ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุ้มครอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุ้มครอง-, *คุ้มครอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มครอง(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา, Example: แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน
คุ้มครองรักษา(v) protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai Definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
คุ้มครองสิทธิ์(v) guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุ้มครองก. ป้องกันรักษา, ระวังรักษา, ปกป้องรักษา.
ผูกคุ้มครอง (ใช้ในการเล่นหมากรุก) เช่น เอาม้าผูกโคน เอาเรือผูกม้า
รังรักษ์คุ้มครอง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา Rebecca (1940)
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย The Godfather (1972)
He needs cash, he needs protection from the police.เขาต้องการเงินสดที่เขาต้องการความคุ้มครองจากตำรวจ The Godfather (1972)
And I'm sending Fredo to Las Vegas, under the protection of Don Francesco of L.A.และฉันส่งเฟรโด้ไปลาสเวกัส ภายใต้การคุ้มครองของดอนฟแอล The Godfather (1972)
Good luck, Bart, and God bless you.โชคดี บาร์ท ขอพระเจ้าคุ้มครอง Blazing Saddles (1974)
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
God bless you.ขอบคุณครับ พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
God save our gracious Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้มีเมตตา Gandhi (1982)
God save our noble Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้สูงส่ง Gandhi (1982)
God save our Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ของเรา Gandhi (1982)
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้มครอง[khumkhrøng] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep  FR: protéger ; garder
คุ้มครองภัย[khumkhrøng phai] (v, exp) EN: cover a risk
คุ้มครองรักษา[khumkhrøng raksā] (v, exp) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield
คุ้มครองสิทธิ์[khumkhrøng sit] (v, exp) EN: guard the rights

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defend(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา, Syn. protect, shield, guard
guard against(phrv) ป้องกันจาก, See also: คุ้มครองจาก, Syn. protect against
guard from(phrv) ป้องกันจาก, See also: คุ้มครองจาก, Syn. protect against
indemnify against(phrv) ชดใช้ค่าเสียหาย, See also: คุ้มครองค่าเสียหาย, Syn. insure against
preserve from(phrv) คุ้มครอง, See also: ดูแล
safeguard(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
screen(vt) คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง), See also: คุ้มครอง, ปกป้อง
screen from(phrv) คุ้มครอง, See also: คุ้มกัน, ป้องกันจาก, Syn. protect against, shelter from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, ที่พ้นภัย, โรงพยาบาลคนบ้า
bless(เบลส) { blessed/blest, blessed/blest, blessing, blesses } vt. อวยพร, ให้ศีลให้พร, ให้เจริญ, ให้มีความสุข, สรรเสริญ, ให้ศักดิ์สิทธิ์, ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง, อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่, ประสาทพร, คุ้มครอง, ปกป้อง, สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
castle(คาส'เซิล) { castled, castling, castles } n. ประสาท, คฤหาสน์, ป้อมปราการ, ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย, สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ, ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน, ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ , แอบแฝง, ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม, ที่กำบัง, ที่หลบซ่อน, การปิดบัง, การปลอมตัว, พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine, hid
defencelessadj. ไร้การป้องกัน, ไม่มีการคุ้มครอง
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
grith(กริธ) n. การป้องกัน, การคุ้มครอง, ที่พำนัก
guard(การ์ด) n., vt. (ผู้) พิทักษ์, เฝ้า, ป้องกันรักษา, ดูแล, คุ้มครอง, ทหารยาม, องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch, oversee

English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง, ผู้คุ้มครอง, ผู้ป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง, การคุ้มครอง, การป้องกัน, การคุ้มกัน
keeping(n) การเฝ้า, การดูแล, การอารักขา, การคุ้มครอง, การเก็บรักษา
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง, เครื่องป้องกัน
preserve(vt) สงวน, รักษาไว้, ดำรง, คุ้มครอง, ดอง, หมัก, อนุรักษ์
protection(n) การป้องกัน, การอารักขา, การคุ้มกัน, การคุ้มครอง
safeguard(n) เครื่องป้องกัน, การพิทักษ์, ผู้อารักขา, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน, พิทักษ์, อารักขา, คุ้มกัน, คุ้มครอง
save(vt) ประหยัด, ช่วยชีวิต, รักษา, ป้องกัน, กอบกู้, ช่วยเหลือ, คุ้มครอง
shelter(vt) ให้ที่กำบัง, ให้ที่พัก, ปกป้อง, คุ้มครอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insure(vi, vt) คุ้มครอง, See also: cover, protect

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] TH: คุ้มครอง  EN: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] TH: คุ้มครอง  EN: to protect

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top