Search result for

mask

(122 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mask-, *mask*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mask[N] หน้ากาก, See also: ที่คลุมหน้า, เครื่องกำบัง, เครื่องปิดหน้า, ผ้าคลุมหน้า, Syn. cover, veil, safty goggles
mask[VT] สวมหน้ากาก, Syn. cover, conceal, Ant. bring into view
mask[VT] บัง, See also: กำบัง, ปกคลุม, Syn. cover, screen, Ant. expose
mask[VT] ปกปิด (ความรู้สึก), See also: ซ่อน, ปิดบัง (ความรู้สึก), Syn. constrain, inhibit, Ant. reveal, expose
masked[ADJ] ซึ่งสวมหน้ากาก, See also: ซึ่งใช้หน้ากาก, Syn. hooded, veiled
masked[ADJ] ซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์), See also: ซึ่งไม่ค้นพบ, Syn. occult, mysterious
masker[N] คนสวมหน้ากาก, Syn. masquer
mask out[PHRV] ปิด, See also: คลุม, ปกคุลม, บัง
mask with[PHRV] ใส่หน้ากาก
mask with[PHRV] ซ่อนความรู้สึกหรือความตั้งใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
masked(แมสคฺทฺ,มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก,ใช้หน้ากาก,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,คล้ายหน้ากาก
masker(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. ผู้สวมหน้ากาก., Syn. masquer
masking tapeเทปปิดคลุมผิวหน้าหรือบริเวณที่ไม่ต้องการถูกสีทาหรือสีพ่น
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose,expose

English-Thai: Nontri Dictionary
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
mask(vt) สวมหน้ากาก,กำบัง,ปกคลุม,ซ่อน
masker(n) คนสวมหน้ากาก,คนหลอกลวง
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maskตัวพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maskตัวพราง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mask๑. ปิด๒. หน้ากาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mask bitบิตพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
masked diabetesเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masking๑. การปิด๒. การใช้หน้ากาก ๓ วัสดุกำบัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masking paperกระดาษปิดกันสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
masking tapeแถบกาวปิดกันสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mask Water Snakeงูหัวกะโหลกงูหน้ากากงูปากกว้าง [การแพทย์]
Maskingการกลบเสียง [การแพทย์]
Masksหน้ากาก [TU Subject Heading]
Masksผลิตภัณฑ์ลอกหน้า, มาสค์, หน้ากาก, บัง, ผ้าปิดจมูกและปาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this that masked man's idea of some kind of a twisted joke?- จากนั้นทุกอย่างก็หายไป. - ผมบอกแล้วว่าเราจะผ่านไปได Committed (2008)
I'm wearing a mask.ฉันใส่หน้ากาก Birthmarks (2008)
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
I love the mask.หน้ากากนั่น เจ๋ง Superhero Movie (2008)
You put some kind of air intake in the mask.นาย ทำให้ อากาศ เข้าไปในหน้ากาก Superhero Movie (2008)
# Behind this mask, his wings and suit of green ## Behind this mask, his wings and suit of green # Superhero Movie (2008)
# Behind his mask, his wings, his suit of green ## Behind his mask, his wings, his suit of green # Superhero Movie (2008)
A man so disfigured by crashes, that he's forced to wear a mask.ชายที่เสียโฉมจากอุบัติเหตุ และต้องใส่หน้ากากไว้ Death Race (2008)
Anyone can wear the mask, But not just anyone can drive the car.ใครๆก็ใส่หน้ากากได้ แต่มีไม่กี่คนที่ซิ่งรถได้ Death Race (2008)
Let the mask do the work.ปล่อยให้มันถามไปเถอะ Death Race (2008)
No one can see in, so you might want to take the mask off.ไงเคส, กระจกนี่มองจากข้างนอกเข้ามาไม่เห็น จะถอดหน้ากากออกก็ได้นะ Death Race (2008)
After all, he's just a mask.ยังไงซะ เขาก็เป็นแค่หน้ากาก Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maskThe man wore a mask of a tiger.
maskHe wore a mask so that no one should recognize him.
maskThe man began to take off his hat, glasses and mask.
maskThe earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.
maskHe can mask his feeling if the occasion calls for it.
maskThe doctors wore white masks over their mouths and noses.
maskJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
maskThe mask of darkness dropped over the valley.
maskMasked men held up the passengers and robbed them of their money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษกาว[N] masking tape, Thai definition: กระดาษที่มีแถบกาวเหนียวสำหรับแปะยึดสิ่งต่างๆ
หน้ากาก[N] mask, Example: หน้ากากที่แกทำมีหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัว สำหรับใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องบังใบหน้า
โม่ง[N] hooded bandit, See also: masked bandit, Syn. คนร้าย, Example: ขณะที่เขากำลังเลี้ยงฉลองกับพนักงาน มีไอ้โม่ง 2 คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อย, Thai definition: คนที่คลุมหัวปิดหน้า
หัวโขน[N] actor's mask, See also: mask, Example: พอกลับถึงบ้านเขาก็ถอดหัวโขนแขวนไว้ที่ข้างฝา, Thai definition: รูปหัวยักษ์ ลิง ฤษี ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขน หรือละคร
สวมหน้ากาก[V] wear a mask, See also: mask, Syn. ใส่หน้ากาก, Example: ทุกคนที่มาในงานต้องสวมหน้ากากเพื่อปิดบังหน้าที่แท้จริงของตน, Thai definition: สวมใส่เครื่องบังใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
หัวโขน[] (hūakhōn) EN: actor's mask ; mask   FR: masque d'acteur [m]
อีเห็นเครือ[n. exp.] (ī-hen khreūa) EN: Masked Palm Civet   
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
หน้ากาก[n.] (nākāk) EN: mask ; disguise   FR: masque [m]
หน้ากากใช้แล้วทิ้ง[n. exp.] (nākāk chāi laēo thing) EN: disposable face masks   
หน้ากากออกซิเจน[n. exp.] (nākāk ǿksijēn) EN: oxygen mask   FR: masque à oxygène [m]
งูหัวกะโหลก [n. exp.] (ngū hūa kalōk) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake   
งูเหลือมอ้อ [n. exp.] (ngū leūam ø) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
MASK    M AE1 S K
MASKE    M EY1 S K
MASKS    M AE1 S K S
MASKED    M AE1 S K T
MASKER    M AE1 S K ER0
MASKELL    M AE1 S K AH0 L
MASKING    M AE1 S K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mask    (v) (m aa1 s k)
masks    (v) (m aa1 s k s)
masked    (v) (m aa1 s k t)
masking    (v) (m aa1 s k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maske {f}; Gesichtsmaske {f} | Masken {pl}; Gesichtsmasken {pl}mask | masks [Add to Longdo]
Maske {f} | Masken {pl}vizard | vizards [Add to Longdo]
Maskenball {m}fancy-dress ball; masked-ball [Add to Longdo]
Maskenbildner {m}make-up artist [Add to Longdo]
Maskenspiel {n} | Maskenspiele {pl}masque | masques [Add to Longdo]
Maskenspieler {m}masker [Add to Longdo]
Maskentechnik {f}stencilling [Add to Longdo]
Maskerade {f} | Maskeraden {pl}masquerade | masquerades [Add to Longdo]
Maskerade {f}masquerading [Add to Longdo]
Maskottchen {n} | Maskottchen {pl}mascot | mascots [Add to Longdo]
Maskulinum {n}masculine [Add to Longdo]
maskengesteuert {adj} [comp.]mask-oriented [Add to Longdo]
maskenprogrammiert {adj} [comp.]mask-programmed [Add to Longdo]
maskierbar {adj} | nichtmaskierbarmaskable | non-maskable [Add to Longdo]
maskieren; unkenntlich machento disguise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
アイマスク[, aimasuku] (n) eye mask [Add to Longdo]
アクセスマスク[, akusesumasuku] (n) {comp} access mask [Add to Longdo]
アドレスマスク[, adoresumasuku] (n) {comp} address mask [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
カスタムサブネットマスク[, kasutamusabunettomasuku] (n) {comp} custom subnet mask [Add to Longdo]
ガスマスク[, gasumasuku] (n) gas mask; (P) [Add to Longdo]
ゴムマスク;ゴム・マスク[, gomumasuku ; gomu . masuku] (n) rubber mask [Add to Longdo]
サブネットマスク[, sabunettomasuku] (n) {comp} subnet mask [Add to Longdo]
シャドーマスク[, shado-masuku] (n) shadow mask [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask; fig. false façade; deceptive front [Add to Longdo]
假面[jiǎ miàn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] mask [Add to Longdo]
口罩[kǒu zhào, ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, ] mask (surgical etc) [Add to Longdo]
蒙面[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] masked; covered face [Add to Longdo]
面具[miàn jù, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask [Add to Longdo]
面罩[miàn zhào, ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ, ] mask; visor; face-piece (e.g. diving suit, gas mark) [Add to Longdo]
面镜[miàn jìng, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] mask (diving) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
マスク[ますく, masuku] mask (vs) [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
ネットマスク[ねっとますく, nettomasuku] NetMask [Add to Longdo]
マスクロム[ますくろむ, masukuromu] mask ROM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮面[かめん, kamen] Maske, Larve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mask \Mask\ (m[.a]sk), n. [F. masque, LL. masca, mascha, mascus;
   cf. Sp. & Pg. m['a]scara, It. maschera; all fr. Ar. maskharat
   buffoon, fool, pleasantry, anything ridiculous or mirthful,
   fr. sakhira to ridicule, to laugh at. Cf. {Masque},
   {Masquerade}.]
   1. A cover, or partial cover, for the face, used for disguise
    or protection; as, a dancer's mask; a fencer's mask; a
    ball player's mask.
    [1913 Webster]
 
   2. That which disguises; a pretext or subterfuge.
    [1913 Webster]
 
   3. A festive entertainment of dancing or other diversions,
    where all wear masks; a masquerade; hence, a revel; a
    frolic; a delusive show. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       This thought might lead me through the world's vain
       mask.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A dramatic performance, formerly in vogue, in which the
    actors wore masks and represented mythical or allegorical
    characters.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) A grotesque head or face, used to adorn keystones
    and other prominent parts, to spout water in fountains,
    and the like; -- called also {mascaron}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fort.)
    (a) In a permanent fortification, a redoubt which protects
      the caponiere.
    (b) A screen for a battery.
      [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) The lower lip of the larva of a dragon fly,
    modified so as to form a prehensile organ.
    [1913 Webster]
 
   8. A person wearing a mask; a masker.
 
       The mask that has the arm of the Indian queen. --G.
                          W. Cable.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Sporting) The head or face of a fox.
 
   {Mask house}, a house for masquerades. [Obs.]
 
   {Death mask}, a cast of the face of a dead person.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mask \Mask\, v. t. [imp. & p. p. {Masked}; p. pr. & vb. n.
   {Masking}.]
   1. To cover, as the face, by way of concealment or defense
    against injury; to conceal with a mask or visor.
    [1913 Webster]
 
       They must all be masked and vizarded. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To disguise; to cover; to hide.
    [1913 Webster]
 
       Masking the business from the common eye. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.)
    (a) To conceal; also, to intervene in the line of.
    (b) To cover or keep in check; as, to mask a body of
      troops or a fortress by a superior force, while some
      hostile evolution is being carried out.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mask \Mask\, v. i.
   1. To take part as a masker in a masquerade. --Cavendish.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear a mask; to be disguised in any way. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mask
   n 1: a covering to disguise or conceal the face
   2: activity that tries to conceal something; "no mask could
     conceal his ignorance"; "they moved in under a mask of
     friendship"
   3: a party of guests wearing costumes and masks [syn:
     {masquerade}, {masquerade party}, {masque}, {mask}]
   4: a protective covering worn over the face
   v 1: hide under a false appearance; "He masked his
      disappointment" [syn: {dissemble}, {cloak}, {mask}]
   2: put a mask on or cover with a mask; "Mask the children for
     Halloween" [ant: {unmask}]
   3: make unrecognizable; "The herb masks the garlic taste"; "We
     disguised our faces before robbing the bank" [syn:
     {disguise}, {mask}]
   4: cover with a sauce; "mask the meat"
   5: shield from light [syn: {mask}, {block out}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mask
   mask
   caterpillar
   worm
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top