ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องกรอง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องกรอง-, *เครื่องกรอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เครื่องกรองน้ำ[วอเตอร์ เพียวริไฟเออร์] (n, uniq) water purifier

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรอง(n) filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
เครื่องกรองน้ำ(n) strainer
เครื่องกรองอากาศ(n) air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic wave filterเครื่องกรองคลื่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter separatorเครื่องกรองและแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric filterเครื่องกรองไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filter and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acoustic filtersเครื่องกรองเสียง [TU Subject Heading]
Air filtersเครื่องกรองอากาศ [TU Subject Heading]
Electric filtersเครื่องกรองไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric filters, Activeเครื่องกรองไฟฟ้าแบบแอคทีฟ [TU Subject Heading]
Electric filters, Passiveเครื่องกรองไฟฟ้าแบบพาสซีฟ [TU Subject Heading]
Filters and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [TU Subject Heading]
Membrane filtersเครื่องกรองเมมเบรน [TU Subject Heading]
Biological Filterเครื่องกรองชีวภาพ, Example: ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของ ก. ลานโปรยกรอง ข. ระบบทรายกรองช้า [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
I don't know, man. The air filter's full of crap.ผมไม่รู้ เครื่องกรองอากาศ พ่นสิ่งนี้ออกมาเต็มเลย Air: Part 1 (2009)
Her pressure keeps dropping.ให้ไอโอเนียม แล้วใส่เครื่องกรองเลือด Good Mourning (2009)
A water filter that starts with "b."ยี่ห้อเครื่องกรองน้ำที่เริ่มต้นด้วย B Interpretive Dance (2010)
The Facilities Department lost an expensive filter.แผนกอำนวยการเสียเครื่องกรองที่แพงมากไปตัว The Predator in the Pool (2010)
Look what I found in the filter from the aquarium.นี่อะไรที่ผมพบในเครื่องกรองที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ The Predator in the Pool (2010)
Hodgins, please keep me posted about what you find in the filter.ฮอดจิ้น กรุณาแจ้งฉัน เกี่ยวกับอะไรที่คุณพบในเครื่องกรอง The Predator in the Pool (2010)
Only way to do that... is from a reverse osmosis filter.วิธีการเดียวที่จะทำอย่างนั้น... จากกระบวนการซึมผ่านเครื่องกรอง The Predator in the Pool (2010)
I got "filter" out of that.ผมเข้าใจเครื่องกรองนั่น The Predator in the Pool (2010)
Marilyn at the aquarium told us that they're missing a filter.แมริลินที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบอกพวกเราว่าเครื่องกรองหาย The Predator in the Pool (2010)
The mob can't go buy a filter?แก๊งมาเฟียซื้อเครื่องกรองไม่ได้? The Predator in the Pool (2010)
I get it: our victim witnesses a filter theft and gets killed for it.ผมเข้าใจ เหยื่อของเราเป็นพยานรู้เห็นการขโมยเครื่องกรอง และเลยถูกฆ่า The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกรอง[khreūang krøng] (n, exp) EN: filter ; strainer ; screen  FR: filtre [ m ] ; passoire [ f ] ; tamis [ m ] ; chinois [ m ] ; étamine [ f ] ; chausse [ f ]
เครื่องกรองถ่าน[khreūang krøng thān] (n, exp) EN: carbon filter  FR: filtre à charbon [ m ]
เครื่องกรองทราย[khreūang krøng sāi] (n, exp) EN: sand filter
เครื่องกรองน้ำ[khreūang krøng nām] (n, exp) EN: water filter  FR: filtre à eau [ m ]
เครื่องกรองน้ำมัน[khreūang krøng nāmman] (n, exp) EN: oil filter  FR: filtre à huile [ m ]
เครื่องกรองอากาศ[khreūang krøng ākāt] (n, exp) EN: air filter  FR: filtre à air [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter(n) เครื่องกรอง, See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
percolator(n) เครื่องกรอง, See also: ที่กรอง, Syn. samovar
strainer(n) เครื่องกรอง, See also: ที่กรอง, Syn. colander, filter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percolator(เพอ'คะเลเทอะ) n. เครื่องกรอง, ที่กรอง, ที่ชง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด, ลักษณะชี้ขาด
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง, อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter, sieve

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก, กลอนประตู, ดาล, เครื่องกรอง, เครื่องร่อน
filter(n) การกรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง
strainer(n) เครื่องกรอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
water purifierเครื่องกรองน้ำ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top