ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scream

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scream-, *scream*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scream(vt) กรีดร้อง, See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream(vi) กรีดร้อง, See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream(n) เสียงกรีดร้อง, See also: เสียงดังแสบแก้วหู
scream for(phrv) กรีดร้องเพื่อ, See also: ส่งเสียงร้องดังแหลมเพื่อ
scream off(phrv) ส่งเสียงร้องดังแหลม, See also: กรีดร้อง
scream out(phrv) ส่งเสียงร้องดังแหลม, See also: กรีดร้อง, Syn. shriek out
scream with(phrv) กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด), Syn. shriek with
scream blue murder(idm) ตะโกนดังลั่น, See also: ร้องลั่น
scream bloody murder(sl) ส่งเสียงกรี๊ดดังๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scream(สครีม) n., v. (ส่ง) เสียงร้องกรี๊ด, เสียงแหลมและดัง, ผู้ที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง, สิ่งที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง, เสียงแสบแก้วหู, Syn. screech, yell, screak

English-Thai: Nontri Dictionary
scream(vi) ร้องลั่น, กรีดร้อง, หัวเราะลั่น, พูดเสียงดัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
screamer; bannerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Screaming)(Screaming) Super 8 (2011)
[ scream ][ กรี๊ด ] Empty Hands (2012)
(screams)... I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
(SCREAMS)(SCREAMS) Invisible Leash (2013)
The full screaming Masters and Johnson's greatest hits.เต็มไปด้วยเสียงร้องเรียกเจ้านาย และอัลบั้มฮิตของจอห์นสัน Basic Instinct (1992)
There was a lot of smoke and screaming.นักสืบจาง ตรวจรถให้ชั้นหน่อย Hero (1992)
Hell, yes. I ain't nothin' to scream about, but... Lennie's strong as a bull.แน่นอน ฉันไม่มีอะไรจะบ่นหรอก แต่ เลนนี่แข็งแรงอย่างกับวัว Of Mice and Men (1992)
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก Of Mice and Men (1992)
Well, she runs off across the field, screaming.เธอวิ่งข้ามทุ่ง ส่งเสียงกรีดร้อง Of Mice and Men (1992)
She woke up in the hospital, screaming, wanting to die.เธอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาล กรีดร้องอยากจะตาย The Joy Luck Club (1993)
Pumpkins scream in the dead of nightราชาฟักทองคำรามลั่นในค่ำคืนแห่งความตาย The Nightmare Before Christmas (1993)
It's our town Everybody screamนี่คือเมืองของเรา/ ทุกคนเรียกว่า The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
screamAll at once I heard a scream.
screamAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
screamA scream broke the silence.
screamAs he slurped the red blood, he heard frenzied screams.
screamAt his concerts, she screams for him from a distance.
screamBut Little Red Riding Hood is cute and can scream hysterically, so everyone believed her story.
screamDidn't you hear a scream?
scream"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.
screamHer scream brought the police.
screamHe screamed for help.
screamI heard a woman scream.
screamI heard someone scream.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวีดร้อง(v) scream, See also: screech, Syn. กรีดร้อง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
กรี๊ดสลบ(v) scream, See also: shriek, squall, Example: ผู้ประกาศเพียงแค่ประกาศชื่อศิลปินเท่านั้น ผู้ชมในสนามก็กรี๊ดสลบ, Thai Definition: อาการที่แสดงว่าถูกใจอย่างยิ่ง, Notes: (สแลง)
หวีด(v) scream, Syn. กรีดร้อง, หวีดร้อง, Example: เธอหวีดดังลั่น เมื่อเห็นคนชักปืนออกมา
วี๊ดว้าย(adv) screamingly, Syn. ร้องวี้ดว้าย, Example: ทันทีที่ฝรั่งคนนั้นล้มลง ผู้หญิงก็ร้องวี้ดว้าย ผู้ชายก็ลุกฮือขึ้น, Thai Definition: เสียงหญิงร้องด้วยความตกใจ
วี้ดว้าย(int) shriek, See also: scream, Example: ทันทีที่ฝรั่งคนนั้นล้มลง ผู้หญิงก็ร้องวี้ดว้ายทันที, Thai Definition: เสียงกรีดร้องของผู้หญิง
วี้ดว้ายกระตู้วู้(int) scream, See also: shriek, Example: สาวๆ ร้องวี้ดว้ายกระตู้วู้กันใหญ่เมื่อนายแบบค่อยๆ เปลื้องผ้าทีละชิ้น, Thai Definition: เสียงกรีดร้องของผู้หญิง
กรีดร้อง(v) scream, See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry, Syn. กรีด, Example: หล่อนกรีดร้องด้วยความกลัว, Thai Definition: ส่งเสียงเล็กแหลมด้วยความตกใจ
กระโวยกระวาย(v) shout, See also: scream, yell, Syn. โวยวาย, Ant. เงียบ, เฉย, Example: เรื่องแค่นี้ก็ต้องกระโวยกระวาย
กรี๊ด(v) scream, Syn. หวีดร้อง, Example: เพื่อนที่ทำงานกรี๊ดทันทีเมื่อทราบข่าวร้ายว่าไฟไหม้บ้าน
กรีด(v) scream, See also: screech, shriek, Syn. หวีด, กรีดร้อง, Example: เธอตกใจจึงกรีดเสียงร้องออกมาจนคนวิ่งมาดูเกือบทั้งชั้น, Thai Definition: ร้องเสียงแหลมด้วยความตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรี๊ดสลบ[kritsalop] (v) EN: scream ; shriek ; squall
กรีดเสียงร้อง[krīt sīeng røng] (v, exp) EN: shriek ; scream   FR: hurler ; crier
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
หวีด[wīt] (v) EN: scream

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
scream
screams
screamed
screamer
screamers
screaming
screamingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scream
screams
screamed
screaming
screamingly

WordNet (3.0)
scream(n) sharp piercing cry, Syn. screech, shrieking, screaming, screeching, shriek
scream(v) make a loud, piercing sound
screamer(n) a sensational newspaper headline
screamer(n) gooselike aquatic bird of South America having a harsh trumpeting call
screaming(adj) so extremely intense as to evoke screams
screaming(adj) resembling a scream in effect
screamingly(adv) to an extreme degree
screech(n) a high-pitched noise resembling a human cry, Syn. shrieking, screaming, screeching, scream, shriek
shout(v) utter a sudden loud cry, Syn. squall, yell, call, holler, cry, shout out, scream, hollo
yell(v) utter or declare in a very loud voice, Syn. scream

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Scream

v. i. [ imp. & p. p. Screamed p. pr. & vb. n. Screaming. ] [ Icel. skraema to scare, terrify; akin to Sw. skräma, Dan. skraemme. Cf. Screech. ] To cry out with a shrill voice; to utter a sudden, sharp outcry, or shrill, loud cry, as in fright or extreme pain; to shriek; to screech. [ 1913 Webster ]

I heard the owl scream and the crickets cry. Shak. [ 1913 Webster ]

And scream thyself as none e'er screamed before. Pope. [ 1913 Webster ]

Scream

n. A sharp, shrill cry, uttered suddenly, as in terror or in pain; a shriek; a screech. “Screams of horror.” Pope. [ 1913 Webster ]

Screamer

n. (Zool.) Any one of three species of South American birds constituting the family Anhimidae, and the suborder Palamedeae. They have two spines on each wing, and the head is either crested or horned. They are easily tamed, and then serve as guardians for other poultry. The crested screamers, or chajas, belong to the genus Chauna. The horned screamer, or kamichi, is Palamedea cornuta. [ 1913 Webster ]

2. Something so remarkable as to provoke a scream, as of joy. [ Slang ] [ Webster 1913 Suppl. ]

3. An exclamation mark. [ Printer's Slang ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Screaming

a. 1. Uttering screams; shrieking. [ 1913 Webster ]

2. Having the nature of a scream; like a scream; shrill; sharp. [ 1913 Webster ]

The fearful matrons raise a screaming cry. Dryden. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschrei { m } | Aufschreie { pl }scream | screams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
叫び[さけび, sakebi] (n) shout; scream; outcry; (P) #13,254 [Add to Longdo]
絶叫[ぜっきょう, zekkyou] (n, vs) exclamation; scream; shout; (P) #17,049 [Add to Longdo]
がなる[ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
きゃっ;キャッ[kyatsu ; kyatsu] (int) shriek; scream [Add to Longdo]
ぎゃあぎゃあ[gyaagyaa] (adv, n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
スクリーマー[sukuri-ma-] (n) screamer [Add to Longdo]
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character [Add to Longdo]
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k, vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P) [Add to Longdo]
気合(P);気合い[きあい, kiai] (n) scream; yell; fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
泣き喚く;泣きわめく;泣喚く[なきわめく, nakiwameku] (v5k) to bawl; to cry; to scream [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top