ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shield

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shield-, *shield*, shiel
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shield(n) โล่, See also: เกราะ, สิ่งป้องกัน, Syn. defense, barrier
shield(vt) ป้องกัน, Syn. harbor, shelter, Ant. expel, evict
shield from(phrv) ป้องกันจาก, See also: คุ้มกันจาก, ซ่อนจาก, Syn. shade from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shield(ชีลด) n. โล่, ตราประจำตระกูล, สมาคมหรือโรงเรียน, เกราะหรือกระดองที่หน้าอก, ตราตำรวจหรือนายอำเภอ, ผู้ปกครอง, สิ่งคุ้มครอง, ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง, ป้องกัน, คุ้มครอง, ซ่อน, ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
windshield(วินดฺ'ชีลดฺ) n. กระจกหน้ารถสำหรับกันลม

English-Thai: Nontri Dictionary
shield(n) เกราะ, โล่, กะบัง, ฝาครอบ, ตราประจำตระกูล
shield(vt) คุ้มครอง, ป้องกัน, กำบัง, ซ่อน, ปกป้อง
windshield(n) ที่กันลม, กะบังลม, กระจกหน้ารถยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shield frond; nest leafใบประกบต้น [ เฟิร์น ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shield volcanoภูเขาไฟรูปโล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shield-shaped-รูปโล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shield; continental nucleus; continental shieldหินฐานทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shielding (Radiation)การป้องกันการแผ่รังสี [TU Subject Heading]
Shieldsโล่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
shield(n) โล่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The shield is the second marker.โล่นี่ เป็นเครื่องหมายบอกตำแหน่ง อันที่สอง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Like he had on an invisible coat that would shield him from this place.เหมือนอย่างที่เขามีในเสื้อโค้ทที่มองไม่เห็นที่จะปกป้องเขาจากสถานที่แห่งนี้ The Shawshank Redemption (1994)
- Shield your eyes.- ปิดตาไว้. Toy Story (1995)
May these cloaks help shield you from unfriendly eyes.มันจะช่วยปกปิดเจ้า จากสายตาของศัตรู The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Did you shield me?คุณช่วยกำบังฉันไว้หรอ ? Millennium Actress (2001)
Blue Cross Blue Shield was guilty ofบลูครอส, บลูชิลด์มีความผิด... . The Corporation (2003)
We have tried using madam Suliman's magic to shield our palace from the enemy's bombs, but the bombs fall on civilian homes instead.เราเคยลองใช้เวทย์มนตร์ของมาดามซัลไลมานในการสร้างเกราะ กันพระราชวังจากระเบิดของศัตรู แต่ระเบิดตกใส่บ้านของประชาชนแทน Howl's Moving Castle (2004)
But the shields on your station's control room... are designed to protect any occupants inside.แต่เกราะของห้องควบคุมในยาน... ถูกออกแบบมาป้องกันทุกอย่าง. Fantastic Four (2005)
The shields on the station should protect us.เกราะของสถานีน่าจะป้องกันเราได้. Fantastic Four (2005)
Like the shields Reed said would protect us.คล้ายๆโล่ห์ รีด เคยพูดว่ามันจะป้องกันเรา. Fantastic Four (2005)
Prince Ju-Mong acts as a shield for His Royal highness.องค์ชายจูมงทรงทำเหมือนเป็นโล่ห์ให้กับองค์รัชทายาท Episode #1.43 (2006)
Come back with your shield or on it.ลาก่อน ที่รักข้า ท่านมิได้กล่าวเช่นนั้น 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shieldIn the days of the knights they wore shields to protect them from sword fight wounds.
shieldLook on both sides of the shield.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่(n) shield, Example: ในหีบศพของฟาโรห์มีของใช้ต่างๆบรรจุไว้หลายอย่างเช่นโล่ ตะบอง ดาบ ธนู ไม้ถือ, Count Unit: โล่, อัน, Thai Definition: เครื่องปิดป้องศัตราวุธ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยโลหะหรือหนังดิบ ด้านหลังมีที่จับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก
เขน(n) shield attached to the forearm, See also: round shield, rectangular shield, Syn. เกราะกำบัง, โล่, Example: คนในสมัยก่อนใช้เขนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับศัตรู, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ
กระบัง(n) shield, See also: shade, Syn. กะบัง, เครื่องบัง, เครื่องกั้น, Thai Definition: แผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมสอดที่ดาบ หอก ง้าว ฯลฯ สำหรับบังมือ
เฟี้ยม(v) cover, See also: shield, Syn. ปิด, กั้น, บัง
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
กำบัง(v) cover, See also: shield, veil, make a shelter for, hide, screen, Syn. บัง, ซ่อน, ปิด, บดบัง, Example: สมัยโบราณตั้งแต่ครั้งมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ มนุษย์ได้ใช้ถ้ำกำบังตนจากแดดฝน พายุ หิมะ และลูกเห็บ
กะบัง(n) shield, See also: shade, Syn. บัง, กระบัง, Thai Definition: เครื่องบัง, เครื่องกั้น เช่น กะบังหมวก
ดั้ง(n) shield, Syn. ด้าง, เกราะ, โล่, เครื่องป้องกัน, Thai Definition: เครื่องถือสำหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย
ป้องปัด(v) ward off, See also: shield, guard, protect, Syn. ปัดป้อง, ปัด, Example: นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต, Thai Definition: เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้ง[dang] (n) EN: shield ; buckler  FR: bouclier [ m ]
กะบัง[kabang] (n) EN: shield ; shelter ; screen
กำบัง[kambang] (v) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect  FR: abriter ; protéger
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้ง[kang] (v) EN: shelter ; protect ; shield
คุ้มครองรักษา[khumkhrøng raksā] (v, exp) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield
กระจกรถ[krajok rot] (n, exp) EN: windshield ; windscreen ; car window  FR: pare-brise = parebrise [ m ]
โล่[lō] (v) EN: shield  FR: bouclier [ m ] ; pavois [ m ] ; écu [ m ] ; targe [ f ]
ออกตัว[øktūa] (v) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi  FR: se défendre habilement
เปลือกหุ้ม[pleūak hum] (n, exp) EN: shell ; covering ; shield ; shelter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shield
shields
shield's
shielded
shielding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shield
shields
shielded
shielding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] shield #9,920 [Add to Longdo]
盾牌[dùn pái, ㄉㄨㄣˋ ㄆㄞˊ,  ] shield; pretext; excuse #20,422 [Add to Longdo]
包庇[bāo bì, ㄅㄠ ㄅㄧˋ,  ] shield; harbor; cover up #26,674 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschirmhalterung { f } [ electr. ] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket [Add to Longdo]
Schild { n } | Schilder { pl }shield | shields [Add to Longdo]
Schildbuckel { m }shield boss [Add to Longdo]
Schildfessel { f }shield grip [Add to Longdo]
Schildknappe { m } | Schildknappen { pl }shield bearer | shield bearers [Add to Longdo]
Schildmauer { f }shield wall [Add to Longdo]
Schutzschild { n } | Schutzschilder { pl }shield | shields [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
盾(P);楯[たて, tate] (n) shield; buckler; escutcheon; pretext; (P) #6,577 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) folding book; (suf, ctr) (2) counter for units of paper and nori (48 pages of Mino paper; 20 pages of hanshi; 10 sheets of nori); (3) counter for folding books, folding screens, shields, etc.; (4) counter for pairs of curtains; (5) (See 畳・じょう) counter for tatami mats #6,818 [Add to Longdo]
シールド[shi-rudo] (n, vs) shield; (P) #9,218 [Add to Longdo]
イージス;エイジス[i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
ウインドシールドワイパー[uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper [Add to Longdo]
カメ虫;亀虫;椿象;龜虫(oK)[かめむし(亀虫;椿象;龜虫);カメむし(カメ虫);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug [Add to Longdo]
シールドルーム[shi-rudoru-mu] (n) shield room [Add to Longdo]
シールド工法[シールドこうほう, shi-rudo kouhou] (n) shield method [Add to Longdo]
メーターバイザー[me-ta-baiza-] (n) small shield over motorcycle gauges (wasei [Add to Longdo]
ワイパー[waipa-] (n) windshield wipers; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シールド[しーるど, shi-rudo] shield (vs) [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
非シールド[ひシールド, hi shi-rudo] unshielded [Add to Longdo]
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shield \Shield\, n. [OE. sheld, scheld, AS. scield, scild,
   sceld, scyld; akin to OS. scild, OFries. skeld, D. & G.
   schild, OHG. scilt, Icel. skj["o]ldr, Sw. sk["o]ld, Dan.
   skiold, Goth. skildus; of uncertain origin. Cf. {Sheldrake}.]
   1. A broad piece of defensive armor, carried on the arm, --
    formerly in general use in war, for the protection of the
    body. See {Buckler}.
    [1913 Webster]
 
       Now put your shields before your hearts and fight,
       With hearts more proof than shields. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which protects or defends; defense; shelter;
    protection. "My council is my shield." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Figuratively, one who protects or defends.
    [1913 Webster]
 
       Fear not, Abram; I am thy shield, and thy exceeding
       great reward.             --Gen. xv. 1.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) In lichens, a Hardened cup or disk surrounded by a
    rim and containing the fructification, or asci.
    [1913 Webster]
 
   5. (Her.) The escutcheon or field on which are placed the
    bearings in coats of arms. Cf. {Lozenge}. See Illust. of
    {Escutcheon}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining & Tunneling) A framework used to protect workmen
    in making an adit under ground, and capable of being
    pushed along as excavation progresses.
    [1913 Webster]
 
   7. A spot resembling, or having the form of, a shield.
    "Bespotted as with shields of red and black." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8. A coin, the old French crown, or ['e]cu, having on one
    side the figure of a shield. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Shield fern} (Bot.), any fern of the genus {Aspidium}, in
    which the fructifications are covered with shield-shaped
    indusia; -- called also {wood fern}. See Illust. of
    {Indusium}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shield \Shield\, v. t. [imp. & p. p. {Shielded}; p. pr. & vb. n.
   {Shielding}.] [AS. scidan, scyldan. See {Shield}, n.]
   1. To cover with, or as with, a shield; to cover from danger;
    to defend; to protect from assault or injury.
    [1913 Webster]
 
       Shouts of applause ran ringing through the field,
       To see the son the vanquished father shield.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A woman's shape doth shield thee.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To ward off; to keep off or out.
    [1913 Webster]
 
       They brought with them their usual weeds, fit to
       shield the cold to which they had been inured.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To avert, as a misfortune; hence, as a supplicatory
    exclamation, forbid! [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God shield that it should so befall. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       God shield I should disturb devotion! --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shield
   n 1: a protective covering or structure
   2: armor carried on the arm to intercept blows [syn: {shield},
     {buckler}]
   3: hard outer covering or case of certain organisms such as
     arthropods and turtles [syn: {carapace}, {shell}, {cuticle},
     {shield}]
   v 1: protect, hide, or conceal from danger or harm [syn:
      {shield}, {screen}]
   2: hold back a thought or feeling about; "She is harboring a
     grudge against him" [syn: {harbor}, {harbour}, {shield}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top