,ติดมุ้งลวด
screenplay(n) บทหนัง,บทภาพยนตร์
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
screeลานหินพัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen๑. ฉาก, จอ๒. ตรวจคัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
screen captureจับภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen dumpพิมพ์ภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen editor; full screen editorบรรณาธิกรณ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen flickerจอกะพริบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen modeภาวะหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen saverโปรแกรมถนอมหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Screen ตะแกรง
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen)
[สิ่งแวดล้อม]
Screen magnifierโปรแกรมขยายภาพบนจอ
โปรแกรมช่วยเพิ่มขนาดของตัวอักษรและภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือทำให้สีชัดขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้คนสายตาเลือนรางอ่านได้ [Assistive Technology]
Screen process printingการพิมพ์แบบผ่านสกรีน [TU Subject Heading]
Screen Readerโปรแกรมอ่านจอภาพ, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่อ่านข้อความทั้งที่เป็นเนื้อหาและคำสั่งของโปรแกรม เพื่อแปลงเป็นคำอ่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดใช้งานคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
screen saverโปรแกรมรักษาจอ
หลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
Screening การกรอง
การดักสิ่งแขวนลอยด้วยการให้ไหลผ่านตะแกรง [สิ่งแวดล้อม]
Screensฉากกั้นห้อง [TU Subject Heading]
Screenwritiersผู้เขียนบทภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
screed (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ
screenshots (n) รูปประกอบ หรือรูปตัวอย่างจากที่ใดๆ เช่นภาพจากหนัง เกมส์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the donor had An infection that somehow slipped by a screening,ถ้าผู้บริจาคได้รับการติดเชื้อ ที่แอบเล็ดลอดเข้าไปสักทาง Not Cancer (2008)
Would need five infections For it to somehow slip by screening.ซึ่งต้องมีการติดเชื้อ 5 อย่าง ที่เล็ดลอดไปได้ Not Cancer (2008)
Tox screen's clean.ไม่พบสารพิษ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}Tox screen's cleaner than the windows she won't do.ผลตรวจสารพิษสะอาดกว่าหน้าต่างที่เธอไม่ทำอีก Dying Changes Everything (2008)
I got some really interesting results on the routine tox screen of Chelsea Marsh.ฉันได้ผลตรวจเกี่ยวกับพิษวิทยาของเชลซี มาร์ช ที่น่าสนใจมากค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
TYRES SCREECHINGTYRES SCREECHING Episode #1.5 (2008)
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This mythology starts on our tv screen,นิยายเรื่องนี้มันเริ่มจากจอทีวีเรานี่เอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
From your computer screen to your tv screen.จากคอมพิวเตอร์คุณ ถึงทีวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Is we built a gigantic green screen.คือต้องสร้างกรีนสกรีนใหญ่ยักษ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Didn't I tell you to stay out of trouble or what? Screenplay by Won ChoiSung-min Lee Adapted by Jin-young Kim Seok-kon Kimนี่ ชั้นบอกแล้วไงว่าอย่าก่อเรื่องอีก แล้วนี่อะไร Baby and I (2008)
I see a depth of emotion on the face of that canine the likes of which has never been captured on screen before.ผมเห็นความรู้สึกลึกๆในหน้าของหมาตัวนั้น ซึ่งรู้มั้ยว่า หน้าแบบนี้มันไม่เคยถูกถ่ายถอดออกมา ไม่เคยมีในหนังซักเรื่อง Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
screeA screen divided the room into two.
screeCome closer in order that you may see the screen better.
screeHe had an unpleasant screechy voice.
screeHe used his hand to screen the sunlight from his eyes.
screeHis wife screened him from reporters.
screeHome life was being screened from foreign eyes.
screeI made it so only root could access the administrative screen.
screeI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.
screeI wanna be famous, a star of the screen.
screeI wanna be famous, a star of the screen. [Lyrics]
screeMy first task was to screen out unqualified applicants.
screeNo matter what he plays on the screen, Tom looks great.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวีดร้อง[V] scream, See also: screech, Syn. กรีดร้อง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai definition: ร้องเสียงดัง
บทภาพยนตร์[N] screenplay, See also: scenario, Example: ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องตามบทภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดตรงตามบทประพันธ์ดั้งเดิม, Thai definition: บทที่กำหนดการแสดงและการถ่ายทำ
จอแสดงผล[N] screen for viewdata, See also: monitor for viewdata
แปร๋[ADV] screech, See also: shriek, Syn. แปร้นแปร๋, เสียงแปร๋, แปร๋แปร้น, Example: ภรรยาตวาดสามีแปร๋เพราะโมโหจนลืมตัว, Thai definition: ดังเหมือนช้างร้อง
เครื่องร่อน[N] screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
พนัง[N] screen, See also: flap, Syn. เครื่องกำบัง, เครื่องกั้น, Example: แม่เลือกผ้าสีตัดกับตัวหมอนเพื่อทำพนังฝีมือจับจีบพนังหมอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: เครื่องกำบัง
ลับแล[N] screen, See also: partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นลับแลตั้งเป็นฉากกั้น, Thai definition: เครื่องกั้นหรือบังที่ตั้งและยกย้ายได้ ตามปกติมักตั้งไว้ในประตู
กลั่นกรอง[V] screen, See also: consider, scrutinize, Syn. พิจารณา, ไตร่ตรอง, Example: ผู้ฟังต้องรู้จักกลั่นกรองคำพูดของผู้ที่มาปราศรัยเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง, Thai definition: พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
กรีด[V] scream, See also: screech, shriek, Syn. หวีด, กรีดร้อง, Example: เธอตกใจจึงกรีดเสียงร้องออกมาจนคนวิ่งมาดูเกือบทั้งชั้น, Thai definition: ร้องเสียงแหลมด้วยความตกใจ
จอ[N] screen, See also: telescreen, Syn. หน้าจอ, Example: ในปี 1990 มีผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพกับการใช้จอคอมพิวเตอร์สูงถึง 40 ล้านคน, Count unit: จอ, Thai definition: ส่วนของเครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งปรากฏภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
จอ[n.] (jø) EN: screen ; telescreen   FR: écran [m]
จอแบน[n. exp.] (jø baēn) EN: flat screen   FR: écran plat [m]
จอหนัง[n.] (jø nang) EN: screen ; film screen   FR: écran (de cinéma) [m] ; écran de projection [m] ; grand écran [m]
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
จอภาพยนตร์[n. exp.] (jø phāpphayon) EN: movie screen ; silver screen   FR: écran de cinéma [m]
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCREEN    S K R IY1 N
SCREED    S K R IY1 D
SCREECH    S K R IY1 CH
SCREENS    S K R IY1 N Z
SCREENED    S K R IY1 N D
SCREENER    S K R IY1 N ER0
SCREECHES    S K R IY1 CH AH0 Z
SCREECHED    S K R IY1 CH T
SCREENERS    S K R IY1 N ER0 Z
SCREENING    S K R IY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scree    (n) (s k r ii1)
screed    (n) (s k r ii1 d)
screen    (v) (s k r ii1 n)
screes    (n) (s k r ii1 z)
screech    (v) (s k r ii1 ch)
screeds    (n) (s k r ii1 d z)
screens    (v) (s k r ii1 n z)
screened    (v) (s k r ii1 n d)
screeched    (v) (s k r ii1 ch t)
screeches    (v) (s k r ii1 ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がれ[, gare] (n) scree [Add to Longdo]
がれ場[がれば, gareba] (n) scree slope [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[, adoresusukuri-ningu] (n) {comp} address screening [Add to Longdo]
アメリカ大木葉木菟[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio) [Add to Longdo]
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses [Add to Longdo]
ウインドシールドワイパー[, uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖叫[jiān jiào, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] screech; shriek [Add to Longdo]
屏蔽[píng bì, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ, ] screen; shield [Add to Longdo]
屏门[píng mén, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] screen door [Add to Longdo]
屏风[píng fēng, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ, / ] screen [Add to Longdo]
布幕[bù mù, ㄅㄨˋ ㄇㄨˋ, ] screen [Add to Longdo]
帏幕[wéi mù, ㄨㄟˊ ㄇㄨˋ, / ] screen; backdrop [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] screen; surname Yi [Add to Longdo]
掩护[yǎn hù, ㄧㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] screen; shield; cover [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] screen [Add to Longdo]
筛查[shāi chá, ㄕㄞ ㄔㄚˊ, / ] screening (e.g.medical) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンセーバ[すくりーんせーば, sukuri-nse-ba] screen saver [Add to Longdo]
スクリーンセーブ[すくりーんせーぶ, sukuri-nse-bu] screen save [Add to Longdo]
スクリーンセイバー[すくりーんせいばー, sukuri-nseiba-] screen saver [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scree \Scree\ (skr[=e]), n.
   A pebble; a stone; also, a heap of stones or rocky d['e]bris.
   [Prov. Eng.] --Southey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scree
   n 1: a sloping mass of loose rocks at the base of a cliff [syn:
      {talus}, {scree}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top